Eljárás : 2015/2723(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0666/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0666/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0275

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 151kWORD 90k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.029v01-00
 
B8-0666/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))


Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))  
B8‑0666/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Burundiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a burundi helyzetről szóló 2014. április 10-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a Burundira vonatkozó, a békét és a megbékélést célzó arushai megállapodásra,

–       tekintettel Burundi alkotmányára,

–       tekintettel a Kelet-afrikai Közösség államfői által 2015. május 31-én Dar es-Salaamban (Tanzánia) kiadott nyilatkozatra,

–       tekintettel az Afrikai Unió 2015. június 13-i csúcstalálkozóján elfogadott, a burundi helyzetről szóló határozatokra,

–       tekintettel a Tanács Burundiról szóló 2015. június 22-i következtetéseire,

–       tekintettel az emberijog-védőkre vonatkozó uniós iránymutatásokra és az EU véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó emberi jogi iránymutatásaira, valamint a Tanács 2014. júniusi következtetéseire, amelyekben kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozza az emberijog-védőkkel kapcsolatos munkáját,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a burundi alkotmány és a békét és a megbékélést célzó arushai megállapodás 96. cikke kimondja, hogy az elnök csupán két évig maradhat hivatalban, és mivel Pierre Nkurunziza 2005 óta hivatalban van, ugyanis 2010-ben újraválasztották olyan választások révén, amelyet az ellenzék bojkottált, miután megfélemlítéssel vádolta a kormányt;

B.     mivel Nkurunziza elnök 2015. április 26-án bejelentette, hogy harmadszorra is indulna a választásokon, mivel az első hivatali időszakára a jogalkotók jelölték ki;

C.     mivel a bejelentést követően, a hadsereg korábbi vezérőrnagya, Godefroid Niyombare által vezetett sikertelen puccskísérlet után 2015. május 14-én 17 főt letartóztattak , Godefroid Niyombare elmenekült az országból, és több mint 70 ember vesztette életét az erőszakos cselekmények és sorozatos gránáttámadások során;

D.     mivel a Független Nemzeti Választási Bizottság két magas rangú tagja, az alkotmánybíróság egyik magas rangú bírója – akinek az volt a feladata, hogy döntsön az elnök harmadik hivatali időszakának jogszerűségéről–, valamint a nemzetgyűlés elnöke is elmenekült az országból, és mindannyian arra hivatkoztak, hogy saját biztonságuk van veszélyben; mivel 2015. június 25-én a burundi alelnök, Gervais Rufyikiri is elmenekült az országból, miután kétségbe vonta, hogy újraválasztható-e az elnök a harmadik hivatali időszakra is;

E.     mivel az ellenzék és a civil társadalom bojkottálta a választásokat az állami intézmények részrehajló felhasználása, a CNDD–FDD (a Nemzeti Tanács a Demokrácia Védelméért és a Demokrácia Védelméért Harcoló Erők) által alkalmazott erőszak és megfélemlítés, az ifjúsági milíciák (az Imbonerakure), a Független Nemzeti Választási Bizottságba vetett bizalom hiánya, valamint a választási folyamat inkluzivitásának megnyirbálását célzó kormányzati stratégiák, többek között a választók nyilvántartásba vételével kapcsolatos nehézségek és a választókerületek uralkodó pártnak kedvező átrajzolása miatt;

F.     mivel a nemzetközi közösség az arushai egyezmények őreként fontos szerepet játszik a régióban, és mivel az olyan intézmények, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság fontos szerepet játszanak a Burundiban elkövetett erőszak és bűncselekmények független kivizsgálásában;

G.     mivel annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség és az érdekelt felek is a burundi választások elhalasztását kérték, 2015. június 29-én parlamenti választásokra került sor, az elnökválasztásokat pedig 2015. július 15-én tervezik megtartani;

H.     mivel – tekintettel az országban uralkodó politikai és a biztonsági helyzetre – az Európai Unió úgy határozott, hogy felfüggeszti a választási megfigyelő missziót;

I.      mivel a Kelet-afrikai Közösség (EAC) és az Afrikai Unió (AU) úgy nyilatkozott, hogy a választások megszervezéséhez szükséges feltételek jelenleg nem teljesülnek, és hogy nincs mód arra, hogy ezeket a feltételeket a burundi alkotmányban előírt határidőn belül megteremtsék;

J.      mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint mintegy 127 000 ember menekült szomszédos államokba, köztük Tanzániába, ahol kolerajárvány kitöréséről számoltak be;

K.     mivel a Burundiban kialakult politikai patthelyzet és a biztonsági és gazdasági helyzet romlása súlyos következményekkel jár a lakosságra nézve, továbbá az egész térséget veszélyezteti, és Burundi a12 évig tartó, 2005-ig mintegy 300 000 ember halálát követelő etnikai színezetű polgárháború óta legsúlyosabb válságát éli;

L.     mivel az Európai Parlament korábbi állásfoglalásait, és különösen azoknak a Cotonoui Megállapodás 96. cikkére történő hivatkozását követően az uniós képviselők – a választási ütemtervvel és a Választási Magatartási Kódexszel (Code de bonne conduite en matière électorale) összhangban – ragaszkodtak az országban jelenlévő összes politikai erő választási folyamatban való inkluzív részvételéhez;

M.    mivel az EU visszatartja a Burundinak szánt 2 millió euró összegű segélyt, miközben egyre nő az aggodalom a Nkurunziza elnök harmadik hivatali ideje biztosítására irányuló törekvéseit ellenző tüntetőkkel szembeni erőszakos kormányzati fellépések miatt;

N.     mivel Belgium is bejelentette a választási támogatás felfüggesztését, és úgy döntött, hogy visszatartja a választásokra elkülönített 4 millió euró felét, és 5 millió eurót kivon a Hollandiával közösen finanszírozott rendőrségi együttműködési megállapodásból; mivel Franciaország is felfüggesztette a Burundival való biztonsági együttműködést, és Németország bejelentette a burundi kormánnyal folytatott összes kétoldalú együttműködés felfüggesztését;

O.     mivel a véleménynyilvánítás szabadságát mind a burundi alkotmány, mind pedig a Burundi által megerősített nemzetközi és regionális szerződések szavatolják, és része a jó kormányzásra és a korrupció elleni harcra irányuló nemzeti stratégiának, továbbá alapvető feltétele a szabad, tisztességes és átlátható választásoknak, amely lehetővé tenné a még mindig válság utáni helyzetben lévő ország számára, hogy kiemelkedjen a politikai patthelyzetből;

P.     mivel az EU nemrégiben 432 millió euró támogatást nyújtott Burundinak a 2014–2020-as Európai Fejlesztési Alapból, hogy hozzájáruljon többek között a kormányzás javításához és a civil társadalom fejlesztéséhez;

1.      súlyos aggodalmának ad hangot Burundi és a tágabb régióban uralkodó egyre romló politikai és humanitárius helyzet miatt ; felszólít az erőszak és a politikai ellenfelek megfélemlítésének azonnali beszüntetésére; együttérzését fejezi ki az erőszakos cselekmények áldozatai és azok iránt, akik életüket vesztették, és kéri, hogy nyújtsanak azonnali humanitárius segítséget az otthonuk elhagyására kényszerítettek számára;

2.      felhívja a választási folyamatban részt vevő összes érintettet, köztük a választások szervezéséért felelős szerveket és a biztonsági szerveket, hogy tartsák tiszteletben az arushai megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásokat, és emlékeztet arra, hogy ez a megállapodás vetett véget a polgárháborúnak, valamint erre épül a burundi alkotmány; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a választási menetrendet az ENSZ szakmai értékelésén alapuló konszenzusos megállapodás alapján készítsék el;

3.      ismételten hangsúlyozza, hogy csak a burundi kormány, ellenzék és civil társadalom bevonásával zajló, az arushai megállapodással és a burundi alkotmánnyal összhangban álló párbeszéd és konszenzus révén lehet olyan tartós politikai megoldást találni, amely biztonságot és demokráciát kínál a burundi nép számára; felszólítja az összes burundi érdekelt felet, hogy folytassa a párbeszédet a nézeteltérés tárgyát képező valamennyi kérdésről; ezért támogatja az Afrikai Unió (AU), a Kelet-afrikai Közösség (EAC) és az ENSZ közvetítő erőfeszítéseit, és készen áll arra, hogy támogassa az AU által a közelmúltban bejelentett konkrét intézkedések végrehajtását;

4.      emlékeztet arra, hogy az EU Burundival fennálló partnerségét a Cotonoui Megállapodás szabályozza, valamint hogy minden félnek tiszteletben kell tartania és végre kell hajtania a szóban forgó megállapodás feltételeit, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására; megjegyzi, hogy Burundi ezenkívül aláírta és ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartáját, következésképpen köteles tiszteletben tartani az egyetemes emberi jogokat és a véleménynyilvánítás szabadságát; ezért felszólítja a burundi kormányt, hogy tegye lehetővé a megfélemlítés nélküli, valódi és nyílt politikai vitát, és ne éljen vissza az igazságszolgáltatással a politikai versenytársak kizárása érdekében;

5.      tudomásul veszi az Európai Unió és a burundi hatóságok között a Cotonoui Megállapodás 8. cikke értelmében lefolytatott párbeszédet; úgy véli, hogy ennek ellenére folytatódik a Cotonoui Megállapodás elengedhetetlen és alapvető elemeinek – különösen az alapvető emberi és demokratikus elvek tiszteletben tartásának – megsértése, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében kezdeményezze a 96. cikk szerinti eljárást;

6.      ezenkívül felszólítja ezért a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja felül az uniós támogatásokat azok eltérítése érdekében, növelve a civil társadalom pénzügyi támogatását, a központi költségvetés támogatása helyett inkább a humanitárius segítségnyújtásra összpontosítva, és egyúttal szem előtt tartva a burundi hadseregnek a szomáliai békefenntartó misszióban játszott igen dicséretes szerepét;

7.      a Külügyek Tanácsa 2015. június 22-i üléséhez csatlakozva felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (az alelnököt/főképviselőt), hogy készítsen listát az azon személyek ellen irányuló célzott korlátozó intézkedésekről, valamint vízumkiadási és utazási tilalmakról, akik erőszakos cselekményekért vagy elnyomásért felelősek és súlyosan megsértették az emberi jogokat, illetve akik aktívan gátolják az AU és az EAC által javasolt keretek közötti politikai megoldást, továbbá felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket e személyek pénzeszközeinek befagyasztására az uniós tagállamokban;

8.      mélységes aggodalmát fejezi ki a válság kezdete óta bejelentett áldozatok és súlyos emberi jogi jogsértések, különösen az Imbonerakure tagjainak tulajdonított visszaélések magas száma miatt; megjegyzi, hogy az emberijog-védőknek, a politikai aktivistáknak és az újságíróknak megfélemlítéssel és kockázatokkal kell szembenézniük, valamint hogy az ellenzéki párt egyes tagjait önkényesen letartóztatják; kéri a békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való joguk gyakorlásáért letartóztatott valamennyi személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

9.      követeli, hogy azonnal vessenek véget az Imbonerakure általi erőszaknak és a megfélemlítésnek; felszólítja a CNDD-FDD pártot, hogy tegyen azonnali lépéseket az ifjúsági milícia lefegyverzése érdekében, vegye rá tagjait, hogy hagyjanak fel az ellenfelek megfélemlítésével és az ellenük indított támadásokkal, valamint biztosítsa a visszaélések elkövetőinek bíróság elé állítását; kéri, hogy végezzenek független nemzetközi vizsgálatot annak tisztázására, hogy a CNDD-FDD valóban felfegyverzi és kiképzi-e ifjúsági tagozatát; ezenkívül sürgeti az ellenzéki pártok vezetőit, hogy kerüljék el az ellenfeleik elleni erőszakot;

10.    ismételten hangsúlyozza, hogy a súlyos emberi jogi visszaélésekért felelős személyek nem élvezhetnek büntetlenséget, ezeket a személyeket egyénenként felelősségre kell vonni, és tetteikről bíróság előtt kell számot adniuk; különösen fontosnak tartja, hogy az emberi jogi megfigyelők és katonai szakértők AU által bejelentett bevetése azonnal megkezdődjön;

11.    megjegyzi, hogy sikertelenek azok a próbálkozások, amelyekkel egyes erők a zavargásokat etnikai konfliktussá próbálják alakítani, és hogy a politikai megosztottság Burundiban nem kifejezetten etnikai jellegű; úgy véli, ez azt mutatja, hogy az arushai megállapodások sikeresen hoztak létre etnikailag kiegyensúlyozott hadsereget és rendőrséget;

12.    ezzel összefüggésben ismételten hangsúlyozza, hogy fontos betartani a Választási Magatartási Kódexet és az ENSZ közreműködésével kidolgozott, a politikai szereplők által 2013-ban aláírt választási ütemtervet, és teljes mértékben támogatja az ENSZ és regionális hatóságok erőfeszítéseit a politikai erőszak további növekedésének megakadályozására;

13.    szorgalmazza a médiára, valamint az internethez való hozzáférésre vonatkozó korlátozások azonnali feloldását, valamint ismételten elítéli az ország egyik fő hírszolgálataként működő Radio Publique Africaine elleni ismétlődő támadásokat; úgy véli, hogy csak akkor kerülhet sor törvényes választásokra, ha a médiaorgánumok korlátozások nélkül működhetnek és az újságírók megfélemlítés nélkül tudósíthatnak;

14.    elismeri azon humanitárius szervezetek és a szomszédos országok azon hatóságainak szerepét, amelyek foglalkoznak a válság elől menekülők szükségleteivel és védelmet nyújtanak a menekülteknek; üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint további 1,5 millió eurót fordít a humanitárius helyzet enyhítésére; figyelmeztet azonban arra, hogy az Uniónak és a tagállamoknak egyaránt sürgősen fokozniuk kell kötelezettségvállalásaikat, tekintettel arra, hogy rendkívül sok menekült áramlik be egy már most is instabil térségbe, valamint aggasztó hírek érkeznek a kolera kitöréséről és a szexuális erőszakról; hangsúlyozza, hogy a menekülni kényszerültek számára hosszú távú stratégia kidolgozására van szükség egyrészt az orvosi és táplálkozási segítségnyújtás, másrészt a visszailleszkedési és pszichológiai támogatás tekintetében;

15.    felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy – többek között a régióba irányuló segélyek kiegészítésével – teljesítsék az ENSZ által kidolgozott Burundi regionális menekültügyi reagálási terv irányába vállalt valamennyi kötelezettségüket, amelyhez 2015 szeptemberéig 207 millió dollárra van szükség annak érdekében, hogy segítséget lehessen nyújtani a várhatóan 200 000 burundi menekültnek;

16.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Burundi kormányának és az afrikai Nagy-tavak régió országai kormányainak, a Kelet-afrikai Közösség kormányainak, Federica Mogherininek (a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének), az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és a Pánafrikai Parlamentnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat