Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0668/2015

Texte depuse :

B8-0668/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 143kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen în numele grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0668/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Acordurile de la Cotonou și clauzele lor referitoare la democrație și la drepturile omului,

–       având în vedere rapoartele misiunilor și axele prioritare de acțiune ale Organizației Națiunilor Unite în domeniul alimentației și agriculturii (FAO) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Burundi, în special în ceea ce privește problema combaterii foametei și a malnutriției,

–       având în vedere Acordurile de la Arusha din 28 august 2000, în special articolul 7 punctul 3,

–       având în vedere diferitele declarații ale reprezentanților ONU referitoare la drepturile omului în Burundi, în perspectiva alegerilor prezidențiale revăzute în 2015,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare cu privire la acest subiect, în special cele din 18 septembrie 2014 și 11 februarie 2015 referitoare la situația din Burundi,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Burundi a scăzut cu două locuri în indicele dezvoltării umane (PNUD), trecând de la locul 178 în 2013 la 180 în 2014; întrucât patru din cinci persoane trăiesc cu mai puțin de 1,25 USD, iar 66,9 % din populație trăiește sub pragul sărăciei; întrucât venitul național brut pe cap de locuitor era, în 2013, de 280 USD, printre cele mai scăzute din lume după Malawi;

B.     întrucât cel puțin un locuitor din doi din Burundi se află în situație de malnutriție cronică și aproape două treimi, sau 58 %, dintre copiii sub cinci ani suferă de malnutriție cronică; întrucât această țară se confruntă cu cel mai ridicat nivel al foametei dintre cele 120 țări în care s-a calculat indicele mondial al foametei în 2012;

C.     întrucât Burundi este în continuare marcat de războiul civil care a avut loc între 1993 și 2005, care a lăsat în urmă 300 000 de morți; întrucât de la sfârșitul războiului s-au realizat o serie de progrese, în special în domeniul educației și în cel al sănătății, însă situația este din nou tensionată începând cu 2010;

D.     întrucât situația politică în perioada 2013-2015 a fost influențată de alegerile legislative, care urmează să aibă loc în iulie și august 2015;

E.     întrucât tensiunile politice din Burundi s-au intensificat de când președintele Nkurunziza face presiuni pentru a obține un al treilea mandat prezidențial; întrucât deja în 2010 aproape toată opoziția a boicotat alegerile prezidențiale și legislative, permițând o victorie covârșitoare a partidului aflat la guvernare, CNDD-FDD; întrucât opoziția declară că intenționează din nou să boicoteze alegerile ca reacție la situația actuală;

F.     întrucât, în pofida presiunilor naționale și internaționale, la 25 aprilie Pierre Nkurunziza a fost numit oficial candidat din partea CNDD-FDD pentru un al treilea mandat, acesta depunându-și candidatura pe 8 mai;

G.     întrucât, de atunci, manifestațiile opoziției și ale puterii au devenit din ce în ce mai ample și au degenerat în conflicte de stradă la 26, 27 și 28 aprilie; întrucât a fost mobilizată armata și, începând din luna aprilie, radiourilor li s-a interzis să relateze informații privind manifestațiile, iar apoi au fost închise; întrucât mobilizările continuă;

H.     întrucât, de la începutul demonstrațiilor, în jur de 78 de persoane au fost ucise, peste 500 au fost rănite, 800 au fost arestate și peste 100 000 au fost nevoite să părăsească țara;

I.      întrucât violența este agravată și de acțiunile milițiilor care au legături cu puterea, mai multe ONG-uri și apărători ai drepturilor omului denunțând infiltrări ale milițiilor partidului CNDD-FDD în rândul forțelor de poliție și al armatei; întrucât au fost aduse o serie de acuzații conform cărora aceste miliții ar fi în înțelegere secretă cu milițiile hutu ale Forțelor democratice pentru eliberarea Rwandei (FDLR); întrucât milițiile și serviciile secrete sunt implicate de mulți ani în execuții extrajudiciare;

J.      întrucât situația actuală riscă să declanșeze un nou război civil, deoarece faptul că Pierre Nkurunziza încearcă să obțină cu orice preț un al treilea mandat constituie o încălcare a Acordurilor de la Arusha, în care se stipulează, la articolul 7 alineatul (3), că președintele republicii „este ales pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată” și că „nimeni nu poate îndeplini funcția de președinte pentru mai mult de două mandate”; întrucât represiunea împotriva partidelor de opoziție se accentuează și face imposibilă campania electorală;

K.     întrucât întreaga comunitate internațională a condamnat atitudinea puterii și suspendarea misiunilor electorale planificate de Uniunea Africană (UA) și Uniunea Europeană în această țară;

L.     întrucât alegerile legislative și municipale au avut loc luni, 29 iunie, în condițiile unor tensiuni ridicate și boicotului din partea opoziției;

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Burundi în preajma alegerilor și subliniază că această situație poate avea consecințe dramatice pentru întreaga regiune;

2.      solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor arestate în cadrul exercitării drepturilor lor democratice;

3.      susține cererea raportoarei speciale pentru apărătorii drepturilor omului din Africa, dna Reine Alapini-Gansou, de a deschide o anchetă cu privire la acuzațiile că „ar existenta centre de antrenament al tinerilor din Burundi în partea de est a Republicii Democratice Congo” și solicită ca ancheta să se realizeze sub egida ONU și ale UA; solicită, de asemenea, desfășurarea unei anchete privind acuzațiile de execuții extrajudiciare raportate de mai mulți ani de către ONG-uri naționale și internaționale;

4.      solicită, de asemenea, să clarifice integral problema integrării milițiilor CNDD-FDD în forțele armatei și poliției, precum și cea a acuzațiilor de coluziune între acestea din urmă și FDLR din Rwanda;

5.      solicită insistent guvernului Burundi să pună capăt violenței, să se angajeze într-un veritabil dialog politic privind principalele probleme naționale și să abroge legile care restrâng libertatea de exprimare și de întrunire, pentru a asigura un climat favorabil exprimării și democrației; subliniază, în acest context, că este imperativ să se autorizeze redeschiderea stațiilor radio care au fost închise și distruse în aprilie 2015, pentru a permite tuturor accesul la informații;

6.      susține cererea de reluarea imediată a dialogului formulată de UE, ONU, Comunitatea Africii de Est și Conferința internațională pentru regiunea Marilor Lacuri (CIRML); susține rezoluțiile Consiliului pentru pace și securitate al UA referitoare la Burundi, care solicită ca data alegerilor să fie stabilită prin consens între părți și ca milițiile să fie dezarmate cât mai curând;

7.      subliniază caracterul ilegitim al alegerilor care au avut loc lunea trecută; sprijină cererea de anulare a acestor alegeri; consideră că nu sunt îndeplinite nici condițiile pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale și insistă asupra necesității de a le amâna până la calmarea tensiunilor și revenirea la statul de drept în această țară;

8.      consideră că actuala criză poate fi depășită numai printr-un dialog politic la nivel național și regional și nu ar trebui în niciun caz utilizată ca pretext pentru o nouă intervenție militară în regiune;

9.      este profund preocupat de situația economică și socială cu care se confruntă populația din Burundi în general, și în special de situația refugiaților și a persoanelor strămutate, al căror număr va continua să crească din cauza problemelor de securitate internă ale țării și a tensiunilor din țările limitrofe;

10.    este deosebit de îngrijorat de discriminările și de criminalizarea homosexualității în Burundi; reiterează faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen reprezintă aspecte intrinseci ale dreptului individual la viață privată, garantat de dreptul internațional din domeniul drepturilor omului, conform căruia trebuie respectat principiul egalității și al nediscriminării și trebuie garantată libertatea de exprimare; solicită, prin urmare, parlamentului și guvernului din Burundi să abroge articolele din Codul penal care prejudiciază persoanele LGBTI;

11.    solicită Uniunii Europene și statelor membre să disponibilizeze fondurile necesare pentru a putea face față situației umanitare din această parte a lumii și să ia măsuri, în concertare cu organismele ONU, în special în privința malnutriției cronice;

12.    consideră că problemele din Burundi nu pot fi soluționate la nivel intern decât prin garantarea acelorași drepturi pentru toți cetățenii, prin soluționarea problemelor legate de controlul asupra terenurilor agricole fertile, precum și de șomaj și sărăcie, prin combaterea corupției, sărăciei, inegalităților și discriminării, precum și prin promovarea reformelor sociale, politice și economice în vederea creării unui stat liber, democratic și stabil;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului Burundi, instituțiilor Uniunii Africane și ale Comunității Economice a Statelor Africii de Vest, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, precum și Parlamentului Panafrican.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate