Procedūra : 2015/2723(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0667/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0667/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0275

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 83k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.030v01-00
 
B8-0667/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP))


Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0667/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Burundi,

–  ņemot vērā 2000. gadā noslēgto Arušas Miera un samierināšanās nolīgumu par Burundi,

–  ņemot vērā runaspersonas 2015. gada 27. aprīļa, 2015. gada 5. jūnija un 2015. gada 17. jūnija paziņojumus par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2015. gada 13. maija paziņojumu par stāvokli Burundi,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2015. gada 18. maija un 2015. gada 22. jūnija secinājumus par Burundi,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 10. aprīļa paziņojumu par situāciju Burundi,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2015. gada 28. maija paziņojumu par vēlēšanu novērošanas misijas apturēšanu Burundi,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Austrumāfrikas valstu kopienas (EAC) 2015. gada 31. maija secinājumus,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 515. valstu un valdību vadītāju sanāksmes par mieru un drošību 2015. gada 13. jūnija paziņojumu par Burundi,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Āfrikas hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību (ACDEG),

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā prezidents Pierre Nkurunziza š. g. 25. aprīlī paziņoja, ka gatavojas kandidēt uz trešo termiņu vēlēšanās, kas sākotnēji bija plānotas š. g. 26. maijā; tā kā pēc šā paziņojuma tūkstošiem demonstrantu pretēji valdības valdības aizliegumam devās ielās; tā kā valdība nosūtīja lielu skaitu drošības spēku un policija esot uz demonstrantiem atklājusi uguni;

B.  tā kā Burundi konstitūcijā un 2000. gada Arušas Miera un samierināšanās nolīgumā ir paredzēts, ka prezidentu ievēlē uz piecu gadu termiņu, un viņu var ievēlēt atkārtoti tikai vienreiz. Neviens nedrīkst būt prezidenta amatā vairāk par diviem termiņiem;

C.  tā kā nogalināti ir 70 cilvēki — lielākoties civiliedzīvotāji, bet ne tikai — arī policija un drošības spēki — simtiem personu ir ievainotas un aptuveni 600 protestētāju ir apcietināti mēnešos pēc politiskajiem nemieriem šajā valstī; tā kā ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) ir informējis, ka vardarbība Burundi ir piespiedusi vairāk kā 150 000 cilvēku bēgt uz kaimiņu valstīm (Tanzāniju, Ruandu un Kongo Demokrātisko Republiku), kur viņus apdraud infekcijas slimības, tostarp holēra;

D.  tā kā Imbonerakure kaujinieki un pie varas esošās partijas Demokrātijas aizsardzības nacionālā padome–Demokrātijas aizsardzības spēki (CNDD-FDD) jaunatnes līga ir iesaistīta vardarbības izmantošanā, iebiedēšanā, uzbrukumos, piekaušanā, ēku pārmeklēšanā, nakts slepkavošanās un laupīšanā;

E.  tā kā Burundi š. g. 5. maijā Konstitucionālā tiesa pasludināja, ka Nkurunziza drīkst kandidēt uz trešo termiņu, pamatojot ar to, ka viņa pirmais termiņš netiek ņemts vērā, jo toreiz viņu ievēlēja parlaments, nevis tauta tiešā vēlēšanās; tā kā tiesas priekšsēdētāja vietnieks pameta valsti pēc tam, kad atteicās parakstīt nolēmumu, apgalvojot, ka tiesnešiem tika draudēts ar nāvi; tā kā augsta ranga valsti pameta arī divi Vēlēšanu komisijas locekļi, kuri kā iemeslu minēja bailes par savu drošību;

F.  tā kā Burundi š. g. 13. maijā, prezidenta Nkurunziza prombūtnes laikā, notika valsts apvērsuma mēģinājums, tā kā Burundi Armijas ģenerālis Godefroid Niyombare paziņoja, ka ir atlaidis Pierre Nkurunziza no prezidenta amata par mēģinājumu palikt tajā uz trešo termiņu; tā kā š. g. 15. maijā, kad valstī notika sadursmes, tajā atgriezās prezidents Nkurunziza;

G.  tā kā ir arestēta virkne civilo līderu, ir slēgtas dažas radio stacijas un ir bloķēta pieeja no mobilajiem telefoniem sociālo mediju vietnēm; tā kā Burundi valdība pēc apvērsuma mēģinājuma sāka neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu apspiešanu, izsakot draudus žurnālistiem, viņus arestējot vai piespiežot pamest valsti;

H.  tā kā starptautiskā kopiena, tostarp Āfrikas Savienība un ANO, ir aicinājusi valdību velēšanas atlikt pašreizējās nestabilitātes un demokrātisko vēlēšanu minimālo priekšnoteikumu trūkuma dēļ; tā kā Parlamenta vēlēšanas notika 29. jūnijā, neskatoties uz to, ka tās boikotēja pilsoniskā sabiedrība un opozīcija, un prezidenta vēlēšanām joprojām ir jānotiek š. g. 15. jūlijā;

I.  tā kā Beļģija un Nīderlande ir daļēji izbeigušas savu ārvalstu palīdzību Burundi pašreizējās situācijas dēļ, ASV ir apturējusi Burundi kareivju apmācību Āfrikas miera uzturēšanas misijas vajadzībām, baidoties no politiskās vardarbības šajā valstī, kas varētu traucēt viņu dalību šādās operācijās, un Francija ir apturējusi savu drošības sadarbību ar Burundi;

J.  tā kā š. g. 24. maijā opozīcijas partijas vadītāji un Savienības par mieru un attīstību priekšsēdētājs Zedi Feruzi tika nogalināts kopā ar viņa miesassargu Bužumburā pa ceļam uz mājām;

K.  tā kā š. g. 15. jūnijā Āfrikas valstu vadītāji Dienvidāfrikā rīkotā augstākā līmeņa sanāksmē nolēma uz Burundi nosūtīt militāros ekspertus un cilvēktiesību novērotājus, kas novērotu stāvokli valstī, sniegtu padomus policijai un atbruņotu kaujinieku grupējumus;

L.  tā kā ES vēlēšanu novērošanas misija ir apturēta, jo nav demokrātisko vēlēšanu rīkošanai nepieciešamo minimālo priekšnosacījumu; tā kā šī misija atsāks darbu, kad un ja par demokrātisku vēlēšanu rīkošanu vienosies visas ieinteresētās puses;

M.  tā kā š. g. 25. jūnijā Burundi pameta otrs prezidenta vietnieks Gervais Rufyikiri pēc tam, kad bija mudinājis prezidentu atkāpties un Burundi tautas interese stādīt augstāk par savām personiskajām interesēm, atsaucot savu kandidatūru prezidenta vēlēšanās; tā kā Nacionālās asamblejas runaspersona Pie Ntavyohanyuma vēlēšanu priekšvakarā atbēga uz Beļģiju, nosodot prezidenta kandidēšanu uz trešo termiņu kā nelegālu; tā kā Āfrikas Savienība atsauca savus vēlēšanu novērotājus no Burundi, sakot, ka parlamentārās vēlēšanas nav paredzamas nedz brīvas, nedz godīgas;

N.  tā kā Eiropas Savienības līdzekļi sastāda apmēram pusi no Burundi budžeta, ņemot vērā, ka tā ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm; tā kā Eiropas Komisija ir atvēlējusi papildu 3 miljonus eiro, lai apmierinātu aizvien lielāka skaita Burundi bēgļu vajadzības pēc palīdzības un aizsardzības kaimiņvalstī Tanzānijā,

1.  nosoda Burundi rīkoto valsts apvērsuma mēģinājumu, raķešu šāvienus uz civiliedzīvotājiem un policiju un jebkādu visu pušu pastrādātu vardarbību; pauž dziļas simpātijas un solidaritāti ar Burundi Republikas iedzīvotājiem šajā trauksmainajā laikā; cer, ka visas iesaistītās puses būs atturīgas, un norāda, ka no vardarbības visvairāk cieš vājākie sabiedrības segmenti — jo īpaši bērni un sievietes;

2.  pauž bažas par Burundi iestāžu svētdien vēlu pieņemto lēmumu slēgt valsts robežas un vēlēšanu rīkošanu neatlikt, neskatoties uz pašreizējo situāciju un daudziem aicinājumiem tās atlikt, un ir pārliecināts, ka gadījumā, ja šajā procesā nepiedalīsies opozīcija, iznākums būs negodīgs un nedemokrātisks;

3.  atkārtoti norāda uz Arušas nolīguma nozīmību, lai Burundi panāktu ilgstošu mieru un vienotību; aicina visus politiskos spēkus to ievērot un rast risinājumu, kas atbilstu šim nolīgumam;

4.  aicina Burundi valdību atlikt prezidenta vēlēšanas, kamēr nav atjaunoti minimālie priekšnoteikumi, kas veicina demokrātisku vēlēšanu rīkošanu; norāda, ka Arušas nolīguma būtiski elementi ir visaptverošu, uzticamu un pārredzamu vēlēšanu rīkošana politiskā vidē, kurā netiek lietoti draudi vai piemērota vardarbība;

5.  neuzskata, ka Konstitucionālās tiesas nolēmums atļaut prezidentam Nkurunziza kandidēt uz trešo termiņu ir taisnīgs, tāpēc, ka šis nolēmums, kā izrādās, nav likumīgs, jo pieņemts uz nāves draudu un tiesnešu iebiedēšanas pamata; aicina prezidentu šajā jautājumā izturēties samiernieciski un atbilstoši valsts interesēm un pārdomāt savu lēmumu kandidēt uz trešo termiņu, jo tas ir pretējs konstitūcijai un Arušas nolīguma normām;

6.  mudina visus politiskos spēkus, iestādes un pilsonisko sabiedrību iesaistīties visaptverošā un pārredzamā politiskā dialogā, kura rezultātā tiktu izveidota vienotības valdība, kas varētu pieņemt jauno prezidenta vēlēšanu grafiku, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties leģitīmo un konstitucionālo līderi;

7.  Nosoda Imbonerakure kaujinieku darbības un vardarbības piemērošanu civiliedzīvotājiem, kā arī šaujamieroču un raķešu izmantošanu un visu pušu piemēroto vardarbību; atkārtoti pauž uzskatu, ka personas, kas tieši vai netieši ir piedalījušas vardarbības aktu un nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu veikšanā ir jāsauc pie atbildības katra atsevišķi un jātiesā likumīgā tiesā;

8.  nosoda pārmērīgu varas izmantošanu pret demonstrantiem un opozīcijas partiju un pilsoniskās sabiedrības iebiedēšanas gaisotni, un brīvajiem plašsaziņas līdzekļiem noteiktos ierobežojumus; uzsver, ka pamatbrīvības un jo īpaši uzskatu, vārda, preses un miermīlīgu protestu brīvība ir darboties spējīgas demokrātijas stūrakmeņi; aicina iestādes nekavējoties bez nosacījumiem atbrīvot visas personas, kas tika arestētas par šo tiesību izmantošanu;

9.  pilnībā atbalsta starpniecību, kuru ir uzņēmusies Austrumāfrikas valstu kopiena, Āfrikas Savienība un ANO; atzinīgi vērtē Abdoulaye Bathily iecelšanu par ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi Centrālāfrikā, kura uzdevums ir būt par starpnieku Burundi krīzē, un aicina visas puses sadarboties ar viņu un Āfrikas Savienības un Austrumāfrikas valstu kopienas sūtņiem, lai sāktu dialogu par visām domstarpībām, tostarp prezidenta vēlēšanu jauno grafiku;

10.  pauž savas lielās bažas par iedzīvotāju masveida pārvietošanu politiskā saspīlējuma dēļ; apsveic Burundi kaimiņvalstis par viņu atklāto un labvēlīgo attieksmi pret bēgļiem un aicina starptautiskos dalībniekus un humanitārās aģentūras atbalstīt šo valstu centienus;

11.  atzinīgi vērtē un atbalsta Āfrikas Savienības (ĀS) 2015. gada 13. jūnija secinājumus un visu Burundi partiju dialoga ceļvedi un lēmumu nosūtīt ĀS cilvēktiesību novērotājus un ĀS militāros ekspertus nolūkā pārbaudīt kaujinieku atbruņošanas procesu; aicina Burundi valdību tās pilnīgo sadarbību attiecināt arī uz šo procesu;

12.  pieņem zināšanai to, ka ir apturēta atbalsta sniegšana Burundi 2 miljonu eiro apmērā, un atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas lēmumu atvēlēt 1,5 miljonus eiro, lai apmierinātu liela skaita tādu Burundi iedzīvotāju tūlītējās humanitārās vajadzības pēc palīdzības un aizsardzības, kas dodas bēgļu gaitās uz kaimiņvalstīm; uzskata, ka ES atbalsta palīdzība būtu jānovirza pilsoniskajai sabiedrībai un humanitārajai palīdzībai;

13.  atgādina, ka ES partnerību ar Burundi reglamentē Kotonū nolīgums un ka šajā nolīgumā ir iekļautas pušu saistības, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu;

14.  atbalsta Padomes priekšlikumu noteikt sankcijas par vardarbību atbildīgajām personām un tās gatavību apsvērt citu tādu pasākumu veikšanu, kas paredzēti Kotonū nolīgumā, tostarp 96. panta izmantošanu; tomēr uzsver, ka neviens pasākums nedrīkstētu kaitēt visiem iedzīvotājiem, bet tikai skart tos, kas paši ir izdarījuši pārkāpumus;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Burundi valdībai un Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Āfrikas Savienībai, Austrumāfrikas valstu kopienai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika