Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0657/2015

Texte depuse :

B8-0657/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 138kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0657/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

–       având în vedere Acordul de la Cotonou,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–       având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–       având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea,

–       având în vedere Acordul de pace și reconciliere de la Arusha,

–       având în vedere comunicatul Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane din 13 iunie 2015,

–       având în vedere declarația din 28 mai 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la suspendarea misiunii de observare a alegerilor în Burundi,

–       având în vedere declarațiile din 5 și 17 iunie 2015 ale purtătorului de cuvânt al SEAE referitoare la Burundi,

–       având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2015 și din 22 iunie 2015 referitoare la Burundi,

–       având în vedere declarația din 10 iunie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Burundi,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Burundi trece printr-o criză de la sfârșitul lunii aprilie, în urma tentativei președintelui Nkurunziza de a accede la un al treilea mandat de cinci ani, încălcând Acordul de la Arusha și Constituția Burundi;

B.     întrucât această tentativă de a se agăța de putere a provocat o divizare gravă a societății și a mediului politic; întrucât, chiar în cadrul partidului aflat la guvernare, CNDD-FDD, un membru important, Gervais Rufykiri, care este al doilea vicepreședinte al țării, a solicitat insistent președintelui „să pună interesele poporului burundez înaintea intereselor [sale] personale și să-și retragă candidatura la președinție, întrucât aceasta încalcă Constituția”, după care s-a refugiat în Belgia;

C.     întrucât aproximativ 70 de persoane au fost ucise în cursul săptămâni în care au avut loc protestele împotriva unui al treilea mandat, proteste care au fost reprimate brutal, provocând exodul a peste 110 000 de burundezi în țările vecine Tanzania, Rwanda și RDC;

D.     întrucât Direcția Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a Comisiei a deblocat deja 1,5 milioane EUR pentru a veni în întâmpinarea nevoilor imediate ale refugiaților burundezi ajunși în Rwanda;

E.     întrucât, într-un comunicat din 9 iunie 2015, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și-a exprimat alarmarea cu privire acțiunile din ce în ce mai violente și periculoase ale unei miliții proguvernamentale și a solicitat insistent autorităților să ia de urgență măsuri concrete pentru oprirea acestora;

F.     întrucât partidul aflat la guvernare în Burundi a boicotat reînceperea negocierilor de criză mediate de ONU;

G.     întrucât reprimarea mass-mediei este aproape totală, ca urmare a închiderii radiourilor private la mijlocul lunii mai, a emigrării masive a jurnaliștilor și a amenințărilor constante împotriva celor aflați încă în Burundi;

H.     întrucât, la 1 iunie 2015, vicepreședintele și comisarul pentru administrație și finanțe al Comisiei electorale naționale independente (CENI) au demisionat, declarând că „situația politică și de securitate actuală nu oferă condițiile necesare” pentru organizarea unor alegeri libere, corecte și credibile și că un decret prezidențial din 30 mai 2015 a introdus modificări în procesul decizional al CENI, nemaifiind necesar consensul pentru luarea deciziilor în cadrul acestui organism;

I.      întrucât burundezii au fost la vot luni, 29 iunie 2015, pentru alegerile locale și parlamentare, înainte de alegerile prezidențiale din 15 iulie, în ciuda avertizărilor din partea Uniunii Africane și a Comunității Africii de Est (CAE) că „nu există în prezent condiții pentru organizarea de alegeri” și a cererii Summitului CAE de a amâna alegerile pentru o perioadă care să nu depășească durata mandatului constituțional al actualelor autorități și de înceta violențele, astfel încât să se creeze condițiile necesare pentru organizarea unor alegeri libere, corecte și credibile;

J.      întrucât situația actuală afectează viața economică și socială a burundezilor; întrucât majoritatea școlilor și a campusurilor universitare sunt închise din cauza demonstrațiilor violente din Bujumbura, capitala țării și întrucât moneda locală s-a depreciat, rata șomajului a crescut și veniturile fiscale au scăzut din cauza închiderii centrelor comerciale și a reducerii schimburilor comerciale cu statele vecine,

1.      consideră că alegerile din Burundi din 29 iunie 2015 nu pot fi considerate a fi libere, corecte, credibile și incluzive, întrucât procesul electoral a fost grav afectat de restricțiile impuse mass-mediei independente, de utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților, de un climat de intimidare a partidelor de opoziție și a societății civile, precum și de lipsa de încredere în autoritățile electorale, și solicită insistent autorităților burundeze să amâne alegerile prezidențiale din 15 iulie 2015 și să implice toți actorii pentru a crea un mediu care să permită un proces electoral pașnic, credibil, liber și corect;

2.      invită insistent toți actorii din Burundi să reia cât mai curând dialogul în toate domeniile de dezacord între părți, pentru că numai dialogul și consensul, bazate pe respectarea Acordului de la Arusha și a Constituției Republicii Burundi, pot deschide calea pentru o soluție politică durabilă, care să consolideze și să mențină pacea și securitatea în Burundi și stabilitatea în regiunea Marilor Lacuri, să întărească democrația și statul de drept și să restabilească un mediu pașnic și sigur pentru a încuraja întoarcerea refugiaților,

3.      reamintește obligațiile care decurg din Acordul de la Cotonou în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a valorilor democratice și a statului de drept, precum și posibilitatea de a iniția procedurile de consultare prevăzute în acord, inclusiv la articolul 96;

4.      solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să susțină eforturile de mediere ale Uniunii Africane (UA), CAE și ONU;

5.      solicită Comisiei să se asigure că Direcția Ajutor Umanitar și Protecție Civilă continuă să monitorizeze îndeaproape situația, precum și să examineze posibilitatea acordării unui ajutor umanitar suplimentar pentru a subveni nevoilor refugiaților burundezi din țările învecinate;

6.      reamintește determinarea exprimată de Consiliu în concluziile sale din 22 iunie 2015 de a adopta, dacă este necesar, măsuri restrictive orientate împotriva celor care, prin acțiunile lor, au provocat sau ar putea provoca acte de violență, de represiune și încălcări grave ale drepturilor omului și/sau care ar putea sabota găsirea unei soluții politice în cadrul propus de Uniunea Africană și de CAE;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisei, statelor membre, guvernului Burundi, Uniunii Africane, Comunității Africii de Est, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate