Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0667/2015

Внесени текстове :

B8-0667/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 150kWORD 86k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.030v01-00
 
B8-0667/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))


Роландас Паксас, Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))  
B8‑0667/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Бурунди,

–  като взе предвид споразумението за мир и помирение от Аруша от 2000 г. за Бурунди,

–  като взе предвид изявленията на говорителя относно положението в Бурунди, направени на 27 април 2015 г., 5 юни 2015 г. и 17 юни 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението от 13 май 2015 г. на върховния представител/заместник-председател Могерини относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18 май 2015 г. и от 22 юни 2015 г. относно Бурунди,

–  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 10 април 2014 г. относно положението в Бурунди,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител/заместник-председател Могерини относно преустановяването на мисията за наблюдение на избори в Бурунди от 28 май 2015 г.,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид заключенията от срещата на високо равнище на Източноафриканската общност, проведена на 31 май 2015 г.,

–  като взе предвид комюникето от 515-ото заседание на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз на равнище държавни и правителствени ръководители от 13 юни 2015 г. относно Бурунди,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че президентът Пиер Нкурунзиза обяви на 25 април, че ще се кандидатира за трети мандат на изборите, които първоначално бяха насрочени за 26 май; като има предвид, че след обявяването хиляди демонстранти пренебрегнаха забраната, наложена от правителството над протестите, и изпълниха улиците; като има предвид, че в отговор правителството разположи многобройни сили за сигурност и че според твърденията полицейските сили са открили огън по протестиращите;

Б.  като има предвид, че Конституцията на Бурунди, както и споразумението за мир и помирение от Аруша за Бурунди от 2000 г. предвиждат, че президентът „се избира за мандат от пет години, който може да се поднови само веднъж. Никой не може да бъде избиран за повече от два президентски мандата.“

В.  като има предвид, че най-малко 70 души, по-голямата част от които цивилни граждани, но и представители на полицията и на силите за сигурност бяха убити, а стотици други - ранени и че приблизително 600 протестиращи са били арестувани през следващите месеци на политически вълнения в страната; като има предвид, че Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) е заявила, че насилието в Бурунди е принудило над 150 000 души да избягат в съседни държави (Танзания, Руанда и Демократична република Конго), където те са застрашени от заразяване с инфекциозни заболявания, включително холера;

Г.  като има предвид, че въоръжената групировка „Имбонеракуре“- младежката организация на управляващата партия „Национален съвет за защита на демокрацията – Войски за защита на демокрацията” (НСЗД-ВЗД)“, е замесена в използването на насилие, заплахи, нападения, побой, претърсване на всяка къща, безогледни убийства и грабежи,

Д.  като има предвид, че на 5 май Конституционният съд на Бурунди реши, че Нкурунзиза може да се кандидатира за трети мандат поради факта, че първият му мандат не се брои, тъй като е бил избран от парламента, а не пряко от народа; като има предвид, че заместник-председателят на Съда напусна страната, след като отказа да подпише решението, като твърдеше, че съдиите са били обект на смъртни заплахи; като има предвид, че двама високопоставени членове на избирателната комисия също напуснаха страната, цитирайки, че се страхуват за собствената си безопасност;

Е.  като има предвид, че на 13 май беше направен опит за преврат в Бурунди в отсъствието на президента Нкурунзиза, тъй като генерал Годфроа Нийомбаре от армията на Бурунди обяви, че той уволнява Пиер Нкурунзиза като президент поради търсенето от негова страна на противоконституционен трети мандат; като има предвид, че на 15 май, по време на сблъсъците, президентът Нкурунзиз се завърна в държавата;

Ж.  като има предвид, че редица граждански лидери са били арестувани и няколко радио станции са били затворени, а достъпът до уебсайтовете на социалните медии чрез мобилни телефони е бил блокиран; като има предвид, че правителството на Бурунди постави началото на репресивните мерки срещу независимите медии след опит за преврат, като журналисти са били подложени на заплахи, арестувани или принудени да напуснат страната;

З.  като има предвид, че международната общност, включително Африканският съюз и Организацията на обединените нации, призоваха правителството да отложи изборите поради продължаващата нестабилност и липсата на минимални условия за провеждането на демократични избори; като има предвид, че парламентарните избори бяха проведени на 29 юни, въпреки че бяха бойкотирани от гражданското общество и опозицията и че все още се очаква провеждането на президентските избори на 15 юли;

И.  като има предвид, че Белгия и Нидерландия частично са преустановили своята външна помощ за Бурунди поради текущата ситуация, Съединени американски щати са преустановили обучението на войниците от Бурунди за африканските мироопазващи мисии поради опасения, че политическото насилие в страната ще възпрепятства способността им да участват в такива операции, а Франция е прекратила своето сътрудничество в областта на сигурността с Бурунди;

Й.  като има предвид, че на 24 май лидерът на опозиционната партия и ръководител на Съюза за мир и развитие Зеди Ферузи беше застрелян заедно с неговата лична охрана, когато се е прибирал пеша към дома в Бужумбура;

К.  като има предвид, че на 15 юни по време на срещата на високо равнище в Южна Африка африканските лидери взеха решение за разполагането в Бурунди на военни експерти и наблюдатели на правата на човека, за да наблюдават ситуацията в страната, да предоставят консултации на полицейски служители и да обезоръжават въоръжените групировки;

Л.  като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите е прекратена поради липсата на минимални условия за провеждането на демократични избори; като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите ще бъде възобновена, когато и ако условията за провеждането на демократични избори бъдат приети от всички заинтересовани страни;

M.  като има предвид, че на 25 юни вторият вицепрезидент на Бурунди Жерве Руфуйкири напусна страната, след като призова президента да се оттегли и да постави интересите на населението на Бурунди преди личните си интереси, като оттегли своята кандидатура за президент; като има предвид, че на 28 юни 2015 г. говорителят на Националното събрание Пие Нтавуохануюма избяга в Белгия в навечерието на изборите, обявявайки кандидатурата на президента за заемането на президентския пост за трети път за незаконна; като има предвид, че Африканският съюз изтегли своите наблюдатели на избори в Бурунди, като заяви, че парламентарни избори няма да бъдат нито свободни, нито честни;

Н.  като има предвид, че Европейският съюз финансира около половината от годишния бюджет на Бурунди - една от най-бедните нации; като има предвид, че Европейската комисия е отпуснала допълнителни 3 милиона евро, за да отговори на нуждите от помощ и защита на увеличаващия се брой на бежанците в съседната държава Танзания;

1.  осъжда опитите за преврат в Бурунди, нападенията с гранати срещу гражданите и полицията и всички актове на насилие, извършвани от всички страни; дълбоко симпатизира на населението на Република Бурунди и изразява своята солидарност с него в тези смутни времена; очаква заинтересовани страни в Бурунди да проявят въздържание и посочва, че най-слабите части от населението, по-специално децата и жените, са тези, които най-много страдат от насилието;

2.  изразява загрижеността си във връзка с решението на органите на Бурунди да затворят границите в късните часове в неделя и да продължат в посока провеждането на избори въпреки текущата ситуация и многобройните призиви за тяхното отлагане и изразява своето убеждение, че без участието на опозицията в процеса, изходът ще бъде нечестен и недемократичен;

3.  припомня значението на споразумението от Аруша за траен мир и единство в Бурунди; призовава всички политически сили да го спазват и да намерят решения, които да съответстват на споразумението;

4.  призовава правителството на Бурунди да отложи президентските избори до момента, в който бъдат възстановени минимални благоприятни условия за провеждането на демократични избори; посочва, че едни приобщаващи, надеждни и прозрачни избори, проведени в политическа среда, свободна от сплашване и насилие, са съществени елементи от споразумението от Аруша;

5.  не смята, че решението на Конституционния съд да се позволи президентът Нкурунзиза да се кандидатира за трети мандат е справедливо, тъй като това решение е опорочено от смъртни заплахи и сплашване на съдиите; призовава президента да подходи към този въпрос в дух на помирение и в интерес на страната и да преразгледа решението си да се кандидатира за трети мандат, тъй като това е в противоречие с Конституцията и споразумението от Аруша;

6.  настоятелно призовава всички политически сили, органите и гражданското общество да се включат в приобщаващ и прозрачен политически диалог, водещ до правителство на единството, което може да вземе решение във връзка с насрочването на нови президентски избори, за да се даде възможност на хората да избират законен и конституционен лидер;

7.  осъжда дейностите на въоръжената групировка „Имбонеракуре“ и използването на насилие срещу цивилното население, използването на огнестрелни оръжия и гранати и всеки акт на насилие, извършено от всяка една от страните; отново заявява, че тези, които пряко или косвено замесени в актове на насилие и сериозни нарушения на правата на човека трябва да носят индивидуална отговорност и да бъде потърсена отговорност в съда;

8.  осъжда прекомерното използване на сила срещу протестиращите и атмосферата на сплашване на опозиционните партии и на гражданското общество, както и ограниченията, наложени върху свободата на медиите; подчертава, че основните свободи, и по-специално свободата на мнение, на изразяване на мнение, на печата и на мирните протести са крайъгълните камъни на една функционираща демокрация; призовава органите на властта незабавно и безусловно да освободят всички лица, които са били задържани поради упражняването на техните права;

9.  напълно подкрепя усилията за посредничество, предприети от Източноафриканската общност, Африканския съюз и Организацията на обединените нации; приветства назначаването на специалния представител на генералния секретар на ООН за Централна Африка Абдулай Батили за посредник във връзка с кризата в Бурунди и призовава всички страни да работят с него и с пратениците на Африканския съюз и Източноафриканската общност с възобновяване на диалога по всички въпроси, предизвикващи разединение, включително нов график за провеждането на президентски избори;

10.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с масовото разселване на населението, причинено от политическото напрежение; поздравява съседните на Бурунди държави за тяхното отворено и приветливо отношение към бежанците и призовава всички международни участници и хуманитарни организации да им съдействат в техните усилия;

11.  приветства и подкрепя заключенията на срещата на високо равнище на Африканския съюз (АС) от 13 юни 2015 г. и пътната карта за провеждането на диалог между всички страни в Бурунди, както и решението за изпращане на наблюдатели на правата на човека от АС и военни експерти от АС, които да извършат проверка на процеса на обезоръжаване на военните групировки; призовава правителството на Бурунди да окаже пълно съдействие във връзка с този процес;

12.  отбелязва преустановяването на 2 милиона евро помощ за Бурунди и приветства решението на Европейската комисия да предостави 1.5 милиона евро за посрещане на неотложните хуманитарни нужди за оказване на помощ и за закрила на големия брой граждани на Бурунди, които бягат към съседни държави; счита, че помощта от ЕС следва да бъде пренасочена към гражданското общество и хуманитарната помощ;

13.  припомня, че партньорството на ЕС с Бурунди се урежда от Споразумението от Котону, както и че това споразумение включва задължения за страните, особено по отношение на зачитането на правата на човека;

14.  подкрепя предложението на Съвета за налагане на санкции на отговорните за насилието и неговата готовност да обмисли предприемането на допълнителни стъпки в рамките на Споразумението от Котону, включително използването на член 96; подчертава обаче, че всяко действие следва да не бъде в ущърб на населението като цяло, а да бъде насочено само срещу лицата, които носят пряка отговорност за нарушенията;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, Африканския съюз, Източноафриканската общност, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС и Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност