ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 59k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία του Prosecco


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία του Prosecco   
B8-0642/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχή κρούσματα παραποίησης ιταλικών προϊόντων οινοποιίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως την πρόσφατη διακίνηση παραποιημένου οίνου prosecco σε βαρέλι·

1.      καλεί την Επιτροπή να καλέσει επισήμως τις βρετανικές αρχές να ασκήσουν αυστηρότερο έλεγχο επί του φαινομένου, προτρέποντάς τις να διώκουν/αποθαρρύνουν με κάθε τρόπο, ακόμα και με απόσυρση των παράνομων προϊόντων ή των ανάκληση των αδειών, την αθέμιτη χρήση του Prosecco ή/και τη διακίνηση παραποιημένου Prosecco·

2.      καλεί την Επιτροπή να κινήσει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της εμπορικής διακίνησης παραποιημένων προϊόντων και της απάτης εις βάρος του Prosecco DOP.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου