PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 60k
2.7.2015
PE559.039v01-00
 
B8-0671/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o borbi protiv štete u morskom okolišu i ribljim stokovima nastale zbog „mrtvih mreža”


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Jean-François Jalkh

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv štete u morskom okolišu i ribljim stokovima nastale zbog „mrtvih mreža”  
B8-0671/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da „mrtve mreže” uključuju svu ribolovnu opremu koju su odnijele oluje ili jake morske struje te opremu koja se zaplela;

B.     budući da se u te mreže godinama zapliću brojne vrste riba (divlji lososi, tune, sabljarke, morski psi), ali također i morski sisavci, morske kornjače i ptice;

C.     budući da ,mrtve mreže” štete morskom okolišu i ribljim stokovima te ponekad prijete sigurnosti brodova;

D.     budući da su današnje ribarske mreže sačinjene od vrlo otpornih sintetskih materijala;

1.      poziva Komisiju da subvencionira razvoj izdržljive ribolovne opreme sačinjene od biorazgradivih materijala,

2.      poziva Komisiju da daje ribarima financijske poticaje za skupljanje „fantomskih mreža”koje su izgubili ili koje su slučajno pronašli za vrijeme plovidbe,

3.      poziva države članice da u svoje luke postave opremu potrebnu za skupljanje i uklanjanje trošne ili oštećene ribolovne opreme,

4.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti