NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 60k
14.5.2015
PE558.961v01-00
 
B8-0607/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rozšírení ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1337/2013 o údených výrobkoch a výrobkoch mäsa z ošípaných, oviec a hydiny


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozšírení ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1337/2013 o údených výrobkoch a výrobkoch mäsa z ošípaných, oviec a hydiny  
B8-0607/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nariadením (EÚ) č. 1337/2013 si spotrebitelia bravčového, ovčieho a hovädzieho mäsa môžu na označení prečítať údaje o mieste, kde bolo zviera chované a zabité;

B.     keďže podľa tohto nariadenia je síce možné uvádzať pojem „pôvod” hneď za názvom členského štátu alebo tretieho štátu, ale iba vtedy, keď sa zviera narodilo, bolo chované a zabité v tom istom členskom štáte alebo treťom štáte; keďže len v prípade, že sa na označení uvádza „pôvod”, si spotrebiteľ môže byť istý, že si kupuje výrobok, ktorý v plnej miere pochádza z jedného členského štátu;

C.     keďže tento systém označovania platí len pre bravčové, hydinové a ovčie mäso, ale nie pre výrobky z takéhoto mäsa, ako napríklad šunky a údeniny; keďže údeniny predstavujú v mnohých oblastiach Európy určité špeciality;

1.      nazdáva sa, že je dôležité, aby sa uznala čo najväčšia transparentnosť pôvodu výrobku a rozšírila sa aj na údeniny a výrobky z mäsa, ktoré sú predmetom nariadenia (EÚ) č. 1337/2013;

2.      navrhuje preto prijať legislatívne opatrenia s cieľom rozšíriť ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1337/2013 o údených výrobkoch a výrobkoch mäsa z ošípaných, oviec a hydiny.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia