Postopek : 2015/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0657/2015

Predložena besedila :

B8-0657/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0275

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 133kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))  
B8‑0657/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burundiju,

–       ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–       ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–       ob upoštevanju mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše,

–       ob upoštevanju sporočila mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije z dne 13. junija 2015,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 28. maja 2015 o ukinitvi misije a opazovanje volitev v Burundiju,

–       ob upoštevanju izjav tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 5. in 17. junija 2015 o Burundiju,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. maja 2015 in 22. junija 2015 o Burundiju,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 10. junija 2015 o razmerah v Burundiju,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so razmere v Burundiju od konca aprila kritične zaradi kandidiranja predsednika Nkurunzize za tretji petletni mandat, kar je v nasprotju s sporazumom iz Aruše in burundijsko ustavo;

B.     ker je ta poskus, da bi se obdržal na oblasti povzročil resne družbene in politične razkole; ker je v sami vladajoči stranki CNDD-FDD njen ključni član, ki je hkrati drugi podpredsednik države, Gervais Rufykiri, predsednika pozval, naj pred osebne interese postavi interese burundijskega naroda in umakne najavljeno predsedniško kandidaturo, saj z njo krši ustavo, in prebežal v Belgijo;

C.     ker je bilo v več tednov trajajočih protestih proti najavljenemu mandatu, ki so bili brutalno zatrti, ubitih okoli 70 ljudi, zaradi česar se je več kot 110 000 Burundijcev zateklo v sosednje države – Tanzanijo, Ruando in Demokratično republiko Kongo;

D.     ker je služba Komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito že sprostila 1,5 milijona EUR za zadovoljitev takojšnjih potreb burundijskih beguncev v Ruandi;

E.     ker je visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice v sporočilu z dne 9. junija 2015, izrazil zaskrbljenost zaradi čedalje bolj nasilnih in grozilnih ukrepov provladne milice in pozval oblasti, naj sprejmejo takojšnje učinkovite ukrepe za umiritev razmer;

F.     ker je vodilna stranka v Burundiju bojkotirala ponovno vzpostavitev kriznih pogajanj pod pokroviteljstvom Združenih narodov;

G.     ker je svoboda medijev skoraj v celoti zatrta, saj so bile sredi maja zaprte zasebne televizijske hiše, novinarji množično zapuščajo državo, tisti/tistim, ki so še v Burundiju, pa nenehno grozijo;

H.     ker je 1. junija 2015 podpredsednik in komisar za upravo in finance neodvisne državne volilne komisije (INEC) odstopil s položaja z izjavo, da prevladujoče politične in varnostne razmere ne zagotavljajo ustreznih pogojev za izvedbo svobodnih, poštenih in verodostojnih volitev, 30. maja 2015 pa je bil s predsedniškim dekretom spremenjen postopek sprejemanja odločitev te volilne komisije, tako da za sprejetje odločitev ni več potrebno soglasje;

I.      ker so v Burundiju 29. junija 2015 potekale lokalne in parlamentarne volitve pred predsedniškimi volitvami, predvidenimi za 15. julij, kljub opozorilom Afriške unije in Vzhodnoafriške skupnosti (EAC), da ni pogojev za izvedbo volitev, ter pozivom vrha EAC k preložitvi volitev za obdobje, ki ne bo preseglo trajanja ustavnega mandata sedanje oblasti, in k prekinitvi nasilja, da bi se vzpostavile razmere, v katerih bi bilo mogoče izvesti svobodne, poštene in verodostojne volitve;

J.      ker trenutne razmere vplivajo na gospodarsko in družbeno življenje v Burundiju; ker je zaradi nasilnih demonstracij v prestolnici Bujumburi zaprta večina šol in univerz, lokalna valuta je izgubila vrednost, brezposelnost je narasla,davčni prihodki pa so se zmanjšali zaradi zaprtja trgovskih centrov in upada trgovine s sosednjimi državami;

1.      meni, da volitve, ki so v Burundiju potekale 29. junija 2015, ne morejo veljati za svobodne, poštene, verodostojne in vključujoče, saj je bil volilni postopek resno oviran zaradi omejevanja svobode neodvisnih medijev, pretirane uporabe sile proti demonstrantom, ustrahovanja opozicijskih strank in civilne družbe ter pomanjkanja zaupanja v volilne organe, in poziva burundijske oblasti, naj preložijo predsedniške volitve, ki naj bi potekale 15. julija 2015, in naj vse zainteresirane strani vključijo v prizadevanja za vzpostavitev okolja, v katerem bo mogoče izvesti mirne, verodostojne, svobodne in poštene volitve;

2.      poziva vse zainteresirane strani v Burundiju, naj čim prej ponovno vzpostavijo dialog o vseh spornih področjih, saj lahko le dialog in soglasje na podlagi spoštovanja sporazuma iz Aruše in burundijske ustave privedeta do trajne politične rešitve, ki bo utrdila in zagotovila trajen mir in varnost v Burundiju ter stabilnost celotnega območja Velikih jezer, poglobila demokracijo in pravno državo ter ponovno vzpostavila mirno in varno okolje, v katerega se bodo begunci pripravljeni vrniti;

3.      opozarja na obveznosti iz Sporazuma iz Cotonouja v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, demokratičnih vrednot in pravne države ter na možnost uvedbe posvetovalnih postopkov, ki jih predvideva ta sporazum, vključno s členom 96;

4.      poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj podpre prizadevanja za mediacijo Afriške unije, Vzhodnoafriške skupnosti in Združenih narodov;

5.      poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo služba za humanitarno pomoč in civilno zaščito razmere še naprej pozorno spremljala, in naj preuči možnost sprostitve dodatne humanitarne pomoči za burundijske begunce v sosednjih državah;

6.      ponovno poudarja, da je EU odločena, da po potrebi sprejme ciljno zastavljene omejevalne ukrepe proti tistim, ki so ali bi lahko s svojimi dejanji povzročili nasilje, represijo in hude kršitve človekovih pravic in/ali bi lahko ovirali iskanje politične rešitve v okviru Afriške unije in Vzhodnoafriške skupnosti, kot je v svojih sklepih z dne 22. junija 2015 že poudaril Svet;

7.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi Burundija, Afriški uniji, Vzhodnoafriški skupnosti, generalnemu sekretarju Združenih narodov, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov