Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0657/2015

Predkladané texty :

B8-0657/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).


Charles Tannock, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2723 (RSP)).  
B8-0657/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–       so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–       so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení,

–       so zreteľom na komuniké Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie  z 13. júna 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 28. mája 2015 o zrušení volebnej pozorovateľskej misie do Burundi,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ o Burundi z 5. a 17. júna 2015,

–       so zreteľom na závery Rady o Burundi z 18. mája 2015 a 22. júna 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 10. júna 2015 o situácii v Burundi,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Burundi sa od konca apríla nachádza v kríze po oznámení prezidenta Nkurunzizu, že sa bude uchádzať o tretie päťročné funkčné obdobie, čo je v rozpore s Arušskou dohodou a burundskou ústavou;

B.     keďže táto kandidatúra na zotrvanie pri moci vážne rozdelila spoločnosť a politiku; keďže už počas vládnutia strany CNDD-FDD jej kľúčový člen, druhý viceprezident krajiny Gervais Rufykiri vyzval prezidenta, aby „uprednostnil záujmy burundského ľudu pred [svojimi] osobnými záujmami a stiahol [svoju] prezidentskú kandidatúru, pretože tým porušuje ústavu“, a vyhľadal útočisko v Belgicku;

C.     keďže počas protestov proti tretiemu funkčnému obdobiu, ktoré trvali niekoľko týždňov a ktoré boli násilne potlačené, bolo zabitých približne 70 ľudí, čo vyústilo do masového odchodu vyše 110 000 Burunďanov do susedných krajín Tanzánie, Rwandy a Konžskej demokratickej republiky;

D.     keďže útvar Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu už uvoľnil 1,5 milióna EUR na uspokojenie bezprostredných potrieb burundských utečencov prichádzajúcich do Rwandy;

E.     keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva v komuniké vydanom 9. júna 2015 vyjadril znepokojnenie z čoraz násilnejšieho a hrozivejšieho konania milícií blízkych vláde a vyzval orgány, aby prijali okamžité a konkrétne opatrenia na jeho obmedzenie;

F.     keďže vládnuca strana v Burundi bojkotovala obnovenie krízových rozhovorov, ktoré sprostredkovala OSN;

G.     keďže médiá bola takmer úplne eliminované v dôsledku zatvorenia súkromných vysielacích spoločností v polovici mája, masového odchodu novinárov a neustálych hrozieb voči tým, ktorí ešte zostali v Burundi;

H.     keďže 1. júna 2015 odstúpili zo svojich funkcií podpredseda a komisár poverení správou a financovaním Nezávislej národnej volebnej komisie (INEC), ktorí uviedli, že „súčasná politická a bezpečnostná situácia neposkytuje potrebné podmienky“ na uskutočnenie slobodných, spravodlivých a dôveryhodných volieb, a že prezidentským dekrétom z 30. mája 2015 sa zaviedli zmeny v rozhodovacom procese INEC, podľa ktorých už rozhodnutia nemusia byť prijaté na základe konsenzu;

I.      keďže 29. júna 2015 sa v Burundi konali miestne a parlamentné voľby ešte pred prezidentskými voľbami stanovenými na 15. júla, a to aj napriek varovaniu Africkej únie a Východoafrického spoločenstva (EAC), že „v súčasnosti nie sú vhodné podmienky na uskutočnenie volieb“, a výzve zo samitu EAC na odloženie volieb na obdobie, ktoré neprekračuje ústavný mandát súčasných orgánov, a na skončenie násilia s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky na usporiadanie slobodných, spravodlivých a dôveryhodných volieb;

J.      keďže súčasná situácia má vplyv na hospodársky a sociálny život Burunďanov; keďže väčšina školských a univerzitných areálov je zatvorená z dôvodu násilných demonštrácií v hlavnom meste Bujumbura, došlo k oslabeniu miestnej meny, zvýšeniu nezamestnanosti a zníženiu daňových príjmov z dôvodu zatvorenia obchodných centier a spomalenia obchodu so susednými štátmi;

1.      domnieva sa, že voľby, ktoré sa konali 29. júna 2015 v Burundi, nemožno považovať za slobodné, spravodlivé, dôveryhodné a inkluzívne, pretože volebný proces bol vážne naštrbený obmedzením nezávislých médií, neprimeraným použitím sily voči demonštrantom, atmosférou zastrašovania opozičných strán a občianskej spoločnosti a nedostatkom dôvery vo volebné orgány, a vyzýva burundské orgány, aby odložili prezidentské voľby z 15. júla 2015 a zapojili všetky zainteresované strany do úsilia o vytvorenie priaznivého prostredia na pokojný, dôveryhodný, slobodný a spravodlivý volebný proces;

2.      vyzýva všetky zainteresované strany v Burundi, aby čo najskôr obnovili dialóg o všetkých sporných oblastiach medzi jednotlivými stranami, pretože iba dialóg a konsenzus založené na dodržiavaní Arušskej dohody a ústavy Burundi môžu vydláždiť cestu k trvalému politickému riešeniu, ktoré by upevnilo a zachovalo mier a bezpečnosť v Burundi a stabilitu v oblasti Veľkých jazier, prehĺbilo demokraciu a zásady právneho štátu a obnovilo pokojné a bezpečné prostredie s cieľom podporiť návrat utečencov;

3.      pripomína záväzky podľa Dohody z Cotonou v oblasti dodržiavania ľudských práv, demokratických hodnôt a zásad právneho štátu a možnosť začať proces konzultácií stanovených v uvedenej dohode vrátane jej článku 96.

4.      vyzýva podpredsedníčku Komisie a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podporila úsilie Africkej únie, EAC a OSN o sprostredkovanie;

5.      žiada Komisiu, aby zabezpečila, že jej útvar pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu bude ďalej pozorne monitorovať situáciu, a aby zvážila ďalšiu humanitárnu pomoc s cieľom uspokojiť potreby burundských utečencov v susedných krajinách;

6.      pripomína odhodlanie Rady v jej záveroch z 22. júna 2015 prijať v prípade potreby cielené reštriktívne opatrenia voči osobám, ktorých konanie by mohlo alebo môže viesť k násiliu, útlaku a závažnému porušovaniu ľudských práv a/alebo ktoré môže zabrániť snahe nájsť politické riešenie v rámci navrhovanom Africkou úniou a EAC;

7.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vláde Burundi, Africkej únii, Východoafrickému spoločenstvu, generálnemu tajomníkovi OSN, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia