Prijedlog rezolucije - B8-0668/2015Prijedlog rezolucije
B8-0668/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Burundiju

1.7.2015 - (2015/2723(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0657/2015

Postupak : 2015/2723(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0668/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0668/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0668/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Burundiju

(2015/2723(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–       uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua i njegovu odredbu o demokraciji i ljudskim pravima;

–       uzimajući u obzir izvješća s misija i glavna područja djelovanja Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u Burundiju, posebno u pogledu borbe protiv gladi i neishranjenosti,

–       uzimajući u obzir Sporazum iz Aruše od 28. kolovoza 2000., posebno njegov članak 7. točku 3.,

–       uzimajući u obzir razne izjave predstavnika Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima u Burundiju s obzirom na predsjedničke izbore predviđene za 2015.,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o toj temi, osobito od 18. rujna 2014. i od 11. veljače 2015. o stanju u Burundiju,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je na indeksu ljudskog razvoja Burundi nazadovao za dva mjesta prešavši sa 178. mjesta 2013. na 180. 2014.; budući da 4 od 5 osoba živi s manje od 1,25 USD i da 66,9 % stanovništva živi ispod praga siromaštva; da je bruto nacionalni dohodak po stanovniku 2013. iznosio 280 USD, odnosno da je bio drugi po redu najniži u svijetu nakon Malavija;

B.     budući da je najmanje jedan od dva Burundijca kronično neishranjen i da gotovo dvije trećine, odnosno 58 %, djece mlađe od pet godina pati od kronične neishranjenosti; da među 120 zemalja u kojima je 2012. izračunavan indeks gladi, Burundi ima najveću stopu gladi;

C.     budući da je Burundi još uvijek obilježen građanskim ratom koji je trajao od 1993. do 2005. i u kojem je poginulo 300 000 osoba; budući da je, unatoč napretku postignutom od kraja rata, posebno u područjima obrazovanja i zdravlja, situacija od 2010. ponovno napeta;

D.     budući da su na političku situaciju tijekom razdoblja 2013. –2015. utjecali parlamentarni izbori koji se trebaju održati u srpnju i kolovozu 2015.;

E.     budući da političke napetosti u Burundiju rastu od kada predsjednik Nkurunziza vrši pritisak kako bi izborio treći predsjednički mandat; da je već 2010. gotovo cijela oporba bojkotirala predsjedničke i parlamentarne izbore što je omogućilo premoćnu pobjedu stranke na vlasti, CNDD-FDD-a; da oporba ponovno, s obzirom na trenutačno stanje, najavljuje bojkot izbora;

F.     budući da je 25. travnja unatoč nacionalnom i međunarodnom pritisku Pierre Nkurunziza službeno proglašen kandidatom CNDD-FDD-a za osvajanje trećeg mandata i da je svoju kandidaturu predao 8. svibnja;

G.     budući da su od tada demonstracije koje su organizirale i oporba i vlasti sve snažniji i da su 26., 27. i 28. travnja prerasli u nerede; da je intervenirala vojska; da je u travnju radiostanicama prvo zabranjeno prenositi vijesti u vezi s prosvjedima, a zatim su zatvorene; da se mobilizacije od tada nastavljaju;

H.     budući da je, od početka prosvjeda, 78 osoba ubijeno, njih više od 500 ranjeno, 800 uhićeno, a više od 100 000 moralo je pobjeći iz zemlje;

I.      budući da je nasilje dodatno pogoršano djelovanjem paravojnih snaga povezanih s vlašću; da više NVO-a i boraca za ljudska prava osuđuje infiltraciju paravojnih snaga CNDD-FDD-a u policijske i vojne redove; da više navoda upućuje na tajni dogovor između tih paravojnih snaga i paravojnih snaga Hutua iz Demokratskih snaga za oslobođenje Ruande (FDLR); da su paravojne snage i tajne službe već godinama povezane s izvansudskim pogubljenjima;

J.      budući da trenutačna situacija predstavlja rizik za razbuktavanje građanskog rata jer se činjenicom da je Pierre Nkurunziza kandidat za svoj treći mandat krši Sporazum iz Aruše u čijem se članku 7. stavku 3. navodi da se Predsjednika Republike bira na mandat od 5 godina koji se može produžiti samo jednom i da nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike; da se uporaba sile protiv oporbenih stranaka povećava i onemogućuje provedbu izbornu kampanju;

K.     budući da je cjelokupna međunarodna zajednica osudila stajalište vlasti i ukidanje misija za promatranje izbora koje su Afrička unija i Europska unija planirale organizirati u zemlji;

L.     budući da su se parlamentarni i lokalni izbori održali u ponedjeljak 29. lipnja u atmosferi visokog pritiska i da ih je oporba bojkotirala;

1.      izražava duboku zabrinutost zbog stanja u Burundiju pred sljedećim izborima i naglašava da to stanje može imati dramatične posljedice za cijelu regiju;

2.      zahtjeva trenutno i bezuvjetno oslobođenje svih osoba koje su uhićene prilikom ostvarivanja svojih demokratskih prava;

3.      podržava zahtjev Reine Alapini-Gansou, posebne izvjestiteljice o borcima za ljudska prava u Africi, za pokretanje istrage o tvrdnjama da na istoku Demokratske Republike Kongo postoje centri za vojnu obuku mladih Burundijaca i zatražila da se ta istraga provede pod nadzorom UN-a i Afričke unije; također je zatražila da se provede istraga o navodnim izvansudskim pogubljenjima koja već nekoliko godina prijavljuju nacionalni i međunarodni NVO-i;

4.      osim toga poziva na detaljnu istragu o uključivanju paravojnih snaga CNDD-FDD-a u redove vojske i policije i o navodima o tajnom dogovoru između tih snaga i FDLR-a iz Ruande;

5.      poziva vladu Burundija da okonča nasilje, započne istinski politički dijalog o glavnim nacionalnim pitanjima i da izvan snage stavi zakone koji ograničavaju slobodu govora i okupljanja kako bi se osigurali uvjeti povoljni za razvoj demokracije; u tom kontekstu naglašava da je ključno dopustiti ponovno otvaranje radiostanica zatvorenih i uništenih u travnju 2015. kako bi se svima omogućio pristup informacijama;

6.      podržava zahtjev za hitnom ponovnom uspostavom dijaloga između Afričke unije, UN-a, Istočnoafričke zajednice i Međunarodne konferencije o regiji Velikih jezera; podržava rezolucije Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije o Burundiju kojima se traži da se datum izbora odredi konsenzusom između stranaka i da se u najkraćem roku razoružaju paravojne snage;

7.      naglašava nezakonitost izbora koji su se održali u ponedjeljak; podržava zahtjev za poništenjem tih izbora; mišljenja je da nema uvjeta za održavanje predsjedničkih izbora i ustraje na tome da se oni odgode dok se ne smire napetosti i dok se u zemlju ne vrati vladavina prava;

8.      smatra da je trenutnu krizu moguće riješiti samo političkim dijalogom na nacionalnoj i regionalnoj razini i da ona ni u kojem slučaju ne smije biti izgovor za novu vojnu intervenciju u regiji;

9.      duboko je zabrinut zbog gospodarskog i socijalnog stanja u kojemu se nalazi stanovništvo cijelog Burundija, a posebno izbjeglice i raseljene osobe čiji će broj nastaviti rasti s obzirom na sigurnosne probleme u zemlji i napetost u susjednim zemljama;

10.    posebno je zabrinut zbog diskriminacija i kriminalizacije homoseksualnosti u Burundiju; ponavlja da su spolna orijentacija i rodni identitet pitanja koja pripadaju u područje prava pojedinca na privatnost, kao što je zajamčeno međunarodnim pravom o ljudskim pravima, u skladu s kojim treba štititi jednakost i nediskriminaciju te jamčiti slobodu govora; stoga traži od Skupštine i vlade Burundija da izvan snage stave članke iz kaznenog zakona kojima se diskriminira LGBTI zajednica;

11.    poziva Europsku uniju i države članice da oslobode sredstva koja su potrebna da bi se odgovorilo na humanitarnu situaciju u tom dijelu svijeta te da surađuju s tijelima UN-a posebno u pogledu pitanja kronične neishranjenosti;

12.    smatra da se problemi s kojima je suočen Burundi mogu riješiti samo ako se svim građanima zajamče jednaka prava te ako se riješe problemi povezani s kontrolom nad plodnim poljoprivrednim zemljištem, nezaposlenošću i siromaštvom, borbom protiv korupcije, siromaštva, neravnopravnosti i diskriminacije te promicanjem društvenih, političkih i gospodarskih reformi kako bi se stvorila slobodna, demokratska i stabilna država;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnost, vladama i parlamentima država članica, vladi Burundija, institucijama Afričke unije i Gospodarske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS), glavnom tajniku UN-a, glavnoj skupštini UN-a, supredsjedateljima zajedničke parlamentarne skupštine AKP-EU-a i Panafričkom parlamentu.