Päätöslauselmaesitys - B8-0628/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0628/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS uusien delfinaarioiden perustamisen kieltämisestä Euroopassa ja valaiden elinolojen kunnioittamisesta

18.6.2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Dominique Bilde, Sophie Montel

B8-0628/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys uusien delfinaarioiden perustamisen kieltämisestä Euroopassa ja valaiden elinolojen kunnioittamisesta

–       ottaa huomioon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan Euroopan unionin strategian vuosille 2012–2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että useiden asiantuntijoiden ja eläinlääkäreiden mukaan delfiinien elinolot vankeudessa ovat kiistanalaisia, eivätkä nämä siksi voi elää hyvää elämää vankeudessa;

B.     ottaa huomioon, että delfinaariossa eläminen ei tyydytä delfiinien luonnollisia tarpeita, kuten pyydystämistä ja pitkien matkojen uimista;

C.     ottaa huomioon, että vankeudessa elävän delfiinin eliniän odote on huomattavasti lyhyempi kuin villin delfiinin;

D.     ottaa huomioon, että useat Euroopan maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta ja Kroatia, ovat jo kieltäneet delfinaariot;

1.      katsoo, että unionin olisi kiellettävä uusien delfinaarioiden perustaminen alueelleen;

2.      kannustaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin vankeudessa elävien delfiinien elinolojen parantamiseksi;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.