Eljárás : 2015/2723(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0668/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0668/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0275

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 144kWORD 79k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))  
B8‑0668/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a Cotonoui Megállapodásra, illetve a megállapodás demokráciára és emberi jogokra vonatkozó záradékára,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az ENSZ Gyermekalap (UNICEF) burundi misszióinak beszámolóira és Burundival kapcsolatos elsőbbséget élvező cselekvési irányaira, különös tekintettel az éhínség és a hiányos táplálkozás elleni küzdelem kérdéseinek vonatkozásában,

–       tekintettel a 2000. augusztus 28-i arushai megállapodásra, és különösen 7. cikke (3) pontjára,

–       tekintettel az ENSZ képviselői által tett nyilatkozatokra az emberi jogok burundi helyzetéről a közelgő 2015. évi elnökválasztás fényében,

–       tekintettel a témában elfogadott korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2014. szeptember 18-i és a 2015. február 11-i állásfoglalására,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Burundi két hellyel visszaesett a humán fejlődési index rangsorban (UNDP), a 2013-as 178. helyről a 2014-es 180. helyre; mivel öt emberből négy kevesebb mint napi 1,25 dollárból él, és a lakosság 66,9%-a a szegénységi küszöb alatt él; mivel az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 2013-ban 280 USD volt, ami Malawi után a világon a legalacsonyabb érték;

B.     mivel a burundi lakosság legalább fele van krónikus alultápláltságban, és az öt éves kor alatti gyermekek közel kétharmada, vagyis 58%-a szenved krónikus alultápláltságban; mivel itt a legmagasabb az éhezési index azon 120 ország közül, ahol a globális éhezési indexet elkészítették 2012-ben;

C.     mivel Burundiban még mindig érezteti hatásait a polgárháború, amely 1993 és 2005 között zajlott és 300 000 ember halálát okozta; mivel a háború után előrelépés történt különösen az oktatás és az egészségügy terén, de 2010 óta ismét feszült a helyzet;

D.     mivel a politikai helyzetet a 2013 és 2015 közötti időszakban befolyásolta a parlamenti választás, amelyre 2015 júliusában és augusztusában kerül majd sor;

E.     mivel a politikai feszültség fokozódik Burundiban azóta, hogy Nkurunziza elnök nyomást gyakorol annak érdekében, hogy harmadszor is indulhasson az elnöki posztért; mivel már 2010-ben szinte a teljes ellenzék bojkottálta a parlamenti és elnöki választásokat, ami lehetővé tette a hatalmon lévő CNDD-FDD párt nagy arányú győzelmét; mivel az ellenzék azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi helyzet miatt ismét bojkottálni akarja a választást;

F.     mivel az országos és nemzetközi nyomás ellenére a CNDD-FDD április 25-én megbízta Pierre Nkurunzizát, hogy induljon el a választáson a harmadik elnöki mandátumáért, és ő május 8-án hivatalosan benyújtotta jelöltségét;

G.     mivel azóta az ellenzékiek és a hatalompártiak tüntetései egyre nagyobb méreteket öltenek, és április 26-án, 27-én és 28-án zavargásokra került sor; mivel a katonaságot is bevetették; mivel április óta megtiltották, hogy a rádióadók beszámoljanak az eseményekről, majd pedig be is zárták a rádiókat; mivel a tiltakozások azóta is folytatódnak;

H.     mivel a tüntetések kezdete óta 78 ember vesztette életét, több mint 500 fő megsebesült, 800 személyt letartóztattak, és több mint 100 000 embernek el kellett hagynia az országot;

I.      mivel az erőszakot tovább súlyosbítja a hatalomhoz kötődő milíciák tevékenysége; mivel számos nem kormányzati szervezet és emberijog-védő elítéli, hogy a rendőrségbe és a hadseregbe beszivárogtak a CNDD-FDD milíciáinak tagjai; mivel többen azt a gyanút fogalmazták meg, hogy ezek a milíciák összejátszanak a Ruandai Demokratikus Felszabadító Erők (FDLR) hutu milíciájával; mivel a milíciák és a titkosszolgálatok már évek óta bírósági eljárás nélküli kivégzéseket hajtanak végre;

J.      mivel félő, hogy a jelenlegi helyzet újra kirobbantja a polgárháborút, hiszen az a tény, hogy Pierre Nkurunziza harmadszorra is jelölteti magát, sérti az arushai megállapodást, amely a 7. cikk (3) bekezdésében előírja, hogy „a köztársasági elnököt öt évre választják, mandátuma egyszer újítható meg”, és hogy „senki sem töltheti be az elnöki tisztséget több mint két cikluson át”; mivel az ellenzéki pártokkal szemben alkalmazott elnyomás egyre fokozódik, és lehetetlenné teszi a választási kampányt;

K.     mivel a nemzetközi közösség egyöntetűen elítélő véleményt fogalmazott meg, látva a hatalom magatartását, valamint az Afrikai Unió (AU) és az Európai Unió által az országba küldeni tervezett választási megfigyelő missziók felfüggesztését;

L.     mivel június 29-án, hétfőn parlamenti és helyhatósági választásokra került sor, súlyos feszültség és az ellenzék bojkottja mellett;

1.      rendkívüli aggodalmának ad hangot a burundi helyzet miatt a közelgő választások tekintetében, és hangsúlyozza, hogy ez a helyzet súlyos következményekkel járhat a régió egésze szempontjából;

2.      kéri, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon mindazokat, akiket a demokratikus jogaik gyakorlása miatt tartóztattak le;

3.      támogatja az afrikai emberijog-védőkkel foglalkozó különleges előadó, Reine Alapini-Gansou kérését, hogy indítsanak vizsgálatot azokról az állítólagos központokról, amelyek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében találhatók, és amelyekben fiatal burundikat képeznek ki, továbbá kéri, hogy a vizsgálat lefolytatására az ENSZ és az AU égisze alatt kerüljön sor; kéri azt is, hogy vizsgálják ki az országos és nemzetközi nem kormányzati szervezetek évek óta hangoztatott állításait az állítólagos bírósági eljárás nélküli kivégzésekről;

4.      kéri továbbá, hogy tárják fel a CNDD-FDD milíciáinak jelenlétét a hadseregben és a rendőrségben, valamint vizsgálják ki a CNDD-FDD milíciái és a ruandai FDLR közötti összejátszásokkal kapcsolatos vádakat;;

5.      sürgeti a burundi kormányt, hogy vessen véget az erőszaknak, folytasson valódi politikai párbeszédet az országot érintő legfontosabb kérdésekben, és helyezze hatályon kívül a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát korlátozó nemzeti jogszabályokat annak érdekében, hogy a véleménynyilvánítás és a demokrácia számára kedvező légkört lehessen teremteni; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a 2015 áprilisában bezárt és lerombolt rádióállomások újbóli elindítása, hogy mindenki hozzáférhessen az információkhoz;

6.      támogatja az AU, az ENSZ, a Kelet-afrikai Közösség, valamint a Nagy-tavak régiójával foglalkozó nemzetközi konferencia (ICGLR) által megfogalmazott kérést, hogy azonnal induljon újra párbeszéd; támogatja az AU Béke és Biztonsági Tanácsának Burundiról szóló állásfoglalásait, amelyekben kéri, hogy a választások időpontját a felek közötti megállapodás révén határozzák meg, és hogy a milíciákat a lehető leghamarabb fegyverezzék le;

7.      hangsúlyozza a múlt hétfőn tartott tartott választás jogszerűtlenségét; támogatja a választások eredményének megsemmisítésére irányuló kérelmet; úgy véli, nem teljesülnek az elnökválasztások lebonyolításához szükséges feltételek sem, valamint hangsúlyozza, hogy ezt a választást el kell halasztani mindaddig, amíg meg nem szűnnek a feszültségek és helyre nem áll a jogállamiság az országban;

8.      úgy véli, hogy a jelenlegi válságot csak nemzeti és regionális szintű politikai párbeszéd útján lehet orvosolni, és semmilyen körülmények között sem használható fel ürügyként a régióban végrehajtott újabb katonai beavatkozáshoz;

9.      súlyos aggodalmának ad hangot a burundi lakosság egészének gazdasági és szociális helyzete miatt, különös tekintettel a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyekre, akiknek a száma tovább nő, tekintettel az ország belső biztonsági problémáira és a szomszédos országokban tapasztalható feszültségekre;

10.    különösen aggasztónak tartja, hogy Burundiban hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a homoszexualitással szemben, és bűncselekménnyé nyilvánítják azt; megismétli, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás az egyén magánélethez való joga körébe esik, amelyet olyan nemzetközi emberi jogi előírások biztosítanak, amelyek szerint védeni kell az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet, és biztosítani kell a szólásszabadságot; ezért felkéri a burundi parlamentet és kormányt, hogy helyezzék hatályon kívül a büntető törvénykönyv LMBTI személyeket sértő cikkeit;

11.    felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy szabadítsák fel a világnak ezen a felén fennálló humanitárius helyzet kezeléséhez szükséges pénzeszközöket és működjenek együtt az ENSZ különböző testületeivel, különösen a krónikus hiányos táplálkozással kapcsolatban;

12.    úgy véli, hogy Burundi problémáit csak úgy lehet megoldani, ha minden polgár számára azonos jogokat biztosítanak, orvosolják a termékeny mezőgazdasági földterületek feletti ellenőrzéssel, a munkanélküliséggel és a szegénységgel kapcsolatos problémákat, fellépnek a korrupció, a szegénység, az egyenlőtlenségek és a diszkrimináció ellen, valamint előmozdítják a szociális, politikai és gazdasági reformokat egy szabad, demokratikus és stabil állam létrehozása érdekében;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Burundi kormányának, az Afrikai Unió és az ECOWAS intézményeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Közgyűlésének, az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés társelnökeinek, valamint a Pánafrikai Parlamentnek (PAP).

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat