REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 59k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas stratēģiju prosecco aizsardzībai


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju prosecco aizsardzībai  
B8-0642/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Apvienotās Karalistes tirgū regulāri parādās Itālijas vīnkopības produktu viltojumi, piemēram, nesen kā izlejamais vīns tika tirgots viltots prosecco,

1.      aicina Komisiju oficiāli prasīt Lielbritānijas iestādēm, lai tās stingrāk uzraudzītu šādu tirdzniecību un ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, tādiem kā sankcijas un preventīvi pasākumi, nepieļautu nosaukuma prosecco nelikumīgu izmantošanu un/vai viltota prosecco tirdzniecību, tostarp konfiscējot nelegālo preci vai apturot licenci;

2.      aicina Komisiju ierosināt pasākumus, ar kuriem apkarot prosecco viltojumu tirdzniecību un nosaukuma prosecco (ACVN) nelikumīgu izmantošanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika