PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 61k
10.7.2015
PE559.041v01-00
 
B8-0672/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o izvedbi ocene učinka Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na zaposlovanje


Steeve Briois, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o izvedbi ocene učinka Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na zaposlovanje  
B8-0672/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 z dne 20. oktobra  2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker se z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (ESPG) financira poklicna prekvalifikacija delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi mednarodne konkurence;

B.     ker merilo za upravičenost do pomoči iz ESPG, po katerem lahko države članice za pomoč zaprosijo, ko delo v posameznem podjetju oziroma sektorju izgubi več kot 500 delavcev, ne zadostuje za kritje vseh stroškov poklicne prekvalifikacije odpuščenih delavcev;

C.     ker mora poglobljena študija omogočiti oceno učinka ESPG na zaposljivost odpuščenih delavcev in Komisiji omogočiti pregled nad učinkovitost tega sklada;

1.      poziva Komisijo, naj v obliki neodvisnega javnega posvetovanja izvede oceno učinka ESPG na politike zaposlovanja v posameznih državah članicah, rezultate študije pa naj posreduje parlamentarnim odborom za proračun, zaposlovanje in socialne zadeve ter regionalni razvoj;

2.      poziva, naj se z objavo rezultatov javnega posvetovanja organizira razprava z vsemi deležniki;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov