ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 126kWORD 59k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно европейската стратегия за закрила на виното „Просеко“


Мара Бицото

B80642/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно европейската стратегия за закрила на виното „Просеко“  

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид продължаващите случаи на фалшифициране на италиански лозаро-винарски продукти на пазара на обединеното кралство, като неотдавнашното пускане на пазара на фалшиво „Просеко“, продавано наливно;

1.      приканва комисията да призове официално британските органи към по-строг контрол над това явление, като ги подтикне да санкционират/демотивират с всички средства, включително чрез отнемането на неправомерни структури или суспендиране на лицензи, неправилната употреба на виното „Просеко“ и/или пласирането на фалшиво „Просеко“;

2.      приканва Комисията да стартира инициативи, насочени към борба с пазара на фалшификациите и измамите, извършвани в ущърб на виното „Просеко“ (ЗНП).

Правна информация - Политика за поверителност