RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 59k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Prosecco kaitset käsitleva Euroopa strateegia kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Prosecco kaitset käsitleva Euroopa strateegia kohta  
B8‑0642/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Ühendkuningriigi turul esineb jätkuvalt Itaalia veinitoodete võltsimise juhtumeid, nagu hiljutine vaadist müüdava võlts-Prosecco turustamine;

1.      palub, et komisjon tuletaks Suurbritannia ametivõimudele ametlikult meelde, et selle ilmingu üle tuleb teostada rangemat järelevalvet, ning kutsuks neid üles karistama/tõkestama Prosecco väärkasutamist ja/või võlts-Proseccoga kauplemist kõikvõimalike vahenditega, sealhulgas õigusvastaste seadmete kõrvaldamise või lubade peatamise abil;

2.      palub komisjonil käivitada algatused, mille abil võidelda kaitstud päritolunimetust Prosecco kahjustavate võltsingute ja pettuste turu vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika