Postopek : 2015/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0668/2015

Predložena besedila :

B8-0668/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0275

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 135kWORD 77k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.031v01-00
 
B8-0668/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Malin Bjork, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma Lopez Bermejo, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))  
B8‑0668/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju sporazumov iz Cotonouja, zlasti klavzule o demokraciji in človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju zapisnikov z misij in prednostnih osi za ukrepanje Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Sklada Združenih narodov za otroke (UNICEF) v Burundiju, zlasti o vprašanju boja proti lakoti in neustrezni prehranjenosti,

–       ob upoštevanju sporazumov iz Aruše z dne 28. avgusta 2000, zlasti člena 7(3),

–       ob upoštevanju različnih izjav predstavnikov OZN o vprašanju človekovih pravic v Burundiju v zvezi s predsedniškimi volitvami, predvidenimi v letu 2015,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Burundiju, zlasti z dne 18. septembra 2014 in 11. februarja 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je Burundi na lestvici indeksa človekovega razvoja (UNDP) zdrsnil s 178. mesta v letu 2013 na 180. mesto v letu 2014; ker štirje od petih prebivalcev živijo z manj kot 1,25 USD in ker 66,9 % prebivalstva živi pod pragom revščine; ker je bruto nacionalni dohodek na prebivalca leta 2013 znašal 280 USD, kar Burundi uvršča na drugo mesto držav z najnižjim BNP, za Malavijem;

B.     ker je najmanj vsak drugi Burundijec kronično podhranjen in ker skoraj dve tretjini oziroma 58 % vseh otrok, mlajših od pet let, trpi zaradi kronične podhranjenosti; ker ima ta država najvišjo stopnjo lakote med 120 državami, v katerih je bil leta 2012 izračunan svetovni indeks lakote;

C.     ker Burundi še vedno trpi za posledicami državljanske vojne, ki je trajala od 1993 do 2005 in zahtevala 300 000 žrtev; ker je bil od tedaj dosežen napredek, zlasti na področju izobraževanja in zdravstva, čeprav so se razmere po letu 2010 ponovno zaostrile;

D.     ker so politične razmere v obdobju 2013–2015 zaznamovale parlamentarne volitve, ki naj bi potekale julija in avgusta 2015;

E.     ker so politične napetosti v Burundiju vse hujše, odkar si predsednik Nkurunziza s pritiski prizadeva za tretji predsedniški mandat; ker je že leta 2010 skoraj vsa opozicija bojkotirala predsedniške in parlamentarne volitve, s čimer je stranki na oblasti (CNDD–FDD) omogočila prepričljivo zmago; ker je opozicija izjavila, da namerava zaradi sedanjih razmer volitve znova bojkotirati;

F.     ker je stranka CNDD–FDD kljub domačim in mednarodnim pritiskom 25. aprila uradno imenovala Pierra Nkurunziza za kandidata za tretji predsedniški mandat in ker je ta svojo kandidaturo vložil 8. maja;

G.     ker so od takrat manifestacije opozicije in vladajoče strani vse obsežnejše in so se 26., 27. in 28. aprila sprevrgle v izgrede; ker je v njih posredovala vojska; ker so od aprila dalje radijskim postajam prepovedali poročanje o demonstracijah, nato pa so jih zaprli; ker se mobilizacija nadaljuje;

H.     ker je bilo od začetka mobilizacije ubitih približno 78 oseb, več kot 500 je bilo ranjenih, 800 aretiranih, več kot 100 000 pa jih je zapustilo državo;

I.      ker milice, povezane z oblastjo, s svojimi dejanji nasilje stopnjujejo; ker več nevladnih organizacij in zagovornikov človekovih pravic poroča, da so se milice CNDD–FDD infiltrirale v policijo in vojsko; ker te milice po različnih trditvah skrivno sodelujejo s hutujsko milico Demokratičnih sil za osvoboditev Ruande (FDLR); ker so milice in tajne službe že leta vpletene v zunajsodne usmrtitve;

J.      ker se utegne zaradi sedanjih razmer ponovno razplamteti državljanska vojna, saj je kandidatura Pierra Nkurunzize za tretji mandat kršitev sporazumov iz Aruše, katerih člen 7(3) določa, da se predsednik republike izvoli za petletni mandat, ki se lahko enkrat podaljša, in da nihče ne more biti izvoljen za predsednika države več kot dvakrat; ker je zatiranje opozicijskih strank vse hujše in onemogoča njihovo volilno kampanjo;

K.     ker celotna mednarodna javnost obsoja ravnanje oblasti in ker sta Afriška in Evropska unija ukinili misiji za opazovanje volitev v tej državi;

L.     ker so v ponedeljek, 29. junija, potekale parlamentarne in lokalne volitve, spremljali pa so jih hude napetosti in bojkot opozicije;

1.      izraža svojo zaskrbljenost zaradi razmer v Burundiju ob naslednjih napovedanih volitvah in poudarja, da utegnejo imeti dramatične posledice za celotno regijo;

2.      zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh, ki so bili aretirani zaradi uresničevanja svojih demokratičnih pravic;

3.      podpira poziv posebne poročevalke o zagovornikih človekovih pravic v Afriki Reine Alapini-Gansou, naj se začne preiskava trditev o obstoju centrov za urjenje mladih Burundijcev na vzhodu Demokratične republike Kongo, in poziva, naj se preiskava opravi pod okriljem OZN in Afriške unije; poziva tudi, naj se opravi preiskava trditev o zunajsodnih usmrtitvah, o katerih že več let poročajo nacionalne in mednarodne nevladne organizacije;

4.      poziva tudi, naj se popolnoma pojasnijo vključevanje milic CNDD–FDD v vojaške in policijske sile ter obtožbe o skrivnem sodelovanju med njimi in ruandskimi FDLR;

5.      poziva burundijsko vlado, naj odpravi nasilje, začne pristen politični dialog o glavnih nacionalnih vprašanjih in razveljavi zakone, ki omejujejo svobodo izražanja in zbiranja, da bi ustvarila ugodne razmere za izražanje demokracije; poudarja, da je v zvezi s tem nujno dovoliti ponovno delovanje radijskih postaj, ki so bile zaprte in uničene aprila 2015, da bi vsi imeli dostop do informacij;

6.      podpira zahtevo Afriške unije, OZN, Vzhodnoafriške skupnosti in mednarodne konference o območju Velikih jezer, da se nemudoma obnovi dialog; podpira resolucije sveta Afriške unije za mir in varnost o Burundiju, v katerih ta zahteva, da stranke soglasno določijo datum volitev in se milice razorožijo v čim krajšem času;

7.      opozarja na nezakonitost volitev, ki so potekale v ponedeljek; podpira zahtevo, da se volitve razveljavijo; ocenjuje, da razmere niso primerne niti za izvedbo predsedniških volitev, in vztraja, da jih je treba preložiti na čas, ko bo v državi konec vseh napetosti in bo ponovno vzpostavljena pravna država;

8.      meni, da je sedanjo krizo mogoče rešiti zgolj s političnim dialogom na državni in regionalni ravni in da nikakor ne sme služiti za izgovor za ponovno vojaško intervencijo v regiji;

9.      je resno zaskrbljen zaradi ekonomskih in socialnih razmer, s katerimi se soočajo vsi burundijski prebivalci, zlasti begunci in razseljene osebe, katerih število bo glede na varnostne težave znotraj države in trenja v sosednjih državah še naprej raslo;

10.    je še posebej zaskrbljen zaradi diskriminacije in kazenskega preganjanja homoseksualnosti v Burundiju; ponovno poudarja, da vprašanje spolne usmerjenosti in spolne identitete sodi v okvir pravice posameznika do zasebnosti, ki jo zagotavlja mednarodno pravo o človekovih pravicah, skladno s katerim je treba varovati enakost in nediskriminacijo ter zagotavljati svobodo izražanja; zato od burundijske skupščine in vlade zahteva, naj razveljavita člene kazenskega zakonika zoper lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce;

11.    poziva Evropsko unijo in države članice, naj sprostijo sredstva, ki so potrebna za reševanje humanitarnih razmer v tem delu sveta, in sodelujejo z organi OZN, zlasti pri odpravi kronične podhranjenosti;

12.    meni, da lahko Burundi svoje težave reši le, če bodo vsem državljanom zagotovljene enake pravice, če se bodo reševale težave, povezane z nadzorom nad rodovitnimi kmetijskimi zemljišči, brezposelnostjo in revščino, če si bo država prizadevala boriti se proti korupciji, revščini, neenakostim in diskriminaciji ter bo spodbujala socialne, politične in gospodarske reforme, da bi se oblikovala svobodna, demokratična in stabilna država;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu in Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Burundija, institucijam Afriške unije in Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, generalnemu sekretarju in generalni skupščini Združenih narodov, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov