FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 57k
25.6.2015
PE558.994v01-00
 
B8-0638/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att ta fram en undersökning för att utreda en väg ut ur eurosamarbetet


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om att ta fram en undersökning för att utreda en väg ut ur eurosamarbetet  
B8-0638/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Fabian Lindner, ekonom på Hans Böckler-stiftelsens Institut för makroekonomi och konjunkturforskning (IMK), har skrivit att ”krisen som euron inte var förberedd på har … främjat en viktig omsvängning: skillnaderna blir allt större och allt mer ohållbara”.

B.     I motsats till de mål som fastställts av länderna som beslutat att ansluta sig till den gemensamma europeiska valutan har euron lett till en utbredd fattigdom och klara skillnader mellan den norra och den södra delen av euroområdet.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta regler för ett ordnat utträde ur eurosamarbetet, innan den gemensamma valutan orsakar oåterkalleliga skador på den europeiska ekonomin.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy