PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 60k
26.6.2015.
PE558.997v01-00
 
B8-0641/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o osudi fetve proglašene u Kataru protiv zastupnika u Europskom parlamentu


Steeve Briois, Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Mylène Troszczyinski, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Jean François Jalkh, Sylvie Goddyn, Aymeric Chauprade, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Mireille d'Ornano, Jean Luc Schaffhauser

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osudi fetve proglašene u Kataru protiv zastupnika u Europskom parlamentu  
B8-0641/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 6., 10. i 11. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da pravo na sigurnost i pravo na slobodu izražavanja predstavljaju temeljne vrijednosti koje jamči Povelja o temeljnim pravima Europske unije;

B.     budući da je potvrđeno da se u Kataru redovito krše ljudska prava i načelo dostojanstva žena te da socijalna prava radnika ne postoje;

C.     budući da je Katar pokrenuo tužbu protiv zastupnika u Europskom parlamentu Floriana Philippota kojom ga se želi kazniti jer se koristio pravom na slobodu izražavanja, što ozbiljno ugrožava vrijednosti Unije;

1.      osuđuje prijetnju koju katarska sudska tužba predstavlja za sigurnost i prava zastupnika u Europskom parlamentu;

2.      poziva Komisiju da osudi ozbiljno zadiranje Katara u unutarnje poslove Francuske, države članice Unije i potpisnice Povelje o temeljnim pravima Europske unije;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti