ONTWERPRESOLUTIE
PDF 118kWORD 57k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een Europese strategie voor de bescherming van prosecco


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een Europese strategie voor de bescherming van prosecco  
B8-0642/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat er voortdurend gevallen zijn van namaak van Italiaanse wijnbouwproducten op de markt van het Verenigd Koninkrijk, zoals het recente in de handel brengen van namaakprosecco die verkrijgbaar is van de tap;

1.      verzoekt de Commissie de Britse autoriteiten formeel te verzoeken op dit verschijnsel nauwlettender toezicht te houden en hen ertoe aan te zetten met alle middelen, inclusief het afnemen van illegale installaties en de schorsing van vergunningen, oneigenlijk gebruik van prosecco en/of de verkoop van namaakprosecco te straffen/ontmoedigen;

2.      verzoekt de Commissie initiatieven te starten om de markt van voor de beschermde oorsprongsbenaming prosecco schadelijke namaakproducten en fraude aan te pakken.

Juridische mededeling - Privacybeleid