Propunere de rezoluţie - B8-0658/2015Propunere de rezoluţie
B8-0658/2015

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Burundi

  1.7.2015 - (2015/2723(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015

  Procedură : 2015/2723(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0658/2015
  Texte depuse :
  B8-0658/2015
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0658/2015

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi

  (2015/2723(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

  –       având în vedere Acordul de la Cotonou,

  –       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

  –       având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

  –       având în vedere Acordul de pace și reconciliere de la Arusha încheiat în anul 2000,

  –       având în vedere Constituția Republicii Burundi,

  –       având în vedere concluziile Consiliului European din 16 martie 2015 privind situația politică preelectorală din Burundi,

  –       având în vedere declarația din 15 aprilie 2015 a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR),

  –       având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 17 aprilie 2015 cu privire la situația din Burundi și apelul lansat de acesta la 4 iunie 2015,

  –       având în vedere declarația emisă la 31 mai 2015 în urma reuniunii de urgență la nivel înalt a șefilor de stat ai Comunității Africii de Est cu privire la situația din Burundi,

  –       având în vedere apelul lansat de urgență la data de 28 mai 2015 la Bujumbura de către foștii șefi de stat, partidele politice și organizațiile societății civile din Burundi,

  –       având în vedere declarația VP/ÎR din 9 iunie 2015,

  –       având în vedere rezoluțiile adoptate la 13 iunie 2015 de către Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane, precum și cea de a 25-a sesiune ordinară a Adunării Uniunii Africane, care a avut loc la Johannesburg pe 14 și 15 iunie 2015,

  –       având în vedere declarația miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale UE, emisă la Luxemburg la 22 iunie 2015,

  –       având în vedere decizia Biroului APP ACP-UE din 14 iunie 2015 de a suspenda misiunea de observare a alegerilor trimisă de Adunarea Parlamentară Paritară în Burundi ca urmare a situației din această țară,

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât, la 26 aprilie 2015, au început protestele împotriva alegerii Președintelui Pierre Nkurunziza pentru un al treilea mandat; întrucât poliția a făcut uz în mod excesiv de forță pentru reprimarea demonstrațiilor, deși protestatarii erau pașnici și nu păreau să fie amenințători; întrucât, în cursul demonstrațiilor, poliția a făcut uz de arme de foc și a ucis protestatari; întrucât, potrivit datelor furnizate de poliție, în legătură cu protestele, în perioada 26 aprilie – 12 mai au fost arestate 892 de persoane, 568 dintre acestea fiind ulterior eliberate; întrucât 280 de deținuți au fost transferați la procuratură;

  B.     întrucât protestele au devenit mai violente și reprimarea lor a continuat, 78 de persoane fiind ucise în cursul demonstrațiilor sau pierzându-și viața din cauza rănilor suferite în timpul lor; întrucât milițiile Imbonerakure, afiliate Ligii tineretului din cadrul partidului de guvernământ, Consiliul Național pentru Apărarea Forțelor Democratice pentru Apărarea Democrației (CNDD-FDD), au fost implicate în bătăi aplicate demonstranților și intimidarea membrilor opoziției;

  C.     întrucât tulburările continue și ciocnirile permanente dintre protestatari și poliție au provocat o lovitură de stat eșuată la 13 mai 2015, în timp ce Președintele Nkurunziza lua parte la un summit extraordinar al șefilor de stat din Comunitatea Africii de Est (CAE) desfășurat la Dar es Salaam (Tanzania) și dedicat crizei din Burundi;

  D.     întrucât liderul opoziției, Zedi Feruzi, și garda sa corp au fost împușcați, pierzându-și viața, în cursul unui atac comis dintr-o mașină la 23 mai 2015; întrucât împrejurările în care a fost comisă această crimă nu au fost încă elucidate; întrucât această crimă specifică i-a determinat pe ceilalți lideri ai opoziției, pe activiști și pe jurnaliștii care au criticat regimul să se ascundă; întrucât peste 100 000 de burundezi s-au refugiat peste graniță, temându-se de violențele izbucnite în jurul capitalei (Bujumbura); întrucât acest flux de refugiați burundezi creează o urgență umanitară îngrijorătoare în țările învecinate (Republica Democratică Congo, Rwanda, Tanzania);

  E.     întrucât patru posturi de radio sau televiziune independente (Radio PA, Isanganiro, Bonesha și Radio-Télévision Renaissance) au fost atacate cu grenade și cel puțin un post de radio a fost incendiat complet, mass media de stat rămânând unica sursă de informații pentru numeroși burundezi care nu locuiesc în Bujumbura; întrucât jurnaliștii care au fost martori la atacuri afirmă că făptuitorii făceau parte din poliție și din serviciile de informații ale guvernului;

  F.     întrucât revolta politică a determinat Biserica Catolică din Burundi să retragă preoții pe care îi desemnase să ajute la organizarea alegerilor, afirmând că „nu poate sprijini alegeri pline de neajunsuri”; întrucât doi funcționari superiori, organizatori ai alegerilor, din cei cinci membrii ai Comisiei Electorale Independente Naționale (CENI), și anume vicepreședintele comisiei, Spes Caritas Ndironkeye și membrul răspunzător de finanțe și management, Illuminata Ndabahagamye, au demisionat și au fugit din țară; întrucât Aimé Nkurunziza, membru al parlamentului și președintele Comisiei pentru afaceri politice și afaceri externe și guvernanță din cadrul parlamentului, a fugit, de asemenea, din țară, afirmând că nu sprijină falsificarea alegerilor de către guvern; întrucât cel de al doilea vicepreședinte al Burundi, Gervais Rufyikiri, el însuși exilat în Belgia la 17 iunie 2015;

  G.     întrucât Secretarul General al ONU a numit un nou promotor, Abdoulaye Bathily, în locul lui Said Djinnit, trimisul special al ONU în Regiunea Marilor Lacuri, care s-a retras din rolul său de promotor al dialogului politic dintre partidul de guvernământ și cei care nu doresc candidatura lui Pierre Nkurunziza pentru un al treilea mandat; întrucât partidul de guvernământ refuză să participe la dialogul politic care a fost reluat sub egida noului promotor, iar grupul de „promovare” este alcătuit din reprezentanți ai ONU, Uniunii Africane (UA), CAE și ai Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri (ICGLR);

  H.     întrucât guvernul refuză o nouă amânare a datei alegerilor, în pofida cererilor insistente ale comunității internaționale; întrucât grupul de „promovare” a avansat, la 24 iunie 2015, o propunere definitivă de amânare a tuturor alegerilor până la 31 iulie 2015;

  I.      întrucât proliferarea atacurilor cu grenade și intensificarea tensiunilor ar putea atinge un nivel care ar risca să degenereze în comiterea unor atrocități, având în vedere violențele etnice care caracterizează istoria Burundi;

  1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Burundi, unde escaladarea violențelor ar putea degenera, dată fiind istoria recentă a țării și riscul ridicat de divizare etnică din interiorul țării, punând în pericol Acordul de Pace și Reconciliere de la Arusha din anul 2 000, ceea ce ar putea avea consecințe dezastruoase pentru securitatea întregii regiuni;

  2.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia guvernului burundez de a continua pe calea alegerilor, în pofida mediului politic și securitar critic precumpănitor;

  3.      condamnă alegerile în curs, la care opoziția nu participă;

  4.      deplânge profund caracterul netransparent, nedemocratic și nedrept al acestor alegeri și al rezultatului lor;

  5.      solicită încetarea imediată a tuturor actelor de violență, deschiderea accesului la media, revenirea în Burundi a tuturor liderilor exilați ai opoziției, eliberarea necondiționată a tuturor deținuților politici și încetarea neîntârziată a hărțuirii societății civile;

  6.      condamnă lovitura eșuată, reamintind că schimbarea guvernelor prin violență și forță armată este neconstituțională și nedemocratică, denunță ferm comportamentului milițiilor Imbonerakure, care terorizează civilii, și condamnă cu putere utilizarea armelor de foc și a muniției de război împotriva demonstranților; condamnă toate formele de acțiuni violente, oricare ar fi originea acestora și oricare ar fi instigatorul lor; reiterează faptul că nu ar trebui să existe vreo impunitate pentru cei răspunzători de încălcări grave ale drepturilor omului și solicită urmărirea penală, la nivel național și internațional, a acestora din urmă;

  7.      salută declarațiile summit-ului șefilor de stat din Comunitatea Africii de Est și ale summit-ului Uniunii Africane și sprijină pe deplin eforturile ONU, UA, CAE și ICGLR;

  8.      sprijină declarațiile Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon; îndeamnă guvernul din Burundi să garanteze siguranța observatorilor ONU;

  9.      îndeamnă guvernul din Burundi să garanteze respectarea drepturilor omului, inclusiv libertatea de opinie și de exprimare; remarcă faptul că absența vocilor independente din media care nu aparțin statului contribuie la creșterea tensiunii; reamintește că protejarea populațiilor împotriva atrocităților constituie una dintre responsabilitățile de prim ordin ale guvernului;

  10.    cheamă guvernul burundez, liderii partidelor, demnitarii religioși și toți actorii-cheie din societatea civilă, precum și proprietarii de media și jurnaliștii să facă uz de influența lor pentru a preveni orice acțiune care ar putea mări riscul producerii unor violențe împotriva persoanelor sau grupurilor din motive etnice, de identitate religioasă sau de afiliere politică; cere tuturor părților să se angajeze într-un dialog deschis, în vederea soluționării crizei și a reducerii tensiunii;

  11.    evidențiază necesitatea respectării acordurilor de la Arusha, ca unică modalitate de a asigura o pace durabilă și unitatea națională; reamintește supremația constituției, care prevede că nimeni nu va fi președinte de mai mult de două ori;

  12.    îi cere guvernului burundez să se conformeze punctului care prevede dezarmarea tuturor grupărilor de tineri înarmați aliate cu partidele politice, cu o referire specială la milițiile Imbonerakure, ca factor-cheie pentru reinstituirea unui mediu care să conducă la reluarea pașnică a dialogului și să examineze toate aspectele litigioase, printre care și chestiunea problematică a celui de al treilea mandat;

  13.    este pe deplin de acord cu concluziile Consiliului European privind Burundi din 18 mai 2015 și îi solicită ÎR / VP să garanteze, în conformitate cu Cadrul strategic al UE privind drepturile omului, că va exista o politice lipsită de echivoc în legătură cu situația critică din Burundi, bazată pe principii și care să abordeze încălcările drepturilor omului constatate după ce Președintele Nkurunziza a anunțat că va candida pentru un al treilea mandat (ceea ce a dus la izbucnirea demonstrațiilor și a tulburărilor);

  14.    este pe deplin de acord cu concluziile Consiliului European privind Burundi din 22 iunie 2015 și reamintește obligațiile existente care decurg din Acordul de la Cotonou în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a valorilor democratice și a statului de drept, precum și posibilitatea de a iniția procedurile de consultare prevăzute în acord, inclusiv la articolul 96;

  15.    își exprimă aprecierea pentru țările învecinate, care găzduiesc refugiați din Burundi și pentru agențiile umanitare, pentru sprijinul lor; invită Comisia să ia în considerare asistarea populațiilor strămutate și a refugiaților din țările învecinate;

  16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, guvernului statului Burundi și guvernelor țărilor din regiunea Marilor Lacuri, Uniunii Africane, Comunității Africii de Est, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican (PAP).