Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0668/2015

Внесени текстове :

B8-0668/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 150kWORD 79k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))


Мари-Кристин Вержиа, Малин Бьорк, Пабло Иглесиас, Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))  
B8-0668/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид споразуменията от Котону и съдържащата се в тях клауза за демокрацията и правата на човека,

–       като взе предвид протоколите от мисиите и приоритетните области на действие на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и на Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) в Бурунди, по-специално по отношение на борбата срещу глада и недохранването,

–       като взе предвид споразуменията от Аруша от 28 август 2000 г., и по-специално член 7, точка 3;

–       като взе предвид различните декларации на представителите на Организацията на обединените нации относно правата на човека в Бурунди в перспективата на президентските избори, предвидени за 2015 г.,

–       като взе предвид предходните си резолюции по темата, и по-конкретно тези от 18 септември 2014 г. и от 11 февруари 2015 г. относно положението в Бурунди,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Бурунди е отстъпила с две позиции в Индекса на човешкото развитие (ПРООН), преминавайки от 178 място през 2013 г. на 180 през 2014 г.; като има предвид, че четирима от всеки пет души живеят с по-малко от 1,25 долара и 66,9% от населението живее под прага на бедността; като има предвид, че брутният национален доход на жител през 2013 г. беше 280 щатски долара, т.е. най-ниският в света след Малави,

Б.     като има предвид, че поне един от всеки двама жители на Бурунди е в положение на хронично недохранване и близо две трети, или 58%, от всички деца под 5-годишна възраст страдат от хронично недохранване; като има предвид, че страната преживява най-високите равнища на глад от 120-те страни, за които през 2012 г. беше изчислен индексът на глада в света;

В.     като има предвид, че Бурунди носи още белезите от гражданската война, преживяна между 1993 и 2005 г., която причини смъртта на 300 000 души; като има предвид, че въпреки че след края на войната е отбелязан напредък, по-специално в областите на образованието и здравеопазването, положението отново е напрегнато от 2010 г. насам,

Г.     като има предвид, че политическата ситуация в периода 2013 – 2015 г. е повлияна от парламентарните избори, които трябва да се проведат през юли и август 2015 г.;

Д.     като има предвид, че политическото напрежение в Бурунди нараства, откакто президентът Нкурунзиза упражнява натиск, за да си осигури трети президентски мандат; като има предвид, че още през 2010 г. почти цялата опозиция беше бойкотирала президентските и парламентарните избори, с което даде възможност за голяма победа на управляващата партия CNDD-FDD; като има предвид, че опозицията заявява намерението си отново да бойкотира изборите предвид настоящата ситуация;

Е.     като има предвид, че въпреки националния и международния натиск на 25 април Пиер Нкурунзиза официално беше предложен от CNDD-FDD за трети мандат и представи кандидатурата си на 8 май;

Ж.    като има предвид, че манифестациите на опозицията и на властта се разразиха до степен да прераснат в безредици на 26, 27 и 28 април; като има предвид, че беше разположена армията; като има предвид, че от април насам на радиостанциите беше забранено да отразяват манифестациите и след това те бяха затворени; като има предвид, че оттогава насам протестите продължават;

З.      като има предвид, че от началото на протестите около 78 души са убити, повече от 500 са ранени, 800 души са задържани и повече от 100 000 са били принудени на напуснат страната;

И.     като има предвид, че насилието ескалира още повече от действията на милициите, свързани с властта; като има предвид, че известен брой НПО и защитници на правата на човека осъждат инфилтрирането в силите на полицията и армията на милициите на CNDD-FDD; като има предвид, че има някои твърдения за тайно споразумение на тези милиции с милицията хуту на Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR); като има предвид, че милициите и тайните служби са замесени от години в извънсъдебни екзекуции;

Й.     като има предвид, че настоящото положение има опасност да доведе отново до гражданска война, тъй като фактът, че Пиер Нкурунзиза се кандидатира за трети мандат, представлява нарушение на споразуменията от Аруша, съгласно член 7, параграф 3 от които президентът на Републиката „се избира за петгодишен мандат, подновим само веднъж“ и „[н]икой не може да упражнява повече от два президентски мандата“; като има предвид, че репресиите срещу опозиционните партии се засилват и правят всяка предизборна кампания невъзможна;

К.     като има предвид осъждането от страна на цялата международна общност на отношението на властта и прекратяването на мисиите за наблюдение на избори, предвидени от Африканския съюз и Европейския съюз в страната;

Л.     като има предвид, че парламентарните и общинските избори се проведоха в понеделник, 29 юни, при високо напрежение и бойкот от страна на опозицията;

1.      заявява сериозната си загриженост за положението в Бурунди с приближаването на следващите избори и подчертава, че то може да има драматични последици за целия регион;

2.      изисква незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани в рамките на упражняването на техните демократични права;

3.      подкрепя искането на специалния докладчик за защитниците на правата на човека в Африка, г-жа Рен Алапини-Гансу, за започване на разследване на твърденията за „наличие на тренировъчни центрове за млади граждани на Бурунди в източната част на Демократична република Конго“ и изисква то да бъде поставено под егидата на ООН и Африканския съюз; изисква още да се проведе разследване относно твърденията за извънсъдебни екзекуции, докладвани от няколко години от национални и международни НПО;

4.      изисква също да се изяснят интеграцията на милициите на CNDD-FDD във въоръжените сили и полицията и твърдението за тайно споразумение между тях и FDLR на Руанда;

5.      призовава настоятелно правителството на Бурунди да сложи край на насилието, да започне истински политически диалог по основните национални въпроси и да отмени законите, ограничаващи свободата на изразяване и свободата на събранията, за да гарантира благоприятен климат за демократично изразяване; в този контекст подчертава необходимостта от даване на разрешение за повторно отваряне на радиостанциите, затворени и разрушени през април 2015 г., за да се позволи достъпът на всички до информация;

6.      подкрепя искането за незабавно подновяване на диалога, отправено от Африканския съюз, ООН, Източноафриканската общност и Международната конференция за Големите африкански езера (CIRGL); подкрепя резолюциите на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз относно Бурунди, в които се изисква датата на изборите да бъде определена с консенсус между партиите и милициите да бъдат обезоръжени в най-кратки срокове;

7.      подчертава незаконността на изборите, проведени този понеделник; подкрепя искането за анулиране на тези избори; счита, че не са изпълнени всички условия за провеждане на президентските избори, и настоява на необходимостта от тяхното отлагане до края на напрежението и възстановяването на принципите на правовата държава в страната;

8.      счита, че настоящата криза може да се разреши само чрез политически диалог на национално и регионално равнище и в никакъв случай не може да служи като претекст за нова военна намеса в региона;

9.      Изразява дълбока загриженост във връзка с икономическото и социалното положение на населението на Бурунди като цяло, и по-специално във връзка с положението на бежанците и разселените лица, чийто брой ще продължава да расте, като се имат предвид проблемите в страната, свързани със сигурността, и напрежението в съседните държави;

10.    изразява особена загриженост за дискриминацията и криминализирането на хомосексуалността в Бурунди; отново подчертава факта, че сексуалната ориентация и половата идентичност са въпроси, които попадат в областта на индивидуалното право на неприкосновеност на личния живот, както е гарантирано от международното право в областта на правата на човека, съгласно което равенството и недискриминацията трябва да се защитават, а свободата на изразяване трябва да се гарантира; следователно изисква от парламента и правителството на Бурунди да отменят членовете от Наказателния кодекс, нарушаващи правата на ЛГБТИ лицата;

11.    изисква от Европейския съюз и държавите членки да отпуснат средствата, необходими за действие относно хуманитарната ситуация в тази част на света, и да работят съвместно с органите на ООН, по-конкретно по ситуацията с хроничното недохранване;

12.    счита, че проблемите на Бурунди ще могат да бъдат разрешени само като се следи за гарантиране на еднакви права за всички граждани и като се търси решение на проблемите, свързани с контрола на плодородните земеделски земи, безработицата и бедността, борбата с корупцията, бедността, неравенството и дискриминацията, както и чрез насърчаване на социалните, политически и икономически реформи с цел създаване на свободна, демократична и стабилна държава;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Бурунди, на институциите на Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на Общото събрание на Организацията на обединените нации, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, както и на Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност