Postup : 2015/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0665/2015

Predkladané texty :

B8-0665/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0275

NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.028v01-00
 
B8-0665/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Burundi (2015/2723 (RSP)).


Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Burundi (2015/2723 (RSP)).  
B8-0665/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Burundi,

–       so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o Burundi,

–       so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktoré vydali 17. júna 2015 o situácii v Burundi,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Burundi z 29. júna 2015,

–       so zreteľom na vyhlásenie samitu Africkej únie z 13. júna 2015 o Burundi,

–       so zreteľom na vyhlásenie samitu Východoafrického spoločenstva z 31. mája 2015 o Burundi,

–       so zreteľom na Dohodu z Cotonou revidovanú 23. júna 2000,

–       so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení z 28. augusta 2000,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–       so zreteľom na plán pre Burundi z marca 2013,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže nedávna história Burundi sa vyznačuje občianskou vojnou, rozsiahlym politickým násilím, zaostalosťou a chudobou;

B.     keďže Arušská dohoda o mieri a zmierení z roku 2000 podnietila proces národného zmierenia a viedla k obdobiu relatívnej stability aj napriek chvíľam rozsiahleho politického násilia;

C.     keďže prezident Pierre Nkurunziza sa v súčasnosti uchádza o tretí prezidentský mandát, čo je do veľkej miery v rozpore s Arušskou dohodou a burundskou ústavou;

D.     keďže oznámenie jeho kandidatúry a prípravy na voľby boli spojené s ťažký útlakom burundskej opozície, aktivistov za ľudské práva, aktérov občianskej spoločnosti a médií, vrátane zabitia lídra opozície Zediho Feruziho;

E.     keďže parlamentné a miestne voľby sa v Burundi uskutočnili 29. júna 2015 a prezidentské voľby sa budú konať 15. júla 2015, pričom ich bojkotuje opozícia;

F.     keďže na volebné miestnosti v júni zaútočili, čo poukazuje na nestabilitu situácie, v ktorej sa voľby konajú;

G.     keďže pri stretoch medzi policajnými zložkami a opozičnými aktivistami od 26. apríla 2015 prišlo o život aspoň 27 ľudí;

H.     keďže ozbrojené skupiny mládeže napojené na vládnucu stranu systematicky terorizujú a ohrozujú ľudí, o ktorých sa domnievajú, že podporujú opozíciu alebo majú kritický postoj voči vláde;

I.      keďže bolo zatknutých približne tisíc demonštrantov, ktorí neboli prepustení z väzenia a ani z väzby;

J.      keďže takmer 100 000 obyvateľov Burundi utieklo do susedných krajín;

K.     keďže región Veľkých jazier bol viac ako dvadsať rokov sužovaný politickou nestabilitou a ozbrojenými konfliktami, a je tu značné riziko, že domáce konflikty sa rozšíria do susedných krajín;

L.     keďže mnohé kritické hlasy odišli do exilu vrátane viceprezidenta Gervaisa Rufyikiriho, predsedu burundského parlamentu Piea Ntavyohanyumu, podpredsedov Ústavného súdu Sylvereho Nimpagaritseho a Maggyho Barnkitseho, zakladateľa najväčšej mimovládnej organizácie Burundi Maison Shalom, pretože všetci z nich dostali vyhrážky potom, ako vystúpili proti kandidatúre prezidenta Nkurunzizu na tretie funkčné obdobie;

M.    keďže štátne médiá sa uchýlili k prejavom etnickej nenávisti v regióne, ktorý je ešte stále poznačený rwandskou genocídou z roku 1994;

N.     keďže OSN, Africká únia (AÚ) a Východoafrické spoločenstvo (EAC) žiadali o odloženie volieb vzhľadom na súčasnú situáciu nestability a nemožnosť opozičných síl viesť slobodnú predvolebnú kampaň;

O.     keďže EÚ stiahla z Burundi svojich volebných pozorovateľov, a keďže EAC a AÚ upustili od vyslania svojich misií;

P.     keďže Africká únia sa vyjadrila, že je pripravená vyslať do Burundi pozorovateľov pre oblasť ľudských práv a vojenských expertov, len aby zistila, či im burundské orgány zamietnu vstup do krajiny;

Q.     keďže Burundi sa v rámci Európskeho rozvojového fondu na obdobie 2014 – 2020 vyčlenilo 432 miliónov EUR;

1.      je mimoriadne znepokojený situáciou v Burundi, kde opäť hrozí vypuknutie občianskej vojny a ďalšia destabilizácia už aj tak napätého regiónu Veľkých jazier;

2.      domnieva sa, že voľby, ktoré sa uskutočnili 29. júna 2015, neboli slobodné a spravodlivé, že burundské orgány systematicky rušia kampane opozičných síl tým, že bránia verejným demonštráciám a ohrozujú opozičných politikov a aktérov občianskej spoločnosti, v dôsledku čoho museli mnohí z nich odísť do exilu, a že burundské orgány na čele s prezidentom Nkurunzizom zjavne porušili burundskú ústavu, pokiaľ ide o možnosť opakovanej organizácie volieb;

3.      domnieva sa, že kandidatúra prezidenta Nkurunzizu na tretie funkčné obdobie je zjavným porušením Arušskej dohody, kde sa uvádza, že prezident je volený na päťročné obdobie, ktoré možno predĺžiť iba raz; nikto nemôže byť zvolený za prezidenta na viac ako dve funkčné obdobia;

4.      odsudzuje ťažký útlak voči opozičným silám v Burundi, teror šírený militantnou skupinou mládeže Imbonerakure vládnucej strany a tvrdý zásah proti médiám;

5.      vyzýva burundské orgány, aby zabezpečili dôkladné prešetrenie týchto udalostí a postavenie zodpovedných osôb pred súd;

6.      vyzýva na okamžité odzbrojenie militantnej skupiny Imbonerakure;

7.      domnieva sa, že prezident Pierre Nkurunziza je primárne zodpovedný za vážne zhoršenie politickej situácie v Burundi a vyzýva ho, aby okamžite nadviazal skutočný dialóg s opozičnými silami v Burundi s cieľom nájsť riešenie súčasnej krízy; toto riešenie musí vychádzať z Arušskej dohody o mieri a zmierení;

8.      vyzýva prezidenta Nkurunzizu a burundské orgány, aby okamžite odložili prezidentské voľby;

9.      pripomína záväzky Burundi vyplývajúce z Dohody z Cotonou, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv, demokratických hodnôt a právneho štátu; pripomína, že tieto práva sú zakotvené aj v burundskej ústave;

10.    vyzýva burundské orgány, aby dodržiavali a chránili základné práva všetkých Burunďanov vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania stúpencov opozície, aby bezodkladne sprístupnili médiá, umožnili predstaviteľom opozície návrat z exilu do krajiny, bezpodmienečne oslobodili všetkých politických väzňov a skoncovali s prenasledovaním organizácií občianskej spoločnosti;

11.    vyzýva burundské orgány, aby okamžite vpustili do krajiny určených pozorovateľov AÚ pre ľudské práva a vojenských expertov, a aby sa zdržali konania, ktoré by im bránilo v práci;

12.    víta oznámenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 29. júna 2015, v ktorom hrozí prijatím opatrení voči burundským orgánom podľa článku 96 Dohody z Cotonou, a vyzýva ESVČ a Radu, aby urýchlene pokračovali v prijímaní rozhodnutí a ich realizácii;

13.    žiada, aby tieto opatrenia zahŕňali cielené reštriktívne opatrenia, ako sú zákaz vycestovania a zmrazenie aktív osobám, ktorých konanie by mohlo alebo môže viesť k násiliu, útlaku a závažnému porušovaniu ľudských práv a/alebo ktoré môže ohroziť úsilie o dosiahnutie politického riešenia v rámci, ktorý navrhujú EÚ a EAC;

14.    vyzýva EÚ, EAC a AÚ, aby neuznali legitímnosť vlády, ktorá vznikne na základe tohto pochybného volebného procesu;

15.    víta a podporuje snahu OSN, Africkej únie a Východoafrického spoločenstva o sprostredkovanie;

16.    je hlboko znepokojený pokračujúcim hromadným odchodom utečencov do susedných krajín, pripomína svoju podporu humanitárnych organizácií prítomných v tomto regióne, ktoré riešia bezprostredné potreby utečencov, a vyslovuje uznanie orgánom hostiteľských krajín za ich otvorený a prívetivý postoj k ľuďom, ktorí hľadajú útočisko na ich hraniciach;

17.    je hlboko znepokojený opätovným výskytom nenávistných prejavov v niektorých médiách blízkych vláde, a domnieva sa, že za túto situáciu a jej možné dôsledky je zodpovedný prezident Nkurunziza; vyzýva prokurátora Medzinárodného trestného súdu, aby pozorne monitoroval tieto médiá pre podnecovanie k etnickej nenávisti, ako aj prejavy politických predstaviteľov;

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, vládam členských štátov EÚ, Bezpečnostnej rade OSN, Africkej únii a vládam krajín regiónu Veľkých jazier a Južnej Afriky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia