FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
23.6.2015
PE559.047v01-00
 
B8-0678/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om konsumtion av alkoholhaltiga drycker bland minderåriga


Dubravka Šuica, Patricija Šulin

Förslag till Europaparlamentets resolution om konsumtion av alkoholhaltiga drycker bland minderåriga  
B8-0678/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     De flesta europeiska länder har en högre andel unga som berusar sig jämfört med USA. 65 % av Europas minderåriga konsumerar alkohol i genomsnitt två gånger i månaden, medan 9,8 % av dem konsumerar alkohol oftare än tio gånger i månaden.

B.     En stor andel unga i flertalet europeiska länder har före 13 års ålder konsumerat överdrivna mänger alkohol.

C.     Genomförandet av regler för lagliga inköp av alkoholhaltiga drycker tillsammans med lämpliga utbildningsprogram ger positiva resultat i bekämpandet av minderårigas alkoholkonsumtion.

D.     För minderåriga föreligger en särskild risk för kortsiktiga effekter av överdrivet alkoholintag, såsom olyckor och våld.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna till ett effektivare genomförande av regler för alkoholkonsumtion bland minderåriga med beaktande av kulturella sedvänjor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy