Propunere de rezoluţie - B8-0660/2015Propunere de rezoluţie
B8-0660/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2015/2729(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0660/2015
Texte depuse :
B8-0660/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0660/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016

(2015/2729(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere comunicarea Comisiei privind programul de lucru al Comisiei pentru 2015,

–       având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană[1], în special anexa IV,

–       având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE se confruntă în continuare cu cea mai gravă criză economică, socială și politică de la înființarea sa;

B.     întrucât criza economică și criza datoriilor au evidențiat și mai mult necesitatea unei abordări noi în cadrul căreia statele membre să aibă posibilitatea să își pună în aplicare propriile politici fiscale și economice;

C.     întrucât este absolut necesar să se creeze o strategie de ieșire din zona euro care să le acorde statelor membre libertatea de a decide;

D.     întrucât criza mondială a condus la stagnare și recesiune, care au determinat niveluri ridicate ale datoriei publice și șomajului, o creștere lentă și un deficit grav de competitivitate pe piața mondială;

E.     întrucât bugetul UE a scăpat de sub control; întrucât este esențial să se facă economii ori de câte ori este posibil;

F.     întrucât instabilitatea regională din zonele de conflict învecinate are un impact asupra afluxului masiv de migranți și a fluxurilor de persoane strămutate și, prin urmare, asupra numărului de persoane care încearcă să ajungă în UE;

G.     întrucât reducerea costurilor administrative ale UE este deosebit de importantă într-o perioadă de constrângeri economice;

H.     întrucât trebuie acordat mai mult sprijin întreprinderilor mici și mijlocii, acordându-se o atenție specială eliminării sarcinii impuse de birocrația UE și de costurile administrative;

I.      întrucât politicile UE suferă de un deficit grav de transparență, în special în cazul negocierilor asupra Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), care s-a dovedit a nu ține seama de inițiativele cetățenești;

J.      întrucât politicile de austeritate impuse de UE nu au dat rezultate și s-au dovedit dăunătoare;

K.     întrucât o formă de democrație directă în care cetățenii să adopte decizii directe conferă mai multă legitimitate procesului decizional și poate contribui la intensificarea participării cetățenilor;

L.     întrucât orice noi tratate sau modificări ale tratatelor în vigoare ar trebui supuse votului cetățenilor, prin intermediul unor referendumuri naționale libere și echitabile organizate în statele membre,

Priorități-cheie

1.      subliniază că este absolut necesar să se modice abordarea actuală, acordându-le statelor membre posibilitatea de a-și pune în aplicare fără constrângeri propriile politici fiscale și economice; îndeamnă ca guvernanța economică să se îndepărteze de politicile de austeritate impuse de UE, îndreptându-se spre o mai mare libertate de acțiune pentru statele membre; consideră că toți indicatorii economici și statistici conecși arată o tendință spre recesiune periculoasă și generalizată în Uniunea Europeană, din cauza restricțiilor economice impuse la nivelul UE;

2.      observă că articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că un stat membru poate să se retragă din Uniune, dar nu conține dispoziții privind posibilitatea unui stat membru de a renunța la moneda unică; subliniază, prin urmare, că este important să li se dea statelor membre această opțiune;

3.      insistă că o mai bună utilizare a banilor contribuabililor este fundamentală; subliniază importanța reducerii costurilor administrative ale UE, în special într-o perioadă de constrângeri economice; atrage atenția că este inacceptabil ca bugetul UE să fi scăpat de sub control și insistă asupra necesității de a realiza economii de câte ori este posibil, începând cu costul excesiv al birocrației UE;

4.      solicită un control și o auditare mult mai stricte ale bugetului UE; solicită Comisiei să obțină, în mod obligatoriu, o declarație de asigurare fără rezerve din partea Curții de Conturi în termen de doi ani; subliniază importanța unei transparențe sporite a cheltuielilor UE și solicită să se publice toate informațiile despre cheltuielile din fondurile europene;

5.      regretă pierderile tragice și repetate de vieți omenești din Mediterana; condamnă politicile de intervenție nechibzuite care au contribuit la instabilitatea sociopolitică din aceste țări de origine și au exacerbat tranzitul migranților alimentând conflictul și tulburările; subliniază că este urgent necesară o analiză detaliată a modului în care sunt cheltuite fondurile UE, analiză care să denunțe orice abuzuri legate de gestionarea lor; consideră că analiza în cauză ar trebui să vizeze toate fondurile utilizate pentru a finanța acțiuni din domeniul migrației și azilului, al controlului la frontiere, al combaterii contrabandei și traficului și al returnărilor, precum și fondurile legate de politica externă și de dezvoltare a UE;

6.      își exprimă profunda îngrijorare față de rata alarmantă a șomajului; condamnă toate dispozițiile legislative ale UE care impun sarcini administrative IMM-urilor – o sursă importantă de locuri de muncă și de creștere economică – și le supun și altor obstacole birocratice; subliniază că este necesar să se acorde mai mult sprijin IMM-urilor, principalul scop fiind reducerea birocrației UE și a costurilor;

7.      solicită o transparență sporită în toate negocierile comerciale și internaționale;

8.      solicită suspendarea negocierilor privind TTIP; consideră profund regretabil faptul că doar Comisia are dreptul de a negocia acordurile comerciale, și nu guvernele naționale, organe alese ce poartă răspundere; regretă refuzul Comisiei de a înregistra inițiativă cetățenească europeană „Stop TTIP”; se opune includerii mecanismelor de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat în TTIP; se opune includerii serviciilor publice în TTIP; solicită o transparență deplină privind TTIP și actualizări periodice, publice și neutre cu privire la cele mai recente evoluții;

9.      condamnă natura nedemocratică a procesului legislativ din UE; consideră regretabil faptul că cetățenii nu pot vota democratic pentru a iniția noi propuneri, modificări sau anulări de acte legislative, nici direct, nici prin alegeri parlamentare la orice nivel; consideră că o formă de democrație directă ar spori participarea și responsabilitatea; își reiterează opinia că astfel de măsuri sunt absolut necesare într-o societate democratică, permițând salvgardarea justiției, a libertății și a participării;

10.    subliniază că este important ca noile tratate și orice modificare a tratatelor în vigoare să fie supuse votului cetățenilor, prin intermediul unor referendumuri naționale libere și echitabile în statele membre;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.