Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0658/2015

Pateikti tekstai :

B8-0658/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 148kWORD 83k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.018v01-00
 
B8-0658/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))


Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))  
B8‑0658/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–       atsižvelgdamas į 2000 m. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Burundžio Respublikos Konstituciją,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl prieš rinkimus susidariusios politinės padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2015 m. balandžio 15 d. pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 17 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pareiškimą dėl padėties Burundyje ir į jos 2015 m. birželio 4 d. raginimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų per skubos tvarka surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą padarytą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. buvusių Burundžio valstybės vadovu, politinių partijų ir pilietinės visuomenės organizacijų Bužumbūroje paskelbtą primygtinį raginimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos taikos ir saugumo tarybos 2015 m. birželio 13 d. rezoliucijas ir į 2015 m. birželio 14–15 d. Johanesburge vykusią Afrikos Sąjungos Asamblėjos 25–ąją eilinę sesiją,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Liuksemburge padarytą ES valstybių narių Užsienio reikalų ministrų pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 14 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos biuro sprendimą nutraukti Asamblėjos rinkimų stebėjimo misiją į Burundį dėl padėties šalyje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. balandžio 26 d. prasidėjo protestai, kai prezidentas Pierre Nkurunziza paskelbė kandidatuosiąs trečiai kadencijai; kadangi policija panaudojo pernelyg didelę jėgą prieš demonstrantus, nors protestuotojai buvo taikūs ir nekėlė akivaizdžios grėsmės; kadangi demonstracijų metu policininkai nušovė protestuotojus; kadangi, policijos duomenimis, nuo balandžio 26 d. iki gegužės 12 d. dėl dalyvavimo protestuose 892 žmonės buvo sulaikyti, vėliau 568 žmonės buvo paleisti; kadangi 280 sulaikytųjų buvo perkelti į prokuratūrą;

B.     kadangi vėliau protestai pasižymėjo smurtiniais išpuoliais, tęsėsi represijos, demonstracijų metu arba nuo demonstracijų metu gautų žaizdų žuvo 78 žmonės; kadangi nereguliariosios karinės pajėgos „Imbonerakure“, susijusios su valdančiosios partijos Nacionalinės demokratijos gynimo tarybos – Demokratijos gynimo pajėgos (CNDD–FDD) jaunimo lyga, dalyvavo mušant demonstrantus ir bauginant opozicijos narius;

C.     kadangi besitęsiantys neramumai ir nenutrūkstantys susirėmimai tarp protestuotojų ir policijos išprovokavo nepavykusį karinį perversmą 2015 m. gegužės 13 d., kol prezidentas P. Nkurunziza dalyvavo neeiliniame Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime krizės Burundyje tema, kuris vyko Dar es Salame (Tanzanijoje);

D.     kadangi 2015 m. gegužės 23 d. iš pravažiavusio automobilio buvo nušautas opozicijos lyderis Zedi Feruzi kartu su asmens sargybiniu; kadangi šios žmogžudystės aplinkybės dar neišaiškintos; kadangi dėl šios konkrečios žmogžudystės opozicijos vadovai, aktyvistai ir režimą kritikuojantys žurnalistai priversti slapstytis; kadangi daugiau kaip 100000 Burundžio gyventojų pabėgo į užsienį, bijodami smurtinių veiksmų plitimo už sostinės (Bužumbūros) ribų; kadangi pabėgėlių srautas iš Burundžio sukuria nerimą keliančią nepaprastą humanitarinę padėtį kaimyninėse šalyse (Kongo Demokratinėje Respublikoje, Ruandoje ir Tanzanijoje);

E.     kadangi keturios nepriklausomos radijo ar televizijos stotys (Radio PA, Isanganiro, Bonesha ir Radio-Télévision Renaissance) tapo išpuolių naudojant granatas taikiniu ir mažiausiai viena radijo stotis buvo visiškai sudeginta, taigi už Bužumbūros miesto ribų gyvenantiems Burundžio piliečiams liko vienintelis informacijos šaltinis – valstybės kontroliuojama žiniasklaida; kadangi išpuolių liudininkai žurnalistai pasakoja, kad juos įvykdė valstybės žvalgybos pareigūnai ir policininkai;

F.     kadangi dėl politinių neramumų Burundžio Katalikų bažnyčia atšaukė kunigus, kuriuos ji buvo paskyrusi padėti organizuojant rinkimus, teigdama, jog „negali remti rinkimų, kuriuose labai daug trūkumų“; kadangi du rengiant rinkimus aukštas pareigas einantys pareigūnai iš penkių Nacionalinės Nepriklausomos rinkimų komisijos (CENI) narių, t.y. Komisijos pirmininko pavaduotojas Spes Caritas Ndironkeye ir už valdymą ir finansus atsakinga narė Illuminata Ndabahagamye atsistatydino iš pareigų ir pabėgo iš šalies; kadangi parlamento narys ir parlameno politinių ir užsienio reikalų ir valdymo komiteto pirmininkas Aimé Nkurunziza taip pat pabėgo iš šalies, teigdamas, kad nepritaria valstybės vykdomam rinkimų rezultatų klastojimui; kadangi 2015 m. birželio 17 d. antrasis Burundžio prezidento pavaduotojas Gervais Rufyikiri pats paliko šalį ir išvyko į Belgiją;

G.     kadangi JT Generalinis Sekretorius paskyrė Abdoulaye Bathily nauju tarpininku Burundžio krizės klausimu, jis pakeis JT specialųjį įgaliotinį Didžiųjų Ežerų regione Said Djinnit, kuris pasitraukė iš politinio dialogo tarp valdančiosios partijos ir tų, kurie nenori, kad Pierre Nkurunziza kandidatuotų trečiajai kadencijai, tarpininko pareigų; kadangi valdančioji partija atsisako dalyvauti politiniame dialoge, kuris buvo atnaujintas dalyvaujant naujam tarpininkui ir „tarpininkavimo“ grupei, kurią sudaro JT, Afrikos Sąjungos (AS), Rytų Afrikos bendrijos (RAB) ir Tarptautinės konferencijos Didžiųjų ežerų regiono klausimais atstovai;

H.     kadangi vyriausybė nesutinka dar kartą atidėti rinkimų datą, nepaisant tarptautinės bendruomenės reikalavimų; kadangi 2015 m. birželio 24 d. „tarpininkavimo“ grupė pateikė galutinį pasiūlymą atidėti visus rinkimus iki 2015 m. liepos 31 d.;

I.      kadangi padažnėję išpuoliai naudojant granatas ir padidėjusi įtampa galėtų pasiekti tokį lygį, kad galėtų kilti žiaurumų rizika, turint mintyje etninio smurto Burundyje istoriją;

1.      yra itin sunerimęs dėl padėties Burundyje, kur plintantis smurtas galėtų dar eskaluoti, turint omenyje naujausią šalies istoriją ir didelį etninio susiskaldymo Burundžio viduje pavojų, tai kelia riziką 2000 m. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimui, o pasekmės būtų tragiškos viso regiono saugumui;

2.      reiškia didelį susirūpinimą dėl Burundžio vyriausybės sprendimo rengti rinkimus nepaisant susidariusios kritinės politinės ir saugumo padėties;

3.      smerkia šiuo metu vykstančius rinkimus, kuriuose nedalyvauja opozicija;

4.      apgailestauja dėl labai neskaidraus, nedemokratinio ir nesąžiningo šių rinkimų ir jų rezultatų pobūdžio;

5.      ragina skubiai nutraukti visus smurtinius veiksmus, atverti erdvę žiniasklaidai, grąžinti į Burundį visus iš šalies išvykusius opozicijos vadovus, besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius ir nedelsiant sustabdyti pilietinės visuomenės bauginimą;

6.      smerkia mėginimą įvykdyti perversmą, primena, jog vyriausybės pakeitimas pasitelkiant smurtą ir karinę jėga prieštarauja Konstitucijai ir demokratijos principams, ryžtingai smerkia gyventojus terorizuojančios „Imbonerakure“ milicijos veiksmus, taip pat griežtai smerkia šaunamųjų ginklų ir kovinių šaudmenų naudojimą prieš demonstrantus; smerkia visų formų smurtinius veiksmus, nesvarbu, kas juos inicijavo ir vykdo; pakartoja, kad visi už rimtus žmogaus teisių pažeidimus atsakingi asmenys neturėtų likti nenubausti, ir ragina pastaruosius patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;

7.      teigiamai vertina pareiškimus, padarytus per skubos tvarka surengtą Rytų Afrikos bendrijos valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime, visiškai pritaria JT, AS, RAB ir Tarptautinės konferencijos Didžiųjų ežerų regiono klausimais veiksmams;

8.      pritaria JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pareiškimams; ragina Burundžio vyriausybę užtikrinti JT stebėtojų saugumą;

9.      ragina Burundžio vyriausybę užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių, įskaitant nuomonės ir saviraiškos laisvę; pažymi, kad prie įtampos prisideda nepriklausomų balsų stygius nevalstybinėje žiniasklaidoje; primena, kad gyventojų apsauga nuo žiauraus elgesio – tai pirminė vyriausybės pareiga;

10.    ragina Burundžio vyriausybę, partijos vadovus, aukštus postus užimančius dvasininkus ir visus pagrindinius pilietinės visuomenės veikėjus, taip pat žiniasklaidos savininkus ir žurnalistus panaudoti savo įtaką siekiant užkirsti kelią bet kokiems veiksmams, kurie galėtų padidinti smurto, nukreipto prieš individualius asmenis arba grupes dėl etninės ar religinės tapatybės arba dėl politinių pažiūrų, riziką; ragina visas šalis pradėti atvirą dialogą siekiant išspręsti krizę ir sumažinti įtampą;

11.    pabrėžia, kad reikia laikytis Arušos susitarimų, nes tai vienintelis būdas ilgalaikei taikai ir nacionalinei vienybei užtikrinti; primena apie Konstitucijos, kurioje numatyta, jog asmuo gali būti Prezidentu ne daugiau kaip du kartus, viršenybę;

12.    ragina Burundžio vyriausybę laikytis susitarimo punkto, kuriame numatytas visų ginkluotų jaunimo grupių, susijusių su politinėmis partijomis, nuginklavimas, ypač „Imbonerakure“ kovotojų, kaip pagrindinis veiksnys siekiant atkurti aplinką, kurioje būtų galima atnaujinti taikų dialogą, ir ištirti visus ginčytinus klausimus, įskaitant prieštaringą trečios kadencijos klausimą;

13.    visiškai sutinka su 2015 m. gegužės 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl Burundžio ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti, kad, laikantis ES strateginės programos žmogaus teisių ir demokratijos srityje, Burundžio krizės atžvilgiu būtų laikomasi aiškios politikos, grindžiamos principais ir sprendžiant problemą dėl žmogaus teisių pažeidimų, kurie buvo pastebėti nuo prezidento P. Nkurunzizos paskelbimo apie ketinimą kandidatuoti trečiai kadencijai, kuris išprovokavo demonstracijas ir neramumus;

14.    visiškai sutinka su 2015 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis dėl Burundžio ir primena pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su pagarba žmogaus teisėms, demokratinėms vertybėms ir teisinės valstybės principui, ir galimybę pradėti susitarime, įskaitant 96 straipsnį, numatytas konsultacijų procedūras;

15.    vertina kaimyninių šalių pastangas priimant pabėgėlius iš Burundžio ir dėkoja humanitarinėms agentūroms už jų paramą; ragina Komisiją apsvarstyti paramos teikimo perkeltiems asmenims ir pabėgėliams kaimyninėse šalyse galimybę;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei ir Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Rytų Afrikos bendrijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika