PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 60k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie europejskiej strategii ochrony wina prosecco


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii ochrony wina prosecco  
B8‑0642/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze powtarzające się na rynku Zjednoczonego Królestwa przypadki podrabiania włoskich produktów winiarskich, jak niedawne wprowadzenie do obrotu podrabianego winna prosecco sprzedawanego z beczek;

1.      zwraca się do Komisji o formalne wezwanie władz Zjednoczonego Królestwa do ściślejszej kontroli tego zjawiska poprzez zobowiązanie ich do karania nienależnego posługiwania się nazwą prosecco i dystrybucji podrabianego prosecco oraz do zniechęcania do tego procederu za pomocą wszelkich dostępnych środków, również poprzez zajęcie niezgodnych z prawem urządzeń lub zawieszenie licencji;

2.      zwraca się do Komisji o uruchomienie inicjatyw mających na celu zwalczanie rynku podrabianych produktów i nadużyć ze szkodą dla oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia prosecco.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności