Postopek : 2015/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0669/2015

Predložena besedila :

B8-0669/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0275

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 77k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.032v01-00
 
B8-0669/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Lara Comi v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP))  
B8‑0669/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burundiju,

–       ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–       ob upoštevanju izjave varnostnega sveta Združenih narodov z dne 4. junija 2015 o razmerah v Burundiju,

–       ob upoštevanju mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije Federice Mogherini o zaustavitvi misije za opazovanje volitev v Burundiju z dne 28. maja 2015 in izjave njenega predstavnika o razmerah v Burundiju z dne 29. junija 2015,

–       ob upoštevanju sporočila za javnost z izrednega zasedanja voditeljev držav Vzhodnoafriške skupnosti o razmerah v Burundiju z dne 31. maja 2015,

–       ob upoštevanju sporočila za javnost mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije z dne 13. junija 2015,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o Burundiju z dne 22. februarja 2015,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–       ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se Burundi sooča s pretresi od aprila 2015, ko je predsednik Pierre Nkurunziza napovedal sporno kandidaturo za tretji zaporedni petletni mandat, kar je sprožilo obširne proteste in neuspel vojaški udar v maju;

B.     ker je opozicija napovedala, da bo volitve bojkotirala, saj naj ne bi bilo mogoče organizirati pravičnih volitev;

C.     ker so lokalne in parlamentarne volitve v Burundiju potekale 29. junija 2015, predsedniške volitve pa so predvidene 15. julija, kljub pozivu vrha Vzhodnoafriške skupnosti, naj se volitve preložijo, da bi omogočili čas za vzpostavitev pogojev, ki so potrebni za izvedbo mirnih, vključujočih in verodostojnih volitev;

D.     ker volilni postopek še naprej kazijo omejitve za neodvisne medije, prekomerna uporaba sile nad protestniki, ustrahovanje opozicijskih strank in civilne družbe in pomanjkanje zaupanja v volilne organe in ker je EU zaradi teh razlogov prekinila svojo misijo za opazovanje volitev;

E.     ker je Komisija Afriške unije v nedeljo 28. junija sporočila, da ne bo opazovala lokalnih in parlamentarnih volitev, saj naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za organizacijo svobodnih, pravičnih, preglednih in verodostojnih volitev;

F.     ker je istega dne predsednik burundijskega parlamenta sporočil, da je zaradi groženj pobegnil, medtem ko so po prestolnici odmevali streli iz strelnega orožja;

G.     ker je 29. junija 2015 EU trajno umaknila svojo misijo za opazovanje volitev v Burundiju, saj lahko po njenem mnenju organizacija parlamentarnih volitev brez izpolnjenih minimalnih pogojev, ki bi zagotavljali verodostojnost, preglednost in vključenost, zgolj zaostri krizo;

H.     ker se Burundi še naprej sooča z največjo politično krizo po končanju 12-letne državljanske vojne leta 2005 in ker to znova ogroža notranjo politično stabilnost države, pa tudi njene sosede v tej že tako nestabilni regiji afriške celine;

I.      ker je močno zaskrbljen zaradi števila žrtev in primerov hudih kršitev človekovih pravic, o katerih se poroča od začetka krize, zlasti zaradi zlorab, ki jih pripisujejo varnostnim silam in članom milice Imbonerakure;

J.      ker je resno zaskrbljen, ker begunci še naprej bežijo v sosednje države;

K.     ker je trajno politično rešitev v interesu varnosti in demokracije za Burundijce mogoče najti zgolj prek dialoga in konsenza, v skladu sporazumom iz Aruše in burundijsko ustavo;

1.      obžaluje, ker burundijska vlada vztraja pri izvedbi lokalnih in parlamentarnih volitev 29. junija, kljub trenutnim političnim in varnostnim razmeram;

2.      obsoja vse kršitve človekovih pravic v Burundiju in poziva vse strani, naj ustavijo nasilje in se v tem obdobju zadržano odzivajo;

3.      poziva k takojšnji razorožitvi vseh oboroženih skupin mladih, povezanih s političnimi strankami;

4.      poziva voditelje, naj opustijo vsa dejanja, ki izzivajo to nasilje, burundijske oblasti pa, naj v celoti raziščejo te dogodke in vse odgovorne privedejo pred sodišče;

5.      znova poudarja, da posamezniki, odgovorni za hude kršitve človekovih pravic, ne smejo ostati nekaznovani, temveč morajo zanje odgovarjati osebno na sodišču; v tem smislu pripisuje poseben pomen takojšnji napotitvi opazovalcev za spremljanje stanja na področju človekovih pravic in vojaških strokovnjakov, kot je to najavila Afriška unija;

6.      izraža podporo nezmanjšanim prizadevanjem Vzhodnoafriške skupnosti in poudarja pomen ukrepov, dogovorjenih na vrhih v Dar es Salaamu 13. in 31. maja 2015, vključno s pozivom k preložitvi volitev in takojšnji prekinitvi nasilja, razorožitvi skupin mladih, povezanih s političnimi strankami, vzpostavitvijo dialoga med burundijskimi deležniki in zavezo regije, da ne bo samo mirno spremljala, če bo prišlo do poslabšanja razmer, saj ti ukrepi predstavljajo okvir za politično in sporazumno rešitev krize;

7.      razočarano ugotavlja, da politični dialog, ki ga je vzpostavil posebni odposlanec Združenih narodov za območje Velikih jezer in pri katerem so sodelovali Vzhodnoafriška unija, mednarodna konferenca za območje Velikih jezer in Afriška Unija, ni obrodil sadov;

8.      poudarja, da bi sedanje razmere lahko ogrozile pomembne pridobitve, ki so bile dosežene po podpisu mirovnega in spravnega sporazuma iz Aruše za Burundi in splošnega sporazuma o premirju leta 2003, kar bi vplivalo na stabilnost regije;

9.      poziva k popolnemu spoštovanju pogojev, ki sta jih določili Afriška unija in Vzhodnoafriška skupnost ter so bistveni za verodostojen, miren, vključujoč in pregleden potek volilnega procesa ob popolnem spoštovanju političnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja;

10.    ponovno potrjuje svoje prepričanje, da je le prek dialoga in konsenza, ki bo temeljil na spoštovanju sporazuma iz Aruše in burundijske ustave, mogoče doseči trajno politično rešitev, ki bo zagotovila ohranitev in utrditev miru ter krepitev demokracije in pravne države; zato poziva burundijske deležnike, naj nadaljujejo dialog na vseh področjih, glede katerih se ne strinjajo, in naj jim bo nacionalni interes najpomembnejše vodilo;

11.    ponavlja svojo zaskrbljenost glede težavnih razmer burundijskih beguncev, ki so pobegnili v sosednje države; izraža pohvalo državam gostiteljicam (Demokratična republika Kongo, Ruanda in Tanzanija) in humanitarnim agencijam za njihovo podporo beguncem ter poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi potrebno humanitarno pomoč;

12.    ponovno poudarja, da Burundi zavezujejo določba o človekovih pravicah v Sporazumu iz Cotonouja, Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah in Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev ter je zato dolžan spoštovati splošne človekove pravice, tudi pravico do izražanja;

13.    poziva Komisijo, podpredsednico/visoko predstavnico EU ter države članice, naj zagotovijo jasno in načelno politiko EU do Burundija, ki bo v skladu s strateškim okvirom EU za človekove pravice obravnavala hude kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v tej državi;

14.    poziva Komisijo in države članice, naj prekinejo vso podporo policijskim, vojaškim in vladnim strukturam, kjer tega še niso storile;

15.    poziva Komisijo, naj premisli o organizaciji posvetovanja z Burundijem v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja o morebitni izključitvi Burundija iz sporazuma ter naj v času teh posvetovanj sprejme vse ustrezne ukrepe;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi Burundija, vladam območja Velikih jezer, Afriški uniji, Vzhodnoafriški skupnosti, Mednarodni konferenci za območje Velikih jezer, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov