Förfarande : 2015/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0658/2015

Ingivna texter :

B8-0658/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0275

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.018v01-00
 
B8-0658/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0658/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burundi,

–       med beaktande av Cotonouavtalet,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–       med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–       med beaktande av Arushaavtalet för fred och försoning från 2000,

–       med beaktande av Republiken Burundis konstitution,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 mars 2015 i fråga om den politiska situationen i Burundi inför valen,

–       med beaktande av uttalandet den 15 april 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av uttalandet den 17 april 2015 från FN:s säkerhetsråd om situationen i Burundi och av dess uppmaning av den 4 juni 2015,

–       med beaktande av uttalandet från det krismöte som Östafrikanska gemenskapens statschefer höll den 31 maj 2015 om situationen i Burundi,

–       med beaktande av den brådskande uppmaningen från tidigare burundiska statsöverhuvud, politiska partier och civilsamhälleliga organisationer den 28 maj 2015 i Bujumbura,

–       med beaktande av uttalandet den 9 juni 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–       med beaktande av resolutionerna från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd av den 13 juni 2015 och med beaktande av det tjugofemte ordinarie sammanträdet för Afrikanska unionens församling i Johannesburg den 14–15 juni 2015,

–       med beaktande av uttalandet från EU-medlemsstaternas utrikesministrar den 22 juni 2015 i Luxemburg,

–       med beaktande av beslutet av den gemensamma parlamentariska AVS–EU‑församlingens presidium den 14 juni 2015 att ställa in församlingens valobservatörsuppdrag i Burundi på grund av situation i landet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 26 april 2015 inleddes protesterna mot president Pierre Nkurunzizas kandidatur i presidentvalet för en tredje mandatperiod. Polisen har använt överdrivet våld i tillslag mot demonstrationer, trots att demonstranterna var fredliga och inte utgjorde något märkbart hot. Demonstranter sköts till döds av polisen under demonstrationerna. Enligt polisens uppgifter greps 892 personer i samband med protesterna mellan den 26 april och den 12 maj. Därefter släpptes 568 av dem. 280 gripna personer har överförts till den allmänna åklagarmyndigheten.

B.     Protesterna blev mer våldsamma och förtrycket fortsatte, vilket har lett till att hela 78 personer har dödats under demonstrationerna eller till följd av de skador de ådragit sig i samband med dessa. Imbonerakure-milisen, som har kopplingar till ungdomsförbundet i det styrande partiet CNDD-FDD (National Council for the Defence of Democracy–Forces for the Defence of Democracy), har varit inblandad i våld mot demonstranter och hot mot oppositionsmedlemmar.

C.     Fortsatta oroligheter och ständiga sammandrabbningar mellan demonstranter och polis utlöste en misslyckad militärkupp den 13 maj 2015, samtidigt som president Nkurunziza deltog i ett extra toppmöte för Östafrikanska gemenskapens (EAC) statschefer i Dar es Salaam (Tanzania) om krisen i Burundi.

D.     Oppositionsledaren Zedi Feruzi och hans livvakt sköts ihjäl vid en skottlossning från en bil den 23 maj 2015. Omständigheterna kring detta mord har fortfarande inte klarlagts. Detta specifika mord har tvingat andra oppositionsledare, aktivister och regimkritiska journalister att gå under jorden. Fler än 100 000 burundier har flytt över gränsen av rädsla för att våldet ska sprida sig utanför huvudstaden Bujumbura. Denna ström av burundiska flyktingar skapar en oroväckande humanitär nödsituation i grannländerna (Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Tanzania).

E.     Fyra oberoende radio- och tv-stationer (Radio PA, Isanganiro, Bonesha och Radio‑Télévision Renaissance) har attackerats med granater och minst en radiostation har helt bränts ned, vilket medför att de statsägda medierna är den enda informationskällan för många burundier som inte bor i Bujumbura. Journalister som blev vittnen till attackerna säger att angriparna tillhörde regeringens underrättelsetjänst och poliskåren.

F.     De politiska omvälvningarna har tvingat den katolska kyrkan i Burundi att dra tillbaka de präster som utsetts för att hjälpa till att organisera valen, eftersom kyrkan säger sig inte kunna stödja val som är fulla av brister. Två av de ledande valförrättarna av fem medlemmar av den oberoende nationella valkommissionen (CENI), nämligen kommissionens vice ordförande Spes Caritas Ndironkeye och den medlem som ansvarar för förvaltning och finans, Illuminata Ndabahagamye, har avgått och flytt landet. Aimé Nkurunziza, parlamentsledamot och ordförande för parlamentets utskott för politiska frågor, utrikesfrågor och förvaltning, har också flytt landet och motiverar detta med att han inte stöder regeringens valfusk. Burundis andra vice president, Gervais Rufyikiri, lämnade själv landet den 17 juni 2015 för exil i Belgien.

G.     FN:s generalsekreterare har utnämnt en ny kontaktperson, Abdoulaye Bathily, som ersättare till Said Djinnit, FN:s särskilda sändebud för området kring de afrikanska stora sjöarna, vilken hade avsagt sig uppdraget som kontaktperson i den politiska dialogen mellan regeringspartiet och dem som är motståndare till att Pierre Nkurunziza kandiderar i presidentvalet för en tredje mandatperiod. Det styrande partiet vägrar att delta i den politiska dialog som har återupptagits under överinseende av den nya kontaktpersonen och samordningsgruppen som består av företrädare för FN, Afrikanska unionen (AU), EAC och den internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna (ICGLR).

H.     Regeringen vägrar att skjuta upp datumen för valen ytterligare, trots ihärdiga vädjanden från det internationella samfundet. Samordningsgruppen lade fram ett slutligt förslag den 24 juni 2015 om att skjuta upp alla val till den 31 juli 2015.

I.      Ökningen av granatattacker och de tilltagande spänningarna kan nå en nivå som skulle utgöra en risk för fruktansvärda dåd, med tanke på Burundis historia som präglats av etniskt våld.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen i Burundi, där det ökade våldet skulle kunna urarta, med tanke på landets nutidshistoria och den stora risken för nya etniska splittringar inom Burundi, vilket skulle äventyra Arushaavtalet för fred och försoning från 2000 och kunna få katastrofala följder för säkerheten i hela regionen.

2.      Europaparlamentet är djupt oroat över den burundiska regeringens beslut att gå vidare med valen, trots den kritiska situation som råder både politiskt och säkerhetsmässigt.

3.      Europaparlamentet fördömer de pågående valen, där det inte finns något deltagande från oppositionen.

4.      Europaparlamentet beklagar mycket djupt att dessa val och deras resultat kännetecknas av att vara icke-transparenta, odemokratiska och orättvisa.

5.      Europaparlamentet anser att alla våldshandlingar omedelbart måste upphöra, att medieområdet måste öppnas upp, att alla oppositionsledare i exil måste återvända till Burundi och alla politiska fångar ovillkorligen släppas samt att trakasserierna mot det civila samhället omedelbart måste upphöra.

6.      Europaparlamentet fördömer kuppförsöket och påminner om att det är grundlagsstridigt och odemokratiskt att använda sig av våld och militärinsatser för att byta regering. Parlamentet fördömer kraftfullt Imbonerakure-milisens terror mot civila, och fördömer i kraftiga ordalag användningen av vapen och skarp ammunition mot demonstranter. Parlamentet fördömer alla former av våldshandlingar, var de än kommer ifrån och vem som än är anstiftare till dem. Parlamentet upprepar att det inte får råda någon straffrihet för dem som är ansvariga för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, och uppmanar till nationella och internationella straffrättsliga påföljder för sådana personer.

7.      Europaparlamentet välkomnar uttalandena från EAC-statschefernas krismöte och Afrikanska unionens toppmöte, och ställer sig helt bakom insatserna från FN, AU, EAC och ICGLR.

8.      Europaparlamentet stöder uttalandena från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Parlamentet uppmanar med kraft Burundis regering att garantera säkerheten för FN‑observatörer.

9.      Europaparlamentet uppmanar med kraft den burundiska regeringen att garantera respekten för mänskliga rättigheter, inklusive åsikts- och yttrandefrihet. Parlamentet noterar att avsaknaden av oberoende röster i icke-statliga medier bidrar till spänningar. Parlamentet påminner om att det är en regerings främsta ansvar att skydda befolkningen mot fruktansvärda dåd.

10.    Europaparlamentet uppmanar Burundis regering, partiledare, kyrkliga ämbetsmän och alla centrala aktörer i det civila samhället samt medieägare och journalister att använda sitt inflytande för att förhindra handlingar som skulle kunna öka risken för våld mot enskilda personer eller grupper på grundval av deras etniska eller religiösa identitet eller politiska tillhörighet. Parlamentet uppmanar alla parter att delta i en öppen dialog för att lösa krisen och minska spänningarna.

11.    Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att Arushaavtalen respekteras eftersom det är det enda sättet att garantera varaktig fred och nationell sammanhållning. Parlamentet påminner om konstitutionens företräde, i vilken det fastställs att ingen ska kunna bli president mer än två gånger.

12.    Europaparlamentet uppmanar Burundis regering att uppfylla punkten om avväpnande av alla ungdomsgrupper som samverkar med politiska partier, särskilt Imbonerakure‑milisen, som en central åtgärd för att återställa ett klimat som främjar ett fredligt återupptagande av dialogen, och att gå igenom alla tvistefrågor, inklusive den problematiska frågan om en tredje mandatperiod.

13.    Europaparlamentet ställer sig helt bakom Europeiska rådets slutsatser av den 18 maj 2015 avseende Burundi och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att, i linje med EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati, se till att det förs en tydlig politik i fråga om den kritiska situationen i Burundi, som bygger på principer och visar på de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som har iakttagits sedan president Nkurunziza tillkännagav sin kandidatur i presidentvalet för en tredje mandatperiod, vilket har utlöst demonstrationer och oro.

14.    Europaparlamentet stöder fullt ut Europeiska rådets slutsatser av den 22 juni 2015 avseende Burundi och erinrar om skyldigheterna enligt Cotonouavtalet när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska värden och rättsstatsprincipen och om möjligheten att inleda de samrådsförfaranden som fastställs i avtalet, bland annat i artikel 96.

15.    Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för grannländerna, som tar emot flyktingar från Burundi, och de humanitära organisationerna för deras stöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga bistånd till de fördrivna människorna och flyktingarna i grannländerna.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Burundis regering och regeringarna i länderna i området kring de afrikanska stora sjöarna, Afrikanska unionen, Östafrikanska gemenskapen, FN:s generalsekreterare, medordförandena i den parlamentariska AVS–EU-församlingen samt Panafrikanska parlamentet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy