Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0658/2015

Indgivne tekster :

B8-0658/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 139kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.018v01-00
 
B8-0658/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0658/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Cotonouaftalen,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen fra 2000,

–       der henviser til Republikken Burundis forfatning,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 16. marts 2015 om den politiske situation forud for valget i Burundi,

–       der henviser til erklæringen fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder af 15. april 2015,

–       der henviser til erklæringen fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om situationen i Burundi af 17. april 2015 og dens opfordring af 4. juni 2015,

–       der henviser til erklæringen om situationen i Burundi af 31. maj 2015 fra Det Østafrikanske Fællesskabs statschefers ekstraordinære topmøde,

–       der henviser til den indtrængende opfordring, som tidligere burundiske statschefer, politiske partier og civilsamfundsorganisationer fremsatte den 28. maj 2015 i Bujumbura,

–       der henviser til erklæringen af 9. juni 2015 fra næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant,

–       der henviser til beslutningerne fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd af 13. juni 2015 og det femogtyvende ordinære møde i Den Afrikanske Unions Forsamling i Johannesburg den 14.-15. juni 2015,

–       der henviser til erklæringen fra udenrigsministrene fra EU’s medlemsstater den 22. juni 2015 i Luxembourg,

–       der henviser til beslutningen fra Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 14. juni 2015 om at suspendere forsamlingens valgobservationsmission til Burundi på grund af situationen i landet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at protesterne begyndte den 26. april 2015 mod præsident Pierre Nkurunzizas forsøg på at blive valgt til en tredje mandatperiode; der henviser til, at politiet har anvendt overdreven magt i forbindelse med undertrykkelsen af demonstrationerne, selv om demonstranterne var fredelige og ikke udgjorde nogen åbenbar trussel; der henviser til, at demonstranter blev skudt og dræbt af politiet under demonstrationer; der henviser til, at politiets tal indikerer, at 892 personer er blevet arresteret i forbindelse med protesterne mellem den 26. april og den 12. maj, og at 568 derefter blev løsladt; der henviser til, at 280 tilbageholdte er blevet overført til anklagemyndigheden;

B.     der henviser til, at protesterne blev mere voldelige, og undertrykkelsen fortsatte med op imod 78 mennesker, der blev dræbt under demonstrationer eller som følge af de skader, de blev påført i forbindelse med disse; der henviser til, at Imbonerakuremilitsen, der er knyttet til det regerende partis ungdomsforbund, det nationale råd for forsvar af demokratiet – styrker til forsvar af demokratiet (CNDD-FDD), har været involveret i at gennemprygle demonstranter og intimidere oppositionsmedlemmer;

C.     der henviser til, at konstant uro og uophørlig sammenstød mellem demonstranter og politiet fremkaldte et fejlslagent militært statskup den 13. maj 2015, mens præsident Nkurunziza deltog i et ekstraordinært topmøde mellem statscheferne i Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) i Dar es Salaam (Tanzania) om Burundis krise;

D.     der henviser til, at oppositionslederen Zedi Feruzi og hans livvagt blev skudt og dræbt fra et forbikørende køretøj den 23. maj 2015; der henviser til, at omstændighederne ved dette mord endnu ikke er blevet belyst; der henviser til, at dette særlige mord har tvunget andre oppositionsledere, aktivister og journalister, der er kritiske over for regimet, til at gå under jorden; der henviser til, at mere end 100 000 burundiere er flygtet over grænsen som følge af frygten for, at volden spreder sig uden for hovedstaden (Bujumbura); der henviser til, at denne strøm af burundiske flygtninge er ved at skabe en foruroligende humanitær nødsituation i nabolandene (Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Tanzania);

E.     der henviser til, at fire uafhængige radio- og tv-stationer (Radio PA, Isanganiro, Bonesha og Radio-Télévision Renaissance) er blevet angrebet med granater, og at mindst en radiostation fuldstændig er brændt ned, således at de statsejede medier er den eneste informationskilde for mange burundiere, der ikke bor i Bujumbura; der henviser til, at ifølge journalister, som var vidner til angrebene, var gerningsmændene statslige efterretningsofficerer og politiet;

F.     der henviser til, at den politiske uro har tilskyndet Burundis katolske kirke til at trække de præster, som den havde udpeget til at bistå med tilrettelæggelsen af valget tilbage, og at den har meddelt, at den "ikke kan støtte valg, der er fuld af mangler"; der henviser til, at to øverste valgtilforordnede ud af fem medlemmer af den nationale uafhængige valgkommission (CENI), nemlig kommissionens næstformand Spes Caritas Ndironkeye og det medlem, som er ansvarlig for forvaltning og finansiering, Illuminata Ndabahagamye, er fratrådt og er flygtet fra landet; der henviser til, at Aimé Nkurunziza, medlem af parlamentet og formand for parlamentets udvalg om politiske og udenrigspolitiske anliggender og regeringsførelse også er flygtet fra landet, idet han har udtalt, at han ikke støtter regeringens valgsvindel; der henviser til, at Burundis anden vicepræsident, Gervais Rufyikiri selv er gået i eksil i Belgien den 17. juni 2015;

G.     der henviser til, at en ny formidler, Abdoulaye Bathily, blev udpeget af FN’s generalsekretær som erstatning for Said Djinnit, FN's særlige repræsentant for De Store Søers Område, der er trådt tilbage fra sin rolle som formidler af den politiske dialog mellem det regerende parti og dem, der ikke ønsker Pierre Nkurunziza, at han bliver valgt til en tredje mandatperiode; der henviser til, at regeringspartiet nægter at deltage i den politiske dialog, der er genoptaget under ledelse af den nye formidler og "formidlergruppen" bestående af repræsentanter fra FN, Den Afrikanske Union (AU), ØAF og den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR);

H.     der henviser til, at regeringen nægter yderligere at udskyde valgdatoerne på trods af de gentagne anmodninger fra det internationale samfund; der henviser til, at et endeligt forslag blev fremsat den 24. juni 2015 af "formidlergruppen" om at udsætte alle valg indtil den 31. juli 2015;

I.      der henviser til, at spredning af granatangreb og øgede spændinger kan nå et niveau, der ville indebære en risiko for, at der begås grusomheder i betragtning af Burundis historie med etnisk vold;

1.      udtrykker sin dybe bekymring over situationen i Burundi, hvor den eskalerende vold kan blive forværret på grund af landets seneste historie og den høje risiko for genoplivning af etniske skel i Burundi, hvorved Arusha-freds- og forsoningsaftalen fra 2000 bringes i fare med mulige katastrofale følger for sikkerheden i hele regionen;

2.      udtrykker sin dybe bekymring over den beslutning, som er truffet af den burundiske regering, om at gå videre med valget trods de aktuelle kritiske politiske og sikkerhedsmæssige forhold;

3.      fordømmer de igangværende valg, som ikke har deltagelse af oppositionen;

4.      beklager dybt den uigennemsigtige, udemokratisk og urimelige karakter af disse valg og resultaterne heraf;

5.      opfordrer til en øjeblikkelig indstilling af alle voldshandlinger, fortsættelse af liberaliseringen af medierne, tilbagevenden alle landsforviste oppositionsledere til Burundi, en betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og en øjeblikkelig standsning af chikane mod civilsamfundet;

6.      fordømmer kupforsøget og minder om, at udskiftning af regeringer med vold og militær magt er forfatningsstridigt og udemokratisk; fordømmer på det kraftigste adfærden hos "Imbonerakuremilitsen", der terroriserer civile, og fordømmer stærkt anvendelsen af skydevåben og skarp ammunition mod demonstranter; fordømmer alle former for voldshandlinger, uanset hvor de kommer fra, og uanset hvem der er ophavsmand til dem; gentager, at der ikke må være nogen straffrihed for dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og opfordrer til, at der indledes nationale og internationale straffesager mod sidstnævnte;

7.      glæder sig over erklæringerne fra det ekstraordinære topmøde med statscheferne i Det Østafrikanske Fællesskab og Den Afrikanske Unions topmøde og støtter fuldt ud de bestræbelser, der udfoldes af FN, AU, ØAF og ICGLR;

8.      støtter erklæringerne fra FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon; opfordrer indtrængende den burundiske regering til at garantere sikkerheden for FN’s observatører;

9.      opfordrer indtrængende den burundiske regering til at garantere respekten for menneskerettighederne, herunder menings- og ytringsfriheden; bemærker, at manglen på uafhængige stemmer i ikke-statslige medier bidrager til spændinger; minder om, at det er regeringens primære ansvar at beskytte befolkningerne mod grusomheder;

10.    opfordrer den burundiske regering, partiledere, religiøse fremtrædende personer og alle centrale aktører i civilsamfundet samt medieejere og journalister til at bruge deres indflydelse til at undgå enhver handling, der vil kunne øge risikoen for vold mod enkeltpersoner eller grupper på grundlag af deres etniske eller religiøse identitet eller politiske tilhørsforhold; opfordrer alle parter til at indgå i en åben dialog med henblik på at løse krisen og mindske spændingerne;

11.    understreger behovet for at respektere de Arusha-aftalerne som den eneste mulighed for at sikre varig fred og national enhed; minder om forfatningens forrang, som bestemmer, at ingen må være præsident mere end to gange;

12.    opfordrer den burundiske regering til at overholde punktet om afvæbning af samtlige væbnede ungdomsgrupper, der er knyttet til politiske partier, med særlig henvisning til "Imbonerakuremilitsen" som en nøglefaktor for at genskabe forhold, der er befordrende for en fredelig genoptagelse af dialogen, og til at undersøge alle omstridte emner, herunder det problematiske spørgsmål om den tredje mandatperiode;

13.    er fuldt enigt med Det Europæiske Råd konklusioner om Burundi af 18. maj 2015, og opfordrer den næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at sikre, at der i tråd med EU’s strategiske ramme for menneskerettigheder vil være en klar politik med hensyn til den kritiske situation i Burundi baseret på principper, og som imødegår de krænkelser af menneskerettighederne, der er observeret siden præsident Nkurunzizas meddelelse (der medførte demonstrationer og uroligheder) om, at han vil stille op til en tredje mandatperiode;

14.    er fuldt enigt med Det Europæiske Råd konklusioner om Burundi af 22. juni 2015 og minder om forpligtelserne i henhold til Cotonouaftalen med hensyn til respekt for menneskerettighederne, de demokratiske værdier og retsstaten og muligheden for at indlede de konsultationsprocedurer, der er omhandlet i aftalen, bl.a. dens artikel 96;

15.    udtrykker sin anerkendelse af de nabolande, der huser flygtninge fra Burundi og de humanitære organisationer for deres støtte; opfordrer Kommissionen til at overveje at hjælpe de fordrevne og flygtninge i nabolandene;

16.    pålægger sin formand at fremsende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, Den Afrikanske Union, Det Østafrikanske Fællesskab, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik