NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 60k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vypracovaní posúdenia vplyvu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na zamestnanosť


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vypracovaní posúdenia vplyvu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na zamestnanosť  
B8-0672/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa financuje rekvalifikácia pracovníkov prepustených z dôvodu medzinárodnej hospodárskej súťaže;

B.     keďže prah päťsto zamestnancov, ktorý má členský štát na využitie EGF, neumožňuje dostatočne pokryť rekvalifikáciu prepustených pracovníkov;

C.     keďže hlbšia štúdia umožní odmerať vplyv EGF na možnosť zamestnania prepustených pracovníkov a objasniť Komisii účinnosť tohto fondu;

1.      žiada Komisiu, aby formou nezávislého verejného prieskumu začala posudzovanie vplyvu EFG na politiky zamestnanosti každého členského štátu a aby výsledky oznámila Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu;

2.      žiada, aby sa pri príležitosti oznámenia výsledkov verejného prieskumu zorganizovala kontradiktórna diskusia;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami signatárov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia