NÁVRH USNESENÍ
PDF 122kWORD 60k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o evropské strategii na ochranu vína Prosecco


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii na ochranu vína Prosecco  
B8‑0642/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že na trhu Velké Británie stále dochází k padělání italských vinařských produktů, jako v případě nedávného uvedení falešného Prosecca prodávaného ze sudů na trh;

1.      vyzývá Komisi, aby britské orgány formálně vyzvala k přísnějšímu sledování tohoto fenoménu a vyžadovala, aby sankcionovaly nesprávné používání názvu Prosecco, příp. prodej falešného Prosecca a všemi prostředky od něj odrazovaly, mj. na základě odebírání nezákonně používaných zařízení a pozastavením platnosti licence;

2.      vyzývá Komisi, aby zahájila iniciativy zaměřené na boj s trhem padělaných výrobků a s podvody, které poškozují chráněné označení původu Prosecco.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí