Menettely : 2015/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0658/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0658/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0275

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 136kWORD 71k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.018v01-00
 
B8-0658/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP))


Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP))  
B8‑0658/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista,

–       ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan (ACDEG),

–       ottaa huomioon Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevan sopimuksen vuodelta 2000,

–       ottaa huomioon Burundin tasavallan perustuslain,

–       ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Burundin poliittisesta tilanteesta ennen vaaleja,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 15. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 17. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta sekä sen 4. kesäkuuta 2015 esittämän kehotuksen,

–       ottaa huomioon Itä-Afrikan yhteisön valtionpäämiesten hätäkokouksen 31. toukokuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin tilanteesta,

–       ottaa huomioon Burundin entisten valtionjohtajien sekä poliittisten puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen johtajien kiireellisen pyynnön, jonka nämä esittivät 28. toukokuuta 2015 Bujumburassa,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 9. kesäkuuta 2015 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 13. kesäkuuta 2015 antamat päätöslauselmat sekä Johannesburgissa 14. ja 15. kesäkuuta 2015 kokoontuneen Afrikan unionin kokouksen 25. sääntömääräisen istunnon,

–       ottaa huomioon EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerien 22. kesäkuuta 2015 Luxemburgissa antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työvaliokunnan 14. kesäkuuta 2015 tekemän päätöksen peruuttaa edustajakokouksen vaalitarkkailuvaltuuskunnan matka Burundiin maassa vallitsevan tilanteen takia,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että levottomuudet alkoivat 26. huhtikuuta 2015 protestina, kun presidentti Pierre Nkurunziza ilmoitti asettuvansa ehdolle kolmannelle presidenttikaudelle; ottaa huomioon, että poliisi on käyttänyt kohtuuttomia voimakeinoja mielenosoitusten tukahduttamiseksi, vaikka mielenosoittajat toimivat rauhanomaisesti eivätkä aiheuttaneet ilmeistä uhkaa; ottaa huomioon, että poliisi ampui mielenosoittajia kuoliaaksi mielenosoitusten aikana; panee merkille, että poliisin ilmoituksen mukaan mielenosoituksissa 26. huhtikuuta–12. toukokuuta pidätettiin 892 ihmistä ja 568 vapautettiin myöhemmin; panee merkille, että 280 pidätettyä on siirretty syyttäjänvirastoon;

B.     ottaa huomioon, että mielenosoitukset muuttuivat väkivaltaisemmiksi ja tukahduttaminen jatkui ja 78 ihmistä sai surmansa mielenosoitusten aikana tai myöhemmin niissä saamiinsa vammoihin; toteaa, että hallitsevan CNDD–FDD-puolueen (demokratiaa puolustava kansallinen neuvosto-demokratiaa puolustavat voimat) nuoriso-osastoon yhteydessä olevat aseelliset ”Imbokerakure”-joukot ovat osallistuneet mielenosoittajien pahoinpitelyyn ja opposition jäsenten pelotteluun;

C.     ottaa huomioon, että jatkuvat levottomuudet ja mielenosoittajien ja poliisin yhteenotot johtivat epäonnistuneeseen sotilasvallankaappausyritykseen 13. toukokuuta 2015 sillä aikaa, kun presidentti Nkurunziza oli Dar es Salaamissa Tansaniassa, missä hän osallistui Itä-Afrikan yhteisön valtionpäämiesten Burundin kriisiä käsittelevään ylimääräiseen huippukokoukseen;

D.     ottaa huomioon, että oppositiojohtaja Zedi Feruzi ja hänen henkivartijansa ammuttiin kuolleiksi ohi ajavasta autosta 23. toukokuuta 2015; panee merkille, että murhaan liittyviä olosuhteita ei ole vielä selvitetty; panee merkille, että kyseinen murha on pakottanut muut oppositiojohtajat, aktivistit ja hallintoa arvostelevat toimittajat maan alle; ottaa huomioon, että yli 100 000 burundilaista on paennut maasta pelätessään väkivaltaisuuksien leviävän pääkaupungin (Bujumbura) ulkopuolelle; panee merkille, että burundilaispakolaisten virta aiheuttaa huolestuttavan humanitaarisen hätätilan naapurimaihin (Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Tansania);

E.     ottaa huomioon, että neljän riippumattoman radio- ja televisiokanavan (Radio PA, Isanganiro, Bonesha ja Radio-Télévision Renaissance) tiloihin on hyökätty kranaatein ja ainakin yksi radioasema on poltettu kokonaan, joten valtion omistuksessa olevat tiedotusvälineet ovat monien Bujumburan ulkopuolella elävien burundilaisten ainoa tiedonlähde; ottaa huomioon, että hyökkäystä todistaneiden toimittajien mukaan tekijät olivat hallituksen tiedusteluviranomaisia ja poliiseja;

 

F.     ottaa huomioon, että poliittinen kuohunta on pakottanut Burundin katolisen kirkon kutsumaan takaisin vaalien järjestelyavuksi nimetyt papit, koska kirkko ei oman ilmoituksena mukaan voi tukea vaaleja, jotka ovat täynnä puutteita; ottaa huomioon, että kaksi tärkeää vaalivirkailijaa riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan (CENI) yhteensä viidestä jäsenestä, eli vaalilautakunnan varapuheenjohtaja Spes Caritas Ndironkeye sekä hallinnosta ja varainhoidosta vastaava jäsen Illuminata Ndabahagamye, ovat eronneet tehtävistään ja paenneet maasta; ottaa huomioon, että Aimé Nkurunziza, joka on parlamentin jäsen ja poliittisista sekä ulkoasioista ja hallinnosta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, on niin ikään paennut maasta ja ilmoittanut, että hän ei tue hallituksen vaalivilppiä; ottaa huomioon, että Burundin toinen varapresidentti Gervais Rufyikiri lähti Belgiaan maanpakoon 17. kesäkuuta 2015;

G.     ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri nimitti uudeksi tunnustelijaksi Abdoulaye Bathilyn, joka korvaa tehtävässä YK:n Afrikan suurten järvien alueen erityislähettilään Saïd Djinnitin, joka jätti tehtävänsä valtaapitävän puolueen ja Pierre Nkurunzizan kolmannen kauden ehdokkuutta vastustavien tahojen välisen poliittisen vuoropuhelun tunnustelijana; ottaa huomioon, että valtaapitävä puolue ei suostu osallistumaan poliittiseen vuoropuheluun, jota on jatkettu uuden tunnustelijan johdolla, ja toteaa, että tunnustelijoiden ryhmä koostuu YK:n, Afrikan unionin (AU), Itä-Afrikan yhteisön (EAC) Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin (ICGLR) edustajista;

H.     ottaa huomioon, että hallitus kieltäytyy siirtämästä vaaleja myöhemmäksi, vaikka kansainvälinen yhteisö on pyytänyt tätä painokkaasti; ottaa huomioon, että tunnustelijoiden ryhmä esitti 24. kesäkuuta 2015 lopullisen ehdotuksen vaalien siirtämiseksi niin, että ne järjestettäisiin 31. heinäkuuta 2015;

I.      panee merkille, että kranaatti-iskujen leviäminen ja kiristyvät jännitteet saattavat johtaa tilanteeseen, jossa on hirmutekojen vaara, kun otetaan huomioon Burundin etnisen väkivallan leimaama historia;

1.      ilmaisee syvän huolensa Burundin tilanteesta, jossa väkivalta voi raaistua entisestään, kun otetaan huomioon maan lähihistoria ja suuri vaara, että etninen vastakkainasettelu alkaa uudelleen Burundissa, ja toteaa, että tämä vaarantaa vuonna 2000 tehdyn Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevan sopimuksen ja sillä saattaa olla katastrofaalisia seurauksia koko alueen turvallisuudelle;

2.      ilmaisee syvän huolensa Burundin hallituksen päätöksestä järjestää vaalit, vaikka maassa vallitseva poliittinen ja turvallisuustilanne on kriittinen;

3.      tuomitsee meneillään olevat vaalit, joihin oppositio ei osallistu;

4.      pitää erittäin valitettavana sitä, että vaalit ja niiden tulos eivät ole avoimet, demokraattiset eivätkä rehelliset;

5.      kehottaa lopettamaan välittömästi kaikki väkivallanteot ja vapauttamaan tiedotusvälineet ja kehottaa kaikkia maanpaossa olevia oppositiojohtajia palaamaan Burundiin ja kehottaa vapauttamaan ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja lopettamaan välittömästi kansalaisyhteiskunnan häirinnän;

6.      tuomitsee sotilasvallankaappausyrityksen ja palauttaa mieliin, että hallitusten vaihtaminen väkivallalla ja sotilasvoimin on perustuslain vastaista ja epädemokraattista, ja tuomitsee jyrkästi aseellisten ”Imbokerakure”-joukkojen toiminnan, kun ne terrorisoivat siviilejä, ja tuomitsee aseiden ja kovien ammusten käytön mielenosoittajia vastaan; tuomitsee väkivallan käytön kaikissa muodoissaan riippumatta siitä, kuka väkivaltaa käyttää ja kuka tutkinnasta vastaa; toistaa, etteivät vakavista ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevat saa jäädä ilman rangaistusta, ja vaatii kansallisia ja kansainvälisiä syytetoimia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista;

7.      panee tyytyväisenä merkille Itä-Afrikan yhteisön valtionpäämiesten hätäkokouksen ja Afrikan unionin huippukokouksen julkilausumat ja tukee täysin YK:n, Afrikan unionin, Itä-Afrikan yhteisön ja Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin ponnistuksia;

8.      tukee YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin julkilausumia; kehottaa Burundin hallitusta takaamaan YK:n tarkkailijoiden turvallisuuden;

9.      kehottaa Burundin hallitusta takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen, mielipiteen- ja sananvapaus mukaan luettuina; panee merkille, että muiden kuin valtion omistuksessa olevien tiedotusvälineiden ja riippumattomien kannanottojen puuttuminen lisää jännitteitä; palauttaa mieliin, että hallituksen ensisijaisena tehtävänä on suojella kansalaisia hirmuteoilta;

10.    kehottaa Burundin hallitusta, puoluejohtajia, uskonnollisia arvohenkilöitä ja kaikkia kansalaisyhteiskunnan keskeisiä toimijoita sekä tiedotusvälineiden omistajia ja toimittajia käyttämään vaikutusvaltaansa mahdollisten sellaisten toimien estämiseksi, jotka voisivat lisätä yksityishenkilöihin ja ryhmiin heidän etnisen tai uskonnollisen identiteettinsä taikka poliittisen suuntautumisensa vuoksi kohdistuvan väkivallan vaaraa; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan avoimeen vuoropuheluun, jotta kriisi voidaan ratkaista ja vähentää jännitteitä;

11.    korostaa, että on noudatettava Arushan sopimusta, sillä se on ainut tapa varmistaa kestävä rauha ja kansallinen yhtenäisyys; palauttaa mieliin perustuslain ensisijaisuuden ja toteaa, että perustuslain mukaan kukaan ei voi toimia presidenttinä kahta kautta pidempään;

12.    kehottaa Burundin hallitusta noudattamaan sopimuskohtaa, jossa määrätään kaikkien poliittisiin puolueisiin yhteydessä olevien aseellisten nuorisoryhmien ja erityisesti aseellisten ”Imbokerakure”-joukkojen aseistariisunnasta, ja toteaa, että tämä on keskeisen tärkeää sellaisen ilmapiirin palauttamiseksi, jossa voidaan jatkaa vuoropuhelua rauhanomaisesti ja selvittää kaikki kiistakysymykset, myös kolmatta kautta koskeva ongelmallinen kysymys;

13.    yhtyy täysin 18. toukokuuta 2015 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin Burundista ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen mukaisesti, että Burundin kriittiseen tilanteeseen sovelletaan selkeää toimintapolitiikkaa, joka perustuu periaatteisiin ja siihen, että puututaan ihmisoikeusrikkomuksiin, joita on havaittu siitä lähtien, kun presidentti Nkurunziza ilmoitti asettuvansa ehdolle kolmannelle kaudelle (mikä synnytti mielenosoituksia ja levottomuuksia);

14.    yhtyy täysin 22. kesäkuuta 2015 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin Burundista ja palauttaa mieleen Cotonoun sopimuksen velvoitteet, jotka koskevat ihmisoikeuksien, demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, ja muistuttaa mahdollisuudesta aloittaa sopimuksessa ja sen 96 artiklassa määrätyt kuulemismenettelyt;

15.    ilmaisee arvostavansa naapurimaita, jotka vastaanottavat Burundista tulevia pakolaisia, ja näitä auttavia humanitaarisia järjestöjä; kehottaa komissiota harkitsemaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien ja pakolaisten auttamista naapurimaissa;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Burundin hallitukselle ja suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Afrikan unionille, Itä-Afrikan yhteisölle, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö