Eljárás : 2015/2723(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0669/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0669/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0275

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a burundi helyzetről (2015/2723(RSP))  
B8‑0669/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Burundiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a burundi helyzetről szóló, 2015. június 4-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a békét és a megbékélést célzó arushai megállapodásra,

–       tekintettel Federica Mogherini alelnök/főképviselő 2015. május 28-i nyilatkozatára a Burundiba küldött választási megfigyelő misszió felfüggesztéséről, valamint az alelnök/főképviselő szóvivőjének a burundi helyzetről szóló 2015. június 29-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a Kelet-afrikai Közösség tagországainak államfői által tartott rendkívüli csúcstalálkozón 2015. május 31-én tett, a burundi helyzetről szóló közleményre,

–       tekintettel az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsának 2015. június 13-i közleményére,

–       tekintettel a Tanács Burundiról szóló 2015. június 22-i következtetéseire,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára (ACDEG),

–       tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Burundi 2015. április óta válságban van, amikor Pierre Nkurunziza bejelentette, hogy immáron egymást követő harmadik alkalommal indul az ötéves időszakra szóló elnöki megbízatásért, ami széles körű tiltakozásokhoz és sikertelen katonai puccshoz vezetett májusban;

B.     mivel az ellenzék bejelentette, hogy bojkottálja a szavazást, azt állítva, hogy nem lehetséges tisztességes választások megtartása;

C.     mivel 2015. június 29-én Burundiban helyi és országgyűlési választásokat tartottak, és július 15-én elnökválasztást terveznek tartani a Kelet-afrikai Közösség (EAC) csúcstalálkozójának azon felhívása ellenére, hogy a választásokat el kell halasztani, hogy lehetőség legyen a békés, inkluzív és hiteles választások megtartásához szükséges feltételek megteremtésére;

D.     mivel a választási folyamatot továbbra is súlyosan hátráltatják a független médiára vonatkozó korlátozások, a tüntetők elleni túlzott erő alkalmazása, az ellenzéki pártok és a civil társadalom megfélemlítésének légköre és a választási hatóságokba vetett bizalom hiánya, ami az EU-t választási megfigyelő missziójának felfüggesztésére késztette;

E.     mivel az AU (Afrikai Unió) Bizottsága június 28-án, vasárnap bejelentette, hogy nem fogja megfigyelni a helyhatósági és országgyűlési választásokat, megjegyezve, hogy nem teljesültek a szabad, tisztességes, átlátható és hiteles választások megszervezéséhez szükséges feltételek;

F.     mivel ugyanazon a napon a burundi parlament elnöke kijelentette, hogy fenyegetéseket követően az egész városon át visszhangzó fegyvertűz közepette elmenekült;

G.     mivel az EU 2015. június 29-én véglegesen visszavonta Burundiba küldött választási megfigyelő misszióját, mivel úgy véli, hogy a hitelesség, az átláthatóság és befogadó jelleg biztosításához szükséges minimális feltételek nélküli törvényhozási választások megtartása csak súlyosbíthatja a válságot;

H.     mivel Burundiban még mindig zajlik az azóta történt legsúlyosabb politikai válság, hogy az ország 2005-ben kilábalt a 12 évig tartó polgárháborúból, és mivel ez nem csupán Burundi, hanem a szomszédos államok belső stabilitását is újfent fenyegeti az afrikai kontinens már egyébként is ingatag helyzetű régiójában,

I.      mélységes aggodalommal tölti el a válság kezdete óta bejelentett áldozatok és súlyos emberi jogi jogsértések, különösen a biztonsági erőknek és az Imbonerakure tagjainak tulajdonított visszaélések magas száma;

J.      mélységes aggodalommal tölti el a menekültek folyamatos tömeges kivándorlása a szomszédos országokba;

K.     mivel kizárólag párbeszéd és konszenzus útján érhető el olyan – az arushai megállapodást és Burundi alkotmányát tiszteletben tartó – tartós politikai megoldás, amely valamennyi burundi állampolgár számára a biztonság és a demokrácia érdekeit szolgálja;

1.      sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a burundi kormány az uralkodó politikai és biztonsági helyzet ellenére ragaszkodik a június 29-i helyi és parlamenti választások megtartásához;

2.      elítél valamennyi Burundiban történt emberi jogi jogsértést, és felhívja az összes felet, hogy vessenek véget az erőszaknak és tanúsítsanak önmérsékletet ezen időszak során;

3.      felszólít a politikai pártokhoz kötődő valamennyi ifjúsági fegyveres csoport sürgős lefegyverzésére;

4.      kéri a vezetőket, hogy állítsanak le minden olyan tevékenységet, amely erőszakra ad okot, és felszólítja a burundi hatóságokat, hogy biztosítsák ezen események teljes körű kivizsgálását és a felelősök igazságszolgáltatás elé állítását;

5.      ismét hangsúlyozza, hogy a súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős személyek nem élvezhetnek büntetlenséget, ezeket a személyeket egyénenként felelősségre kell vonni, és tetteikről bíróság előtt számot kell adniuk; ezzel összefüggésben különösen fontosnak tartja, hogy az AU bejelentésének megfelelően haladéktalanul emberi jogi megfigyelőket és katonai szakértőket küldjenek Burundiba;

6.      támogatását fejezi ki az EAC által kifejtett folyamatos erőfeszítések iránt, és hangsúlyozza a Dar es Salaamban 2015. május 13-án és 31-én tartott csúcstalálkozókon elfogadott intézkedések fontosságát, beleértve a felhívást a választások elhalasztására és az erőszak azonnali beszüntetésére, a politikai pártokhoz kötődő ifjúsági csoportok lefegyverzésére, a burundi érdekelt felek közötti párbeszéd kezdeményezésére, valamint a régió részéről az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a helyzet romlása esetén nem marad tétlen, ami keretet teremt a válság politikai és konszenzusos megoldásához;

7.      csalódottan veszi tudomásul, hogy a Nagy-tavak régiójáért felelős ENSZ-különmegbízott által az EAC, a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezlete (ICGLR) és az AU részvételével kezdeményezett politikai párbeszéd nem hozta meg a várt eredményeket;

8.      hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet veszélyeztetheti a Burundiban a béke és a megbékélés érdekében kötött arushai megállapodás és a 2003. évi globális tűzszüneti megállapodás aláírását követően elért jelentős előrelépést, és ez hátrányosan befolyásolja a régió stabilitását;

9.      felhív arra, hogy teljes mértékben tartsák be az AU és az EAC által meghatározott feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a választási folyamat hiteles legyen, és békésen, inkluzív és átlátható módon folyjon le, a politikai szabadságjogok, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága teljes mértékű tiszteletben tartása mellett;

10.    megerősíti azon meggyőződését, hogy csak az arushai megállapodás és a burundi alkotmány tiszteletben tartásán alapuló párbeszéd és konszenzus fogja lehetővé tenni a tartós politikai megoldás elérését, amely biztosítja a béke megőrzését és megszilárdítását, valamint megerősíti a demokráciát és a jogállamiságot; ennek érdekében felszólítja a burundi érdekelt feleket, hogy kezdjék újra a párbeszédet a felek közötti nézeteltérés tárgyát képező minden területen, valamint hogy a nemzeti érdeket helyezzék minden más szempont elé;

11.    ismételten kifejezi aggodalmát az országukból a szomszédos államokba menekült burundi menekültek nehéz helyzetével kapcsolatban; elismerését fejezi ki a fogadó országok (Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda és Tanzánia), valamint a humanitárius ügynökségek felé az érintett lakosság támogatásáért, és felhívja a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsák a szükséges humanitárius segítséget;

12.    ismét hangsúlyozza, hogy Burundit kötelezi a Cotonoui Megállapodás emberi jogi záradéka, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartája, következésképpen köteles tiszteletben tartani az egyetemes emberi jogokat, így többek között a véleménynyilvánítás szabadságát;

13.    felszólítja a Bizottságot, az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai kerettel összhangban továbbra is egyértelmű és elvi alapokon álló uniós politikát folytassanak Burundival szemben, foglalkozva az emberi jogok folyamatban lévő, súlyos megsértésével;

14.    felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy függesszék fel – amennyiben ez még nem történt meg – a rendőrségi, katonai és kormányzati struktúrák mindenfajta támogatását;

15.    felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra konzultációk elindítását Burundival a Cotonoui Megállapodás 96. cikke értelmében az ország megállapodásban való részvételének lehetséges felfüggesztése céljából, és a konzultációk lefolytatása során tegye meg a szükséges intézkedéseket;

16.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Burundi kormányának, a Nagy-tavak régió országai kormányainak, az Afrikai Uniónak, a Kelet-afrikai Közösségnek, Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és a Pánafrikai Parlamentnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat