ONTWERPRESOLUTIE
PDF 122kWORD 58k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de uitbreiding van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1337/2013 tot worstproducten en vleeswaren van varkens-, schapen- en pluimveevlees


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de uitbreiding de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1337/2013 tot worstproducten en vleeswaren van varkens-, schapen- en pluimveevlees  
B8-0607/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat consumenten van varkens-, schapen- en pluimveevlees, sinds Verordening (EU) nr. 1337/2013 van kracht is, op het etiket van het product informatie kunnen vinden over de plaats waar het dier gehouden en geslacht is;

B.     overwegende dat het op grond van die verordening is toegestaan om ook de term "Oorsprong ..." te gebruiken, gevolgd door de naam van de lidstaat of het derde land, maar alleen als het dier in een en dezelfde lidstaat of derde land geboren, gehouden en geslacht is; dat de consument alleen zeker weet dat hij een product koopt dat volledig uit één lidstaat komt als het land van oorsprong op het etiket wordt vermeld;

C.     overwegende dat dit etiketteringssysteem alleen voor varkens-, pluimvee- en schapenvlees geldt, maar niet voor daarvan afgeleide producten, zoals ham en fijne vleeswaren; dat worstproducten in veel gebieden van Europa echter uitstekende kwaliteitsproducten zijn;

1.      acht het van belang dat er zoveel mogelijk transparantie bestaat omtrent de oorsprong van het product, ook wanneer het gaat om worstproducten en vleeswaren die zijn afgeleid van vleessoorten die onder Verordening (EU) nr. 1337/2013 vallen;

2.      stelt derhalve voor dat er een wetgevingsinitiatief wordt genomen om de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1337/2013 uit te breiden tot worstproducten en vleeswaren van varkens-, schapen- en pluimveevlees.

Juridische mededeling - Privacybeleid