Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0666/2015

Внесени текстове :

B8-0666/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 92k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))


Джани Питела, Мария Арена, Линда Макаван, Елена Валенсиано, Марлене Мици, Кати Пири, Алесия Мария Моска, Гофредо Мария Бетини, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Виктор Негреску, Василика Виорика Дънчила от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))  
B8-0666/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Бурунди,

–       като взе предвид Споразумението от Котону,

–       като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 10 април 2014 г. относно положението в Бурунди,

–       като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди,

–       като взе предвид Конституцията на Бурунди,

–       като взе предвид изявлението на държавните ръководители от Източноафриканската общност, направено на 31 май 2015 г. в Дар ес Салам, Танзания,

–       като взе предвид решенията относно положението в Бурунди, приети на срещата на върха на Африканския съюз на 13 юни 2015 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Бурунди,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване и заключенията на Съвета от юни 2014 г., в които последният се ангажира да засили работата си във връзка със защитниците на правата на човека,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Конституцията на Бурунди и член 96 от Споразумението за мир и помирение от Аруша постановяват, че президентът може да бъде избиран за не повече от два мандата, и като има предвид, че президентът Пиер Нкурунзиза заема този пост от 2005 г. и беше преизбран през 2010 г. в избори, които опозицията бойкотира, след като обвини правителството в сплашване;

Б.     като има предвид, че на 26 април 2015 г. президентът Нкурунзиза обяви, че ще се кандидатира за трети мандат, като заяви, че има право на това, тъй като за първия си мандат е бил назначен от законодателите;

В.     като има предвид, че след това заявление 17 офицери бяха арестувани на 14 май 2015 г. след неуспешен опит за преврат, ръководен от бившия армейски генерал майор Годфроа Ниомбаре, който избяга от страната, а вследствие на преврата бяха убити над 70 души във вълна от насилие и серия от нападения с гранати;

Г.     като има предвид, че двама видни членове на Независимата национална избирателна комисия (ННИК) напуснаха страната, след като това направиха старшият съдия от Конституционния съд, на когото бе възложено изготвянето на решение относно законността на третия мандат на президента, и председателят на народното събрание на страната, като всички посочваха опасенията си за своята безопасност; като има предвид, че на 25 юни 2015 г. вицепрезидентът на Бурунди Жерве Руфийкири също напусна страната, след като постави под съмнение правото на президента да се кандидатира за трети мандат;

Д.     като има предвид, че опозиционните партии и гражданското общество бойкотираха изборите, позовавайки се на използването на държавни институции за партийни цели, насилието и сплашването от страна на младежките милиции („Имбонеракуре“) на CNDD-FDD (Национален съвет за защита на демокрацията – Сили за защита на демокрацията), липсата на доверие в ННИК и правителствените стратегии, целящи ограничаване на всеобхватността на изборния процес, включително трудностите при регистрирането на избиратели и преначертаването на границите на избирателните райони в полза на управляващата партия;

Е.     като има предвид, че международната общност играе важна роля в региона като гарант на споразуменията от Аруша, и като има предвид, че институции като Международния наказателен съд са от голямо значение при извършването на независими разследвания на насилието и престъпленията, извършени в Бурунди;

Ж.    като има предвид, че въпреки призивите на международната общност и на заинтересованите страни в Бурунди изборите да бъдат отложени, парламентарните избори бяха проведени на 29 юни 2015 г., а президентските избори са насрочени за 15 юли 2015 г.;

З.      като има предвид, че с оглед на политическата ситуация и положението със сигурността в страната ЕС реши да спре своята мисия за наблюдение на изборите;

И.     като има предвид, че Източноафриканската общност (ИАО) и Африканския съюз заявиха, че понастоящем не съществуват благоприятни условия за провеждането на избори, както и че няма да е възможно да бъдат създадени такива условия в сроковете, предвидени в Конституцията на Бурунди;

Й.     като има предвид, че Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) посочва, че около 127 000 души са избягали от Бурунди в съседни държави, включително Танзания, от която са получени сведения за епидемия от холера;

K.     като има предвид, че политическата безизходица в Бурунди и влошаването на сигурността и на икономическата ситуация има сериозни последици за населението и създава риск за региона като цяло, а Бурунди е изправена пред най-тежката криза след 12-годишната етнически мотивирана гражданска война, в резултат на която до 2005 г. загинаха около 300 000 души;

Л.     като има предвид, че в отговор на предходни резолюции на Европейския парламент и по-специално на позоваването в тях на член 96 от Споразумението от Котону представители на ЕС настояха, че е необходимо всеобхватно участие в изборния процес на всички политически сили в страната в съответствие с пътната карта за изборите и Кодекса за поведение по време на избори (Code de bonne conduite en matière électorale);

M.    като има предвид, че ЕС спря отпускането на 2 милиона евро помощи за Бурунди на фона на нарастваща загриженост във връзка с бруталните репресии на правителство спрямо протестиращите срещу опитите на президента Нкурунзиза да си осигури трети мандат;

Н.     като има предвид, че Белгия също така обяви спирането на помощите за изборите, като реши да не отпуска 4 милиона евро, които бе заделила за проучване на общественото мнение, и оттегли сума от 5 милиона евро, предназначена за полицейско сътрудничество, финансирано съвместно с Нидерландия; като има предвид, че Франция също така спря временно сътрудничеството в областта на сигурността с Бурунди, а Германия обяви временно спиране на всякакво двустранно сътрудничество с правителството на Бурунди;

O.     като има предвид, че правото на свобода на изразяване се гарантира от Конституцията на Бурунди и от международни и регионални договори, ратифицирани от Бурунди, включено е в националната стратегия за добро управление и борба срещу корупцията и представлява съществено условие за провеждането на свободни, честни, прозрачни и мирни избори, които ще позволят на страната, намираща се все още в следконфликтно положение, да излезе от политическата безизходица, в която се намира;

П.     като има предвид, че неотдавна ЕС разпредели 432 милиона евро за Бурунди в рамките на Европейския фонд за развитие 2014 – 2020 г., с цел, наред с другото, да подпомогне подобряването на управлението и гражданското общество;

1.      изразява сериозна загриженост поради влошаването на политическата и хуманитарната ситуация в Бурунди и в целия регион; призовава за незабавно прекратяване на насилието и сплашването на политическите опоненти; изразява своето съчувствие към жертвите на насилието и към онези, които загубиха живота си, и призовава за незабавно предоставяне на хуманитарна помощ на хората, които бяха принудени да напуснат домовете си;

2.      призовава всички участници в избирателния процес, включително органите, които отговарят за организирането на изборите, и службите за сигурност, да спазват ангажиментите, поети в Споразумението от Аруша, и припомня, че това споразумение сложи край на гражданската война и представлява основата на Конституцията на Бурунди; подчертава значението на едно консенсусно споразумение относно сроковете за провеждане на изборите въз основа на техническа оценка, която следва да бъде извършена от ООН;

3.      отново подчертава, че само чрез диалог и консенсус, включващ правителството, опозицията и гражданското общество на Бурунди в съответствие със Споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди, може да бъде намерено трайно политическо решение в интерес на сигурността и демокрацията за народа на Бурунди; призовава всички заинтересовани страни в Бурунди да възобновят диалога по всички области на разногласие; във връзка с това подкрепя усилията за посредничество, полагани от Африканския съюз, ИАО и ООН, и изразява готовността си за подкрепа на изпълнението на специфичните мерки, обявени неотдавна от Африканския съюз;

4.      припомня, че партньорството на ЕС с Бурунди е уредено от Споразумението от Котону, както и че всички страни са задължени да спазват и прилагат разпоредбите на посоченото споразумение, по-специално зачитането на правата на човека; отбелязва, че Бурунди е подписала и ратифицирала Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите и че съответно е задължена да зачита всеобщите права на човека и свободата на изразяване; поради това призовава правителството на Бурунди да позволи провеждането на истински и открит политически дебат, който да се проведе без страх от сплашване, и да се въздържа от злоупотреба със съдебната власт с цел изключване на политическите съперници;

5.      отбелязва диалога, проведен между ЕС и органите на Бурунди съгласно член 8 от Споразумението от Котону; въпреки това счита, че продължават да са налице нарушения на съществените и основни елементи от Споразумението от Котону, по-специално по отношение на зачитането на основните права на човека и демократичните принципи, и поради това призовава Комисията да инициира процедура по член 96 с оглед на предприемането на подходящи мерки;

6.      призовава също така Комисията спешно да преразгледа за тази цел помощта от ЕС с оглед на това да я пренасочи за увеличаване на финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество и за съсредоточаване върху хуманитарната помощ, а не върху централно бюджетно подпомагане, като същевременно не се забравя изключително положителната роля на армията на Бурунди в мироопазваща мисия в Сомалия;

7.      присъединява се към Съвета по външни работи от 22 юни 2015 г. и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да изготви списък с целеви ограничителни мерки и забрани за издаване на визи и за пътувания по отношение на лицата, отговорни за актове на насилие, репресии и сериозни нарушения на правата на човека, заедно с онези, които активно възпрепятстват намирането на политическо решение в рамката, предложена от Африканския съюз и ИАО, и също така призовава ЗП/ВП да предприеме необходимите мерки за замразяване на авоарите на всички тези лица в държави – членки на ЕС;

8.      изразява своята дълбока загриженост във връзка с броя на жертвите и броя на случаите на сериозни нарушения на правата на човека, регистрирани от началото на кризата, особено онези случаи на насилие, които се приписват на членовете на „Имбонеракуре“; отбелязва сплашването и рисковете, с които се сблъскват защитниците на човешките права, политическите активисти и журналистите, и произволните арести на членове на опозиционни партии; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани поради упражняването от тяхна страна на правото им на мирно събиране и на изразяване;

9.      изисква незабавно да се сложи край на насилието и сплашването, упражнявани от „Имбонеракуре“; призовава Националния съвет за защита на демокрацията – Сили за защита на демокрацията (CNDD-FDD) да предприеме незабавни действия, за да обезоръжи младежките милиции и да прекрати извършваните от неговите членове сплашвания и нападения над опоненти, и да гарантира изправянето пред съда на лицата, отговорни за случаите на насилие; призовава за независимо международно разследване на твърденията, че CNDD-FDD въоръжава и обучава младежкото крило на партията; също така настоятелно призовава лидерите на опозиционните партии да предотвратят извършването на насилие срещу политическите си противници;

10.    отново заявява, че не може да се допуска безнаказаност за лицата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, на които трябва да се търси индивидуална отговорност и които трябва да бъдат изправени пред правосъдието; счита, че е от особено значение разполагането на наблюдатели на правата на човека и на военни експерти, обявено от Африканския съюз, да започне незабавно;

11.    отбелязва, че опитите на някои сили да трансформират бунтовете в етнически конфликт са неуспешни, както и че политическите разделения в Бурунди не са изразено етнически; счита, че това е доказателство за успеха на споразуменията от Аруша в създаването на етнически балансирани армия и полицейски сили;

12.    в този контекст отново подчертава значението на спазването на Кодекса за поведение по време на избори и на създадената под егидата на ООН на пътна карта за изборите, подписана от политическите участници през 2013 г., и изцяло подкрепя усилията на ООН и регионалните усилия за предотвратяване на допълнителното увеличаване на политическото насилие;

13.    призовава за незабавна отмяна на ограниченията, наложени на медиите, и на ограниченията в достъпа до интернет и отново осъжда подновените атаки срещу радиостанцията „Radio Publique Africaine“, която представлява една от основните новинарски агенции в страната; счита, че не могат да бъдат проведени законни избори, ако медиите не са в състояние да работят без ограничения и журналистите не могат да правят репортажи, без да бъдат сплашвани;

14.    приветства ролята на хуманитарните организации и органите на съседните държави, които предприемат действия за посрещане на нуждите на бягащите от кризата и предлагат защита на бежанците; приветства обявяването от страна на Комисията на допълнителна сума от 1,5 милиона евро за облекчаване на хуманитарната обстановка; предупреждава обаче, че спешно трябва да бъдат удвоени ангажиментите както от страна на ЕС, така и от неговите държави членки, предвид огромния приток на бежанци в един вече нестабилен регион, съобщенията за огнища на холера и обезпокоителните сведения за сексуално насилие; подчертава значението на една дългосрочна стратегия не само за медицинска и хранителна помощ, но и за реинтеграция и психологическа помощ за онези, които бяха принудени да избягат;

15.    призовава ЕС и неговите държави членки да изпълнят всички ангажименти по отношение на регионалния план на ООН за подпомагане на бежанците от Бурунди, за който до септември 2015 г. ще бъдат необходими 207 милиона щатски долара, за да се помогне на очакваните 200 000 бурундийски бежанци, включително чрез допълване на съществуващите безвъзмездни средства, отпускани на региона;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, правителствата на държавите от Източноафриканската общност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност