RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 58k
19.5.2015
PE559.006v01-00
 
B8-0650/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


väärtpaberistamise mahu taastamise projekti kohta kapitaliturgude liidu raames


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Florian Philippot, Steeve Briois, Bruno Gollnisch

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek väärtpaberistamise mahu taastamise projekti kohta kapitaliturgude liidu raames  
B8-0650/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et kapitaliturgude liidu projekti eesmärk on suurendada finantsintegratsiooni liidu liikmesriikide vahel nn kvaliteetse väärtpaberistamise abil;

B.     arvestades, et komisjon ei ole viimaste aastate finantskriisist õppust võtnud; et väärtpaberistamise kvaliteedi hindamine on võimatu ülesanne, millest annavad tunnistust reitinguagentuuride probleemid nende kohustuste täitmisel kõrge riskisusega hüpoteeklaenude kriisi puhkemise eel;

C.     arvestades, et väärtpaberistamise mahu taastamisega edendatakse investeerimispanku pankade tavategevuse kahjuks; arvestades, et selle tagajärjel suurenevad sageli laenuintressid, mis tuleneb arvukate vahendajate kõrgematest tasudest;

1.      nõuab, et komisjon ei taastaks väärtpaberistamise mahtu ning soodustaks pigem rahastamist tava- ja kohalike pankade tegevuse kaudu, kes tunnevad paremini kohalikke olusid ning aitavad finantsstabiilsusele kaasa pikemas perspektiivis;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika