FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 106kWORD 58k
25.6.2015
PE558.992v01-00
 
B8-0636/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den internationella dagen för albinism


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om den internationella dagen för albinism  
B8-0636/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av artikel 14 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om morden på albiner i Tanzania,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     FN:s generalförsamling inrättade år 2014 den internationella dagen för att öka medvetenheten om albinism, vilken infaller den 13 juni varje år.

B.     För den nationella organisationen för albinism och hyperpigmentering (NOAH) är detta ett historiskt beslut, vilket stadfäster rättigheter för och ger värdighet åt albiner samt ger möjlighet att sprida kunskap om de svårigheter och den diskriminering som dessa personer utsätts för i det dagliga livet.

C.     Albinism är ett mycket sällsynt genetiskt tillstånd, som inte enbart medför hudproblem utan även ögonproblem och drabbar en person på 17 000.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering av alla personer som lider av denna genetiska dysfunktion och inrätta en fond för forskning på området.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy