Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0667/2015

Indgivne tekster :

B8-0667/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.030v01-00
 
B8-0667/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0667/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi fra 2000,

–       der henviser til talsmandens erklæringer om situationen i Burundi af henholdsvis 27. april 2015, 5. juni 2015 og 17. juni 2015,

–       der henviser til redegørelse af 13. maj 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Mogherini, om situationen i Burundi,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Burundi af henholdsvis 18. maj 2015 og 22. juni 2015,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 10. april 2014 om situationen i Burundi,

–       der henviser til redegørelse af 28. maj 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Mogherini, om suspensionen af valgobservationsmissionen,

–       der henviser til Cotonou-aftalen,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Østafrikanske Fællesskabs topmøde den 31. maj 2015,

–       der henviser til pressemeddelelsen om Burundi af 13. juni 2015 fra det 515. møde i Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, som blev afholdt på stats- og regeringschefsniveau,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at præsident Pierre Nkurunziza den 25. april erklærede, at han ville stille op for en tredje mandatperiode til valget, der oprindelig skulle afholdes den 26. maj; der henviser til, at tusindvis af demonstranter som følge af denne erklæring udfordrede regeringens forbud mod demonstrationer og gik på gaden; der henviser til, at regeringen som reaktion herpå satte kraftigt ind med sikkerhedsstyrker, og at politistyrkerne angiveligt åbnede ild mod demonstranterne;

B.     der henviser til, at Burundis forfatning – såvel som Arusha-freds- og forsoningsaftalen for Burundi fra 2000 – fastsætter, at præsidenten vælges for en mandatperiode på fem år, som kun kan fornyes én gang, og at ingen kan sidde i præsidentembedet mere end to mandatperioder;

C.     der henviser til, at mindst 70 personer ­– hovedsagelig civile, men også medlemmer af politi- og sikkerhedsstyrkerne – er blevet dræbt, at hundredvis er blevet såret, og at anslået 600 demonstranter er blevet arresteret i de efterfølgende måneders politiske uro i landet; der henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har udtalt, at volden i Burundi har tvunget mere end 150 000 mennesker på flugt til nabolandene (Tanzania, Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo), hvor de risikerer at blive smittet med smitsomme sygdomme, herunder kolera;

D.     der henviser til, at Imbonerakure-militsen, ungdomsforbundet for det regerende nationale råd for forsvar af demokratiet – styrker til forsvar af demokratiet (CNDD-FDD), har været involveret i brug af vold, intimidering, angreb, overfald og natlige drabs- og plyndringstogter fra hus til hus;

E.     der henviser til, at Burundis forfatningsdomstol den 5. maj afgjorde, at Nkurunziza havde lov til at stille op til en tredje mandatperiode med den begrundelse, at den første ikke talte med, eftersom han dengang var blevet valgt af Parlamentet og ikke direkte af folket; der henviser til, at domstolens næstformand flygtede fra landet efter at have nægtet at undertegne denne afgørelse, og at han hævdede, at dommerne havde modtaget dødstrusler; der henviser til, at to højerestående medlemmer af valgkommissionen også er flygtet fra landet, da de frygtede for deres sikkerhed;

F.     der henviser til, at der blev forsøgt begået statskup i Burundi den 13. maj under præsident Nkurunzizas fravær, idet general Godefroid Niyombare fra Burundis hær erklærede, at han havde afsat Pierre Nkurunziza fra præsidentembedet med den begrundelse, at denne søgte en tredje mandatperiode i strid med forfatningen; der henviser til, at præsident Nkurunziza den 15. maj vendte tilbage til landet, midt under sammenstødene;

G.     der henviser til, at en række civile ledere er blevet arresteret, at visse radiostationer er blevet lukket ned, og at der er blevet blokeret for adgangen til sociale medier via mobiltelefoner; der henviser til, at Burundis regering anlagde en hård kurs over for uafhængige medier efter kupforsøget, og at journalister er blevet udsat for trusler, arresteret eller tvunget til at flygte fra landet;

H.     der henviser til, at det internationale samfund, herunder Den Afrikanske Union og FN, har opfordret regeringen til at udsætte valget på grund af den vedvarende ustabilitet og manglen på minimumsbetingelser for afholdelse af demokratiske valg; der henviser til, at parlamentsvalget blev afholdt den 29. juni, til trods for at det blev boykottet af civilsamfundet og oppositionen, og at det fortsat er planen, at præsidentvalget skal afholdes den 15. juli;

I.      der henviser til, at Belgien og Nederlandene delvist har indstillet deres udlandsbistand til Burundi på grund af den aktuelle situation, at USA har suspenderet oplæringen af burundiske soldater til afrikanske fredsbevarende missioner grundet bekymringer om, at den politiske vold i landet ville være til hinder for, at de kunne deltage i sådanne operationer, og at Frankrig har suspenderet sit sikkerhedssamarbejde med Burundi;

J.      der henviser til, at oppositionspartiets leder og lederen af Unionen for Fred og Udvikling, Zedi Feruzi, den 24. maj blev skudt og dræbt sammen med sin bodyguard, da han var på vej hjem til fods i Bujumbura;

K.     der henviser til, at afrikanske ledere på et topmøde i Sydafrika den 15. juni besluttede at indsætte militære eksperter og menneskerettighedsobservatører i Burundi til at overvåge situationen i landet, rådgive politifolk og afvæbne militante grupper;

L.     der henviser til, at EU's valgobservationsmission er blevet suspenderet på grund af manglen på minimumsbetingelser for afholdelse af et demokratisk valg; der henviser til, at valgobservationsmissionen genoptager arbejdet, når og hvis alle de relevante aktører når til enighed om betingelserne for afholdelse af et demokratisk valg;

M.    der henviser til, at Burundis anden næstformand, Gervais Rufyikiri, den 25. juni flygtede fra landet, efter at han indtrængende havde opfordret præsidenten til at træde tilbage og sætte folkets interesser forud for sine personlige interesser ved at trække sit præsidentkandidatur tilbage; der henviser til, at formanden for nationalforsamlingen, Pie Ntavyohanyuma, den 28. juni flygtede til Belgien umiddelbart før valget, og at han fordømte præsidentens kandidatur til en tredje mandatperiode og kaldte denne ulovlig; der henviser til, at Den Afrikanske Union har tilbagekaldt sine valgobservatører fra Burundi, med henvisning til at parlamentsvalget ikke ville være hverken frit eller retfærdigt;

N.     der henviser til, at Den Europæiske Union finansierer omkring halvdelen af Burundis årlige budget, og at Burundi er et af verdens fattigste lande; der henviser til, at Europa-Kommissionen har bevilget yderligere 3 mio. EUR til at dække bistands- og beskyttelsesbehovet hos det stigende antal burundiske flygtninge i Tanzania;

1.      fordømmer kupforsøget i Burundi, granatangrebene mod civile og politifolk og enhver form for vold begået af alle parter; udtrykker dyb medfølelse og solidaritet med befolkningen i Republikken Burundi i disse vanskelige tider; forventer, at alle aktører i Burundi udviser tilbageholdenhed, og påpeger, at det er de svageste befolkningsgrupper, navnlig børn og kvinder, som lider mest under volden;

2.      udtrykker sin bekymring over de burundiske myndigheders beslutning om at lukke landets grænser sent på søndag og om at gå videre med valget på trods af den aktuelle situation og de mange opfordringer til at udsætte det, og er overbevist om, at resultatet – uden oppositionens deltagelse i processen – vil være uretfærdigt og udemokratisk;

3.      gentager betydningen af Arusha-aftalen for varig fred og enhed i Burundi; opfordrer alle politiske kræfter til at overholde aftalen og til at finde løsninger, der er i overensstemmelse med denne;

4.      opfordrer Burundis regering til at udsætte præsidentvalget, indtil der igen er fastsat minimumsbetingelser, som er befordrende for afholdelsen af et demokratisk valg; påpeger, at inklusive, troværdige og gennemsigtige valg, der afholdes i et politisk klima uden intimidering eller vold, er afgørende elementer i Arusha-aftalen;

5.      mener ikke, at forfatningsdomstolens afgørelse om at tillade præsident Nkurunziza at stille op til en tredje mandatperiode er rimelig, da denne afgørelse synes at have været behæftet med dødstrusler og intimidering af dommere; opfordrer præsidenten til at gribe dette spørgsmål an i en ånd af forsoning og i landets bedste interesse og til at genoverveje sin beslutning om at stille op til en tredje periode, da dette er i strid med forfatningen og Arusha-aftalen;

6.      opfordrer indtrængende alle politiske kræfter, myndighederne og civilsamfundet til at indgå i en inklusiv og gennemsigtig politisk dialog, der kan føre til en samlingsregering, som kan træffe afgørelse om en tidsplan for afholdelse af nye præsidentvalg, således at befolkningen får mulighed for at vælge en legitim leder i overensstemmelse med forfatningen;

7.      fordømmer Imbonerakure-militsens aktiviteter og anvendelsen af vold mod civile, anvendelsen af våben og granater og enhver form for vold begået af alle parter; gentager, at de, som er direkte eller indirekte involveret i voldelige handlinger og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, skal holdes individuelt ansvarlige og stilles til regnskab for en domstol;

8.      fordømmer den overdrevne magtanvendelse mod demonstranter og intimideringen af oppositionspartierne og civilsamfundet samt de restriktioner, der er indført over for frie medier; understreger, at grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig meningsfriheden, ytringsfriheden, pressefriheden og retten til fredelig demonstration, udgør hjørnestenene i et velfungerende demokrati; opfordrer til, at myndighederne øjeblikkelig og ubetinget løslader alle de personer, der er blevet anholdt for at have udøvet disse rettigheder;

9.      støtter fuldt ud de mæglingsbestræbelser, der gøres af Det Østafrikanske Fællesskab, Den Afrikanske Union og FN; glæder sig over udnævnelsen af Abdoulaye Bathily, FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Centralafrika, som formidler i krisen i Burundi, og opfordrer alle parter til at samarbejde med ham og med udsendinge for Den Afrikanske Union og Det Østafrikanske Fællesskab med henblik på at genoptage en dialog om alle kontroversielle spørgsmål, herunder en ny tidsplan for præsidentvalg;

10.    udtrykker sin store bekymring over de massive fordrivelser, som er en følge af de politiske spændinger; lykønsker Burundis nabostater for deres åbne og imødekommende holdning over for flygtninge og opfordrer de internationale aktører og humanitære organisationer til at støtte dem i deres bestræbelser;

11.    glæder sig over og støtter konklusionerne fra Den Afrikanske Unions topmøde den 13. juni 2015 og køreplanen for en dialog mellem samtlige burundiske parter samt afgørelsen om at udsende Den Afrikanske Unions menneskerettighedsobservatører og militære eksperter til at kontrollere processen med afvæbning af militserne; opfordrer Burundis regering til fuldt ud at samarbejde i denne proces;

12.    noterer sig suspensionen af 2 mio. EUR i bistand til Burundi og glæder sig over Kommissionens afgørelse om at yde 1,5 mio. EUR til at imødekomme de presserende humanitære behov for bistand til og beskyttelse af det store antal burundiere, der flygter til nabolandene; mener, at EU's bistand bør omdirigeres til civilsamfundet og humanitær bistand;

13.    minder om, at EU's partnerskab med Burundi reguleres af Cotonou-aftalen, og at denne aftale indeholder forpligtelser for parterne, navnlig for så vidt angår respekt for menneskerettighederne;

14.    støtter Rådets forslag om at indføre sanktioner over for de personer, der er ansvarlige for volden, og glæder sig over dets vilje til at overveje andre skridt inden for rammerne af Cotonou-aftalen, herunder anvendelse af artikel 96; understreger imidlertid, at ingen foranstaltning bør skade befolkningen som helhed, men at de kun bør være målrettet dem, der er direkte ansvarlige for krænkelser;

15.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, Den Afrikanske Union, Det Østafrikanske Fællesskab, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik