Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0669/2015

Texte depuse :

B8-0669/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 143kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0669/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

–       având în vedere Acordul de la Cotonou,

–       având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 4 iunie 2015 cu privire la situația din Burundi,

–       având în vedere Acordul de pace și reconciliere de la Arusha,

–       având în vedere declarația din 28 mai 2015 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă, Federica Mogherini, privind suspendarea MOA în Burundi și declarația din 29 iunie 2015 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind situația din Burundi,

–       având în vedere comunicatul Reuniunii de urgență la nivel înalt a șefilor de stat din Comunitatea Africii de Est cu privire la situația din Burundi, din 31 mai 2015,

–       având în vedere comunicatul Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane din 13 iunie 2015,

–       având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 privind Burundi,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța (ACDEG),

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–       având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Burundi cunoaște o perioadă de tulburări din aprilie 2015, când președintele Pierre Nkurunziza și-a anunțat controversata candidatură pentru un al treilea mandat consecutiv, provocând proteste extinse și o lovitură militară ratată în luna mai;

B.     întrucât opoziția a anunțat că va boicota votul, declarând că este imposibil ca votarea să se desfășoare în mod corect;

C.     întrucât, la 29 iunie 2015, în Burundi au avut loc alegerile legislative și locale, iar alegerile prezidențiale sunt programate pentru 15 iulie 2015, în pofida apelului Summitului Comunității Africii de Est (CAE) de „a amâna alegerile pentru a lăsa timpul necesar creării condițiilor necesare pentru desfășurării unor alegeri pașnice, inclusive și credibile”;

D.     întrucât procesul electoral continuă să fie grav afectat de restricțiile impuse mass-mediei independente, de utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților, de un climat de intimidare a partidelor de opoziție și a societății civile, precum și de lipsa de încredere în autoritățile electorale, ceea ce a determinat UE să-și suspende misiunea de observare a alegerilor;

E.     întrucât Comisia Uniunii Africane a anunțat duminică, 28 iunie, că nu va trimite observatori la alegerile locale și parlamentare, remarcând că nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru organizarea unor alegeri libere, corecte, transparente și credibile;

F.     întrucât în aceeași zi președintele parlamentului burundez a declarat că a părăsit țara ca urmare a amenințărilor, în timp ce capitala era scena unor tiruri armate intense;

G.     întrucât, la 29 iunie 2015, UE și-a retras definitiv misiunea de observare a alegerilor din Burundi, considerând că a organiza alegeri legislative fără condiții minime pentru a le asigura credibilitatea, transparența și caracterul incluziv nu va face decât să exacerbeze criza;

H.     întrucât Burundi continuă să se confrunte cu cea mai gravă criză politică de la încheierea războiului civil de 12 ani, în 2005 și întrucât această criză amenință nu numai stabilitatea internă a țării, ci și pe cea a țărilor vecine, într-o regiune deja instabilă a continentului african;

I.      este profund îngrijorat de numărul victimelor și al cazurilor de încălcări grave ale drepturilor omului raportate de la începutul crizei, în special de abuzurile atribuite forțelor de securitate și membrilor Imbonerakure;

J.      este profund îngrijorat de exodul continuu al refugiaților în țările vecine;

K.     întrucât numai prin dialog și consens, cu respectarea Acordului de la Arusha și a Constituției burundeze, poate fi găsită o soluție politică de durată, în favoarea securității și democrației pentru toți burundezii,

1.      regretă faptul că guvernul Burundi insistă asupra continuării alegerilor locale și parlamentare din 29 iunie, în ciuda mediului politic și de securitate care predomină;

2.      condamnă toate încălcările drepturilor omului în Burundi și solicită tuturor partidelor să înceteze violențele și să aibă o atitudine reținută în această perioadă;

3.      solicită dezarmarea urgentă a tuturor grupărilor armate de tineret cu legături cu partidele politice;

4.      solicită liderilor să pună capăt acțiunilor care generează această violență și cere insistent autorităților burundeze să ancheteze cu atenție faptele respective și să îi aducă pe cei vinovați în fața justiției;

5.      reiterează că nu trebuie să existe impunitate pentru cei care se fac vinovați de încălcări grave ale drepturilor omului și că aceste persoane trebuie considerate răspunzătoare individual și trase la răspundere în fața justiției; în acest context, acordă o importanță deosebită trimiterii imediate pe teren a observatorilor drepturilor omului și a experților militari anunțați de UA;

6.      își exprimă sprijinul pentru eforturile susținute ale CAE și subliniază importanța măsurilor convenite la summiturile de la Dar es Salaam din 13 și 31 mai 2015, inclusiv apelul la amânarea alegerilor și încetarea imediată a violențelor, dezarmarea grupurilor de tineri afiliate partidelor politice, inițierea unui dialog între actorii din Burundi și angajamentul regiunii de a nu rămâne pasiv în cazul în care situația se deteriorează, ceea ce oferă un cadru pentru o soluție politică și consensuală la criză;

7.      constată cu dezamăgire că dialogul politic inițiat de Trimisul Special al ONU pentru Regiunea Marilor Lacuri, cu participarea CAE, Conferinței Internaționale pentru Regiunea Marilor Lacuri și UA, nu a dat rezultatele scontate;

8.      subliniază faptul că situația actuală ar putea periclita progresele importante înregistrate în Burundi de la semnarea Acordului pentru pace și reconciliere de la Arusha și a acordul general de încetare a focului din 2003, afectând astfel stabilitatea din regiune;

9.      solicită respectarea deplină a condițiilor identificate de UA și de CAE, esențiale pentru credibilitatea și buna desfășurare a procesului electoral pe o cale pașnică, favorabilă incluziunii și caracterizată de transparență, cu respectarea integrală a libertăților politice, inclusiv a libertății de exprimare;

10.    își reafirmă convingerea că doar dialogul și consensul, bazate pe respectarea Acordului de la Arusha și a Constituției Republicii Burundi, pot permite găsirea unei soluții politice de durată, care să mențină și să consolideze pacea și să întărească democrația și statul de drept; solicită, în acest scop, actorilor din Burundi să reia dialogul în toate domeniile de dezacord între părți și să plaseze interesul național deasupra oricăror alte considerații;

11.    își reiterează preocuparea pentru situația dificilă a refugiaților burundezi care și-au părăsit țara și au ajuns în țările vecine; felicită țările gazdă (Republica Democrată Congo, Rwanda și Tanzania) și agențiile umanitare pentru sprijinul acordat populațiilor afectate și solicită comunității internaționale să acorde asistența umanitară necesară;

12.    reiterează faptul că, pentru Burundi, clauza privind drepturile omului din Acordul de la Cotonou, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Carta africană a drepturilor omului și popoarelor au un caracter obligatoriu și, prin urmare, această țară are obligația de a respecta drepturile universale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare;

13.    solicită Comisiei, Vicepreședintei/Înaltă Reprezentantă a UE și statelor membre să continue să acționeze în conformitate cu o politică fără echivoc și principială a UE față de Burundi, care să abordeze problema încălcărilor grave curente ale drepturilor omului, în acord cu Cadrul strategic al UE privind drepturile omului;

14.    solicită Comisiei și statelor membre să suspende - dacă nu au făcut deja acest lucru - orice sprijin pentru structurile de poliție, militare sau guvernamentale;

15.    solicită Comisiei să aibă în vedere lansarea unor consultări cu Burundi, în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, în vederea unei posibile suspendări a țării din acest acord și să ia toate măsurile necesare pe perioada desfășurării consultărilor;

16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Guvernului Burundi și guvernelor țărilor din Regiunea Marilor Lacuri, Uniunii Africane, Comunității Africii de Est, Conferinței Internaționale pentru Regiunea Marilor Lacuri, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate