Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0657/2015

Pateikti tekstai :

B8-0657/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 91k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))  
B8‑0657/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–       atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos taikos ir saugumo tarybos 2015 m. birželio 13 d. pranešimą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. gegužės 28 d. pareiškimą dėl rinkimų stebėjimo misijos Burundyje veiklos sustabdymo,

–       atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2015 m. birželio 5 ir 17 d. pareiškimus dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. gegužės 18 d. ir 2015 m. birželio 22 d. išvadas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. birželio 10 d. pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Prezidentui P. Nkurunzizai pareiškus, kad, pažeisdamas Arušos susitarimą ir Burundžio konstituciją, jis trečią kartą sieks tapti prezidentu dar penkerių metų kadencijai, nuo balandžio pabaigos Burundyje tęsiasi krizė;

B.     kadangi jo pareiškimas apie ketinimą likti valdžioje išprovokavo didelį visuomenės ir politikos skilimą; kadangi net vienas įtakingiausių valdančiosios partijos CNDD-FDD narių, antrasis šalies Viceprezidentas Gervais Rufykiri paragino Prezidentą pirmenybę teikti Burundžio žmonių, o ne savo asmeniniams interesams ir atsiimti savo kandidatūrą į prezidentus, nes tai pažeidžia Burundžio konstituciją, ir pasiprašė prieglobsčio Belgijoje;

C.     kadangi per savaites trukusius protestus prieš Prezidento ketinimą kandidatuoti trečiajai kadencijai, kurie buvo malšinami žiauriomis priemonėmis, žuvo 70 žmonių ir dėl to daugiau nei 110 000 Burundžio gyventojų teko išsikelti į kaimynines šalis – Tanzaniją, Ruandą ir Kongo Demokratinę Respubliką;

D.     kadangi Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas jau skyrė 1,5 mln. EUR, kad užtikrintų svarbiausias į Ruandą atvykstančių pabėgėlių iš Burundžio reikmes;

E.     kadangi JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė 2015 m. birželio 9 d. paskelbtame pranešime pareiškė susirūpinimą dėl didėjančio smurto ir grėsmingų vyriausybei prijaučiančių sukarintų grupuočių veiksmų ir paragino valdžios institucijas nedelsiant imtis konkrečių veiksmų siekiant jas sustabdyti;

F.     kadangi Burundžio valdančioji partija boikotavo siekį atnaujinti JT tarpininkaujamas derybas dėl krizės;

G.     kadangi žiniasklaida beveik visiškai suvaržyta: tai lėmė gegužės mėn. viduryje nutraukta privačių transliuotojų veikla, masinis žurnalistų išvykimas ir nuolatinė grėsmė Burundyje likusiems žurnalistams;

H.     kadangi 2015 m. birželio 1 d. iš pareigų atsistatydinę Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos (INEC) pirmininko pavaduotojas ir narys, atsakingas už administravimą ir finansus, pažymėjo, jog įsigalėjusi politinė ir saugumo padėtis nesudaro sąlygų, kurios būtinos laisviems, teisingiems ir patikimiems rinkimams surengti, ir jog Prezidento 2015 m. gegužės 30 d. dekretu pakeitus INEC sprendimų priėmimo procesą, nebereikalaujama, kad sprendimai būtų priimami bendru sutarimu;

I.      kadangi 2015 m. birželio 29 d., pirmadienį, Burundis balsavo vietos ir parlamento rinkimuose, surengtuose prieš liepos 15 d. planuojamus prezidento rinkimus, nors ir Afrikos Sąjunga, ir Rytų Afrikos bendrija (RAB) įspėjo, kad šiuo metu nėra sąlygų rinkimams rengti, o RAB aukščiausiojo lygio susitikime buvo raginama atidėti rinkimus laikotarpiui, kuris neviršytų dabartinių valdžios institucijų konstitucinių įgaliojimų galiojimo laikotarpio, ir nutraukti smurtą, siekiant sudaryti sąlygas, kuriomis būtų galima surengti laisvus, teisingus ir patikimus rinkimus;

J.      kadangi dabartinė padėtis paveikė Burundžio gyventojų ekonominį ir socialinį gyvenimą; kadangi dauguma mokyklų ir universitetų miestelių uždaryti dėl smurtinių demonstracijų sostinėje Bužumbūroje, o uždarius komercinius centrus ir sulėtėjus prekybai su kaimyninėmis valstybėmis nuvertėjo vietos valiuta, išaugo nedarbas ir sumažėjo mokestinės pajamos;

1.      laikosi nuomonės, kad 2015 m. birželio 29 d. Burundyje surengti rinkimai negali būti laikomi laisvais, teisingais, patikimais ir įtraukiais, nes rinkimų procesą temdė apribojimai nepriklausomai žiniasklaidai, neproporcingas jėgos naudojimas prieš demonstrantus, opozicinių partijų ir pilietinės visuomenės bauginimo atmosfera, taip pat nepakankamas pasitikėjimas rinkimų institucijomis, ir ragina Burundžio valdžios institucijas atidėti 2015 m. liepos 15 d. planuojamus prezidento rinkimus bei įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į darbą stengiantis sukurti sąlygas, būtinas taikiam, patikimam, laisvam ir teisingam rinkimų procesui užtikrinti;

2.      ragina visas Burundžio suinteresuotąsias šalis kuo greičiau atnaujinti partijų dialogą visais klausimais, dėl kurių nesutariama, nes tik dialogas ir pagarba Arušos susitarimui ir Burundžio konstitucijai pagrįstas bendras sutarimas gal padėti rasti ilgalaikį politinį sprendimą, kuris sustiprintų ir išsaugotų taiką ir saugumą Burundyje bei stabilumą Didžiųjų ežerų regione, sustiprintų demokratiją ir teisinės valstybės principą bei atkurtų taikias ir saugias sąlygas, reikalingas norint paskatinti pabėgėlius sugrįžti;

3.      primena pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su pagarba žmogaus teisėms, demokratinėms vertybėms ir teisinės valstybės principui, ir galimybę pradėti susitarime, įskaitant 96 straipsnį, numatytas konsultacijų procedūras;

4.      ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paremti Afrikos Sąjungos, RAB ir JT dedamas tarpininkavimo pastangas;

5.      ragina Komisiją užtikrinti, kad jos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas toliau atidžiai stebėtų padėtį ir svarstytų galimybę skirti papildomą humanitarinę pagalbą, reikalingą pabėgėliams iš Burundžio reikmėms kaimyninėse šalyse užtikrinti;

6.      primena Tarybos pasiryžimą, išdėstytą jos 2015 m. birželio 22 d. išvadose, prireikus priimti tikslines ribojamąsias priemones, nukreiptas prieš tuos, kurių veiksmai galėjo nuvesti ar nuvedė į smurtą ir susidorojimą, lemti rimtus žmogaus teisių pažeidimai ir (arba) trukdyti ieškoti politinio sprendimo remiantis Afrikos Sąjungos ir RAB planu;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Rytų Afrikos bendrijai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika