FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 57k
26.6.2015
PE558.998v01-00
 
B8-0642/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en europeisk strategi till skydd för Prosecco


Mara Bizzotto

Europaparlamentets förslag till resolution om en europeisk strategi till skydd för Prosecco  
B8-0642/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Förfalskade italienska vinprodukter på den brittiska marknaden är vanligt förekommande, till exempel den försäljning av falsk prosecco på fat som ägt rum på senare tid.

1.      Europaparlamentet ber kommissionen att formellt uppmana de brittiska myndigheterna att skärpa sina kontroller av företeelsen och att på alla sätt, även genom beslagtagande av olagliga anordningar eller upphävande av licenser, bestraffa/motarbeta ett felaktigt utnyttjande av benämningen Prosecco och/eller försäljning av falsk Prosecco.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ för att bekämpa marknaden för förfalskning och bedrägerier till skada för Prosecco DOP.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy