PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 104kWORD 57k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


EU:n strategiasta proseccon suojelemiseksi


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n strategiasta proseccon suojelemiseksi  
B8-0642/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmenneet toistuvat tapaukset, joissa italialaisia viinejä on väärennetty; toteaa, että yksi esimerkki tällaisista tapauksista on äskettäinen väärennetyn tynnyriproseccon myynti;

1.      pyytää komissiota kehottamaan virallisesti Britannian viranomaisia valvomaan tiukemmin kyseistä ilmiötä ja sanktioimaan / pyrkimään estämään kaikin keinoin, myös takavarikoimalla laittomat laitteet tai ottamalla pois toimiluvan, proseccon laittoman käytön ja/tai väärennetyn proseccon myynnin;

2.      kehottaa komissiota tekemään aloitteita väärennettyjen tuotteiden myynnin ja alkuperänimityksen (SAN) saaneen proseccon vahingoksi koituvien petosten torjumiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö