Procedūra : 2015/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0667/2015

Pateikti tekstai :

B8-0667/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0275

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 85k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.030v01-00
 
B8-0667/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))


Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2723(RSP))  
B8‑0667/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į 2000 m. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. birželio 17 d. atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės F. Mogherini pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 18 d. ir 2015 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 10 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės F. Mogherini pareiškimą dėl rinkimų stebėjimo misijos Burundyje veiklos sustabdymo,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 31 d. Rytų Afrikos bendrijos (RAB) aukščiausiojo lygio susitikime priimtas išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 13 d. vykusio Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos 515-ojo susitikimo valstybių ir vyriausybių vadovų lygiu pranešimą dėl Burundžio;

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–       atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi balandžio 25 d. prezidentas Pierre Nkurunziza pareiškė, kad jis kandidatuos trečiai kadencijai rinkimuose, kuriuos iš pradžių buvo numatyta surengti gegužės 26 d.; kadangi po šio pareiškimo tūkstančiai protestuotojų nepakluso vyriausybės draudimui dėl protestų ir išėjo į gatves; kadangi reaguodama vyriausybė dislokavo dideles saugumo pajėgas ir, kaip pranešama, policijos pajėgos pradėjo šaudyti į protestuotojus;

B.     kadangi Burundžio Konstitucijoje ir 2000 m. Arušos taikos ir susitaikymo susitarime dėl Burundžio nustatyta, kad prezidentas renkamas penkerių metų kadencijai ir gali būti vieną kartą perrinktas; niekas negali būti prezidentu ilgiau nei dvi kadencijas;

C.     kadangi per kelis mėnesius po politinių neramumų šalyje žuvo ne mažiau kaip 70 žmonių (daugiausia civilių, bet taip pat ir policininkų bei saugumo pajėgų karių), šimtai kitų buvo sužeista ir apie 600 protestuotojų sulaikyta; kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro, dėl smurtinių veiksmų Burundyje daugiau kaip 150 000 žmonių pabėgo į kaimynines šalis (Tanzaniją, Ruandą ir Kongo Demokratinę Respubliką), kuriose jiems kyla rizika užsikrėsti infekcinėmis ligomis, įskaitant cholerą;

D.     kadangi nereguliariosios karinės pajėgos „Imbonerakure“, kurios yra valdančiosios partijos Nacionalinės demokratijos gynimo tarybos – Demokratijos gynimo pajėgos (CNDD-FDD) jaunimo lyga, dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus, bauginimą, išpuolius, mušimą, įsiveržimus į namus, naktines žudynes ir plėšimus;

E.     kadangi gegužės 5 d. Burundžio Konstitucinis Teismas nusprendė, kad P. Nkurunziza gali kandidatuoti trečiai kadencijai, vadovaudamas tuo, kad pirmoji jo kadencija neįskaičiuojama, nes jį išrinko parlamentas, o ne tiesiogiai tauta; kadangi šio teismo pirmininko pavaduotojas pabėgo iš šalies, atsisakęs pasirašyti minėtą sprendimą, teigdamas, kad teisėjams buvo grasinta mirtimi; kadangi du Rinkimų komisijos aukšto rango nariai taip pat pabėgo iš šalies, nes baiminosi dėl savo saugumo;

F.     kadangi gegužės 13 d., kai prezidentas P. Nkurunziza buvo išvykęs, Burundyje buvo mėginta įvykdyti perversmą, o Burundžio kariuomenės generolas Godefroid Niyombare paskelbė, kad jis atleido iš pareigų prezidentą Pierre'ą Nkurunzizą, ketinantį kandidatuoti į prezidentus trečiai kadencijai, prieštaraujančiai Konstitucijai; kadangi gegužės 15 d. vykstant susirėmimams prezidentas P. Nkurunziza grįžo į šalį;

G.     kadangi buvo suimta daug pilietinės visuomenės lyderių, kai kurios radijo stotys uždarytos ir užblokuota prieiga prie socialinių tinklų naudojantis mobiliaisiais telefonais; kadangi po mėginimo įvykdyti perversmą Burundžio vyriausybė pradėjo represijas prieš nepriklausomą žiniasklaidą: buvo grasinama žurnalistams, jie buvo sulaikyti arba priversti bėgti iš šalies:

H.     kadangi tarptautinė bendruomenė, įskaitant Afrikos Sąjungą ir Jungtines Tautas, paragino vyriausybę atidėti rinkimus, nes tęsiasi nestabili padėtis ir nėra demokratiškiems rinkimams surengti būtinų sąlygų; kadangi parlamento rinkimai įvyko birželio 29 d., nepaisant pilietinės visuomenės ir opozicijos boikoto, o prezidento rinkimus numatyta surengti liepos 15 d.;

I.      kadangi Belgija ir Nyderlandai iš dalies sustabdė teikti savo išorės pagalbą Burundžiui dėl tebesitęsiančios padėties, Jungtinės Valstijos sustabdė rengti mokymus Burundžio kareiviams, kad jie dalyvautų Afrikos taikos palaikymo misijose, nes baiminamasi, kad dėl politinio smurto šalyje jie negalės dalyvauti tokiose operacijose, ir Prancūzija sustabdė bendradarbiavimą su Burundžiu saugumo srityje;

J.      kadangi gegužės 24 d. buvo nušautas opozicinės partijos pirmininkas ir Taikos ir vystymosi sąjungos vadovas Zedi Feruzi kartu su asmens sargybiniu, kai grįždinėjo į savo namus Bužumbūroje;

K.     kadangi birželio 15 d. Afrikos valstybių vadovai Pietų Afrikoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime nusprendė nusiųsti į Burundį karinius ekspertus ir žmogaus teisių stebėtojus padėčiai šalyje stebėti, konsultuoti policijos pareigūnus ir nuginkluoti karines grupuotes;

L.     kadangi buvo sustabdyta ES rinkimų stebėjimo misija, nes nėra demokratiškiems rinkimams surengti būtinų sąlygų; kadangi rinkimų stebėjimo misija vėl atnaujins veiklą, kai ir jei visi suinteresuotieji subjektai susitars dėl demokratiškiems rinkimams surengti reikiamų sąlygų;

M.    kadangi birželio 25 d. Burundžio antrasis viceprezidentas Gervais Rufyikiri pabėgo iš šalies po to, kai primygtinai paragino prezidentą atsistatydinti ir Burundžio gyventojų interesus iškelti aukščiau savo asmeninių interesų atsiimant savo kandidatūrą prezidento rinkimuose; kadangi birželio 28 d., rinkimų išvakarėse, Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Pie Ntavyohanyuma pabėgo į Belgiją, pareiškęs, kad prezidento kandidatavimas trečiai kadencijai yra neteisėtas; kadangi Afrikos Sąjunga atšaukė savo rinkimų stebėtojus iš Burundžio, pagrįsdama tuo, kad parlamento rinkimai nebus nei laisvi, nei sąžiningi;

N.     kadangi Europos Sąjunga finansuoja maždaug pusę Burundžio, vienos iš skurdžiausių šalių pasaulyje, metinio biudžeto; kadangi Europos Komisija skyrė papildomus 3 mln. EUR Burundžio pabėgėlių, kurių vis daugėja, paramos ir apsaugos reikmėms kaimyninėje Tanzanijoje patenkinti;

1.      smerkia mėginimą įvykdyti perversmą Burundyje, išpuolius naudojant granatas prieš civilius gyventojus ir policiją ir visų konflikto šalių vykdomus smurtinius veiksmus; išreiškia gilią užuojautą Burundžio Respublikos gyventojams ir solidarizuojasi su jais šiais neramumų laikais; tikisi, kad visi subjektai Burundyje elgsis santūriai, ir pabrėžia, kad labiausiai nuo smurto nukenčia silpniausios gyventojų grupės, visų pirma vaikai ir moterys;

2.      yra sunerimęs dėl Burundžio institucijų sprendimo uždaryti šalies sienas sekmadienio pavakarę ir vis dėlto surengti rinkimus, nepaisant besitęsiančios padėties ir ne kartą išsakytų raginimų juos atidėti, ir yra įsitikinęs, kad, nedalyvaujant procese opozicijai, rinkimų rezultatai bus nesąžiningi ir nedemokratiški;

3.      pakartoja, koks svarbus Arušos susitarimas norint išsaugoti taiką ir santarvę Burundyje; ragina visas politines jėgas laikytis šio susitarimo ir ieškoti sprendimų, kurie jam neprieštarautų;

4.      ragina Burundžio vyriausybę atidėti prezidento rinkimus, kol bus vėl sudarytos demokratiškiems rinkimams palankios minimalios sąlygos; pabrėžia, kad Arušos susitarimo svarbiausi elementai – įtraukūs, patikimi ir skaidrūs rinkimai, vykstantys politinėje aplinkoje be bauginimų ar smurto;

5.      nemano, kad Konstitucinio Teismo sprendimas leisti prezidentui P. Nkurunzizai kandidatuoti trečiai kadencijai yra teisingas, nes, regis, šis sprendimas buvo priimtas grasinant teisėjams mirtimi ir juos bauginant; ragina prezidentą į šį klausimą pažvelgti galvojant apie susitaikymą ir šalies interesus ir iš naujo apgalvoti savo sprendimą kandidatuoti trečiai kadencijai, nes tai prieštarauja Konstitucijai ir Arušos susitarimui;

6.      primygtinai ragina visas politines jėgas, valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę pradėti įtraukų ir skaidrų politinį dialogą, kuris leistų suformuoti vieningą vyriausybę, kuri galėtų priimti sprendimą dėl naujų prezidento rinkimų grafiko, kad gyventojai galėtų išsirinkti pagal Konstituciją teisėtą vadovą;

7.      smerkia nereguliariųjų karinių pajėgų „Imbonerakure veiklą ir smurto prieš civilius gyventojus naudojimą, taip pat visų konflikto šalių šaunamųjų ginklų ir granatų naudojimą ir bet kokius jų vykdomus smurtinius veiksmus; dar kartą primena, kad asmenys, tiesiogiai ar netiesiai prisidėję prie smurtinių veiksmų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų, turi būti laikomi asmeniškai atsakingais ir atsakyti už savo veiksmus teisme;

8.      smerkia pernelyg didelį jėgos naudojimą prieš demonstrantus ir atmosferą, kai bauginamos opozicinės partijos ir pilietinė visuomenė, taip pat laisvai žiniasklaidai taikomus apribojimus; pabrėžia, kad pagrindinės laisvės, ypač nuomonės, saviraiškos, spaudos ir taikių protestų laisvė, yra tikros demokratijos pagrindas; ragina valdžios institucijas nedelsiant be jokių sąlygų paleisti visus asmenis, kurie buvo sulaikyti, nes naudojosi šiomis teisėmis;

9.      visapusiškai remia Rytų Afrikos bendrijos, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pastangas tarpininkauti; palankiai vertina JT specialiojo įgaliotinio Centrinėje Afrikoje Abdoulaye Bathily paskyrimą tarpininku Burundžio krizės klausimu ir ragina visas šalis bendradarbiauti su juo ir visais Afrikos Sąjungos ir Rytų Afrikos bendrijos įgaliotiniais, kad būtų vėl pradėtas dialogas visais klausimais, dėl kurių nesutariama, įskaitant naują prezidento rinkimų grafiką;

10.    yra itin sunerimęs, kad dėl politinės įtampos masiškai perkeliami gyventojai; teigiamai vertina Burundžio kaimynes dėl jų atviro požiūrio į pabėgėlius ir jų priėmimo ir ragina tarptautinius subjektus ir humanitarines organizacijas padėti joms šioje srityje;

11.    palankiai vertina ir palaiko 2015 m. birželio 13 d. Afrikos Sąjungos (AS) aukščiausiojo lygio susitikime priimtas išvadas ir veiksmų planą dėl visų Burundžio partijų dialogo, taip pat sprendimą atsiųsti AS žmogaus teisių stebėtojus ir AS karinius ekspertus, kad jie kontroliuotų, kaip vyksta karinių ginkluočių nuginklavimas; ragina Burundžio vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti šiame procese;

12.    atkreipia dėmesį į tai, kad sustabdyta teikti 2 mln. EUR paramą Burundžiai, ir palankiai vertina Europos Komisijos sprendimą skirti 1,5 mln. EUR sumą į kaimynines šalis bėgančių Burundžio gyventojų, kurių yra labai daug, neatidėliotinoms paramos ir apsaugos humanitarinėms reikmėms patenkinti; mano, kad ES parama turėtų būti perduota pilietinei visuomenei ir humanitarinei pagalbai;

13.    primena, kad ES partnerystę su Burundžiu reglamentuoja Kotonu susitarimas ir kad šiame susitarime nustatytos šalių pareigos, visų pirma pareiga paisyti žmogaus teisių;

14.    pritaria Tarybos pasiūlymui nubausti dėl smurtinių veiksmų kaltus asmenis ir jos ketinimui numatyti kitas Kotonu susitarime įtvirtintas priemones, įskaitant 96 straipsnio taikymą; tačiau pabrėžia, kad šios priemonės neturi pakenkti visiems gyventojams, o jos turi būti skirtos tik tiems, kurie tiesiogiai prisidėjo prie smurtinių veiksmų;

15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei ir Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Rytų Afrikos bendrijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

 

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika