Процедура : 2015/2760(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0680/2015

Внесени текстове :

B8-0680/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0270

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 164kWORD 88k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2015/2760(RSP))


Алън Смит, Барбара Лохбилер, Мишел Раймон, Бодил Валеро, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2015/2760(RSP))  
B8-0680/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид резолюции 2201 (2015), 2204 (2015) и 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, както и Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН за налагане на санкции,

–       като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно Йемен, изготвен на 20 февруари 2015 г. в съответствие с Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН,

–       като взе предвид забраната за пътуване, наложена на петима души, а именно военните лидери на движението „Хути“ Абд Ал-Халик Ал Хути и Абдула Яхия Ал Хаким, на водача на движението „Хути“ Абдумалик Ал-Хути и на бившия президент Али Абдула Салех и неговия син, Ахмед Али Абдула Салех, както и замразяването на активите им,

–       като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 20 март, 26 март, 1 април, 26 април и 9 юни 2015 г. относно положението в Йемен,

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 20 април 2015 г.,

–       като взе предвид забележките относно Йемен, направени от заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси, Стивън О`Брайън, на 25 юни 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че настоящата криза в Йемен е резултат от неспособността на поредица от правителства да отговорят на законния стремеж на народа на Йемен към демокрация, икономическо и социално развитие, стабилност и сигурност; като има предвид, че неуспешният преход след подаването на оставка на дългогодишния президент Али Абдула Салех в полза на заместник-председателя Абд Рабу Мансур Хади създаде условия за избухването на ожесточен конфликт вследствие на систематичното пренебрегване на напрежението, съществуващо между отделните племена в страната, както и на ширещата се несигурност и икономическата парализа;

Б.     като има предвид, че Съветът за сътрудничество в Персийския залив, подкрепен от Резолюция 2051 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, постави началото на инициатива за Конференция за национален диалог (КНД), в рамките на която сваленият президент Али Абдула Салех се оттегли от властта, и през март 2013 г. в Сана се проведе диалог за процеса на прехода, който обаче приключи през януари 2014 г., когато Ахмед Шариф Ал-Дин, представител на хутите в работата на КНД, беше убит в столицата Сана, на път за конференцията, като това е второто убийство на представител на движението „Хути“, което изостря напрежението между хутите и обединените правителствени сили;

В.     като има предвид, че конфликтът между частта от населението, принадлежаща към „Хути“, и централното правителство на Йемен има исторически корени и се дължи отчасти на оплаквания от страна на хутите за дискриминация и опити да се разпространява вахабитското учение в Йемен; като има предвид, че първият въоръжен конфликт датира от 2004 г., и като има предвид, че поне от 2009 г. насам се нанасят саудитски и американски въздушни удари;

Г.     като има предвид, че неуспехите в политическото приобщаване създадоха условия за нарастване на милициите на хути, идващи от северната част на страната, възползвали се от вакуума в управлението и сигурността и отбелязващи значителни успехи в страната след превземането на Сана през септември 2014 г.; като има предвид, че по тази причина законният президент на Йемен Абд Рабу Мансур Хади избяга в Саудитска Арабия и оттогава е в Рияд;

Д.     като има предвид, че на 26 март 2015 г., в отговор на настъплението на хутите, ръководената от Саудитска Арабия коалиция на арабските държави започна в Йемен операция „Решителен щурм“ с цел възвръщане на завоеванията на Ансар Алах (господстващата милиция на „Хути“), възстановяване на президентството на Абд Рабу Мансур Хади и осигуряване на сигурност и стабилност в страната; като има предвид, че тези цели не са постигнати досега въпреки нанасянето на интензивни въздушни удари над позициите на хутите; като има предвид, че от началото на военните действия около 3 000 души са убити и над 10 000 – ранени;

Е.     като има предвид, че въоръжените групи на хутите са причинили многобройни жертви сред цивилното население в Йемен и свързаните с тях военни сили, включително използването на противовъздушни ракети, които при падането си в населени райони се взривяват и убиват и осакатяват цивилни граждани; като има предвид, че неколкократно при въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен бяха убити цивилни лица, което представлява нарушение на международното хуманитарно право, изискващо предприемането на всички възможни мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на жертвите сред цивилното население;

Ж.    като има предвид, че в допълнение към въздушните удари Саудитска Арабия наложи морска блокада на Йемен, което доведе до драматични последици за гражданското население, като понастоящем 22 милиона души – почти 80 % от населението – се нуждаят спешно от храна, вода и медицински консумативи; като има предвид, че ООН обяви най-висока степен на хуманитарна криза в Йемен и предупреди, че страната е на една крачка от глада, докато Световната продоволствена програма предупреди, че около 12 милиона души вече страдат от глад, който ще нанесе трайни физически и психически щети на цяло поколение деца;

З.      като има предвид, че в световен мащаб Саудитска Арабия е сред четирите страни с най-големи разходи за военни цели и че по данни на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира през 2014 г. се забелязва увеличение на покупките със 17%;

И.     като има предвид, че генералният секретар на ООН Бан Ки Мун призова за провеждане на разследване, след като ръководените от Саудитска арабия въздушни удари засегнаха сградата на Програмата на ООН за развитие в Саада и причиниха сериозни щети;

Й.     като има предвид, че всички страни в конфликта показват пълно незачитане на човешкия живот, многократно атакуват цивилна инфраструктура, в това число болници, училища, електроцентрали и водопроводни инсталации;

К.     като има предвид, че националната система за здравеопазване на Йемен достигна повратната си точка, тъй като все повече се разпространява треската денга, липсва лечение на хронични заболявания, а доставките на жизненоважни медицински материали и персоналът не достигат нуждаещите се от помощ хора;

Л.     като има предвид, че в страната бързо свършва горивото, и като има предвид, че понастоящем това вече силно ограничава разпределението на помощите и скоро ще доведе до опасност за живота вследствие на недостиг на вода, тъй като в засегнатия от суша Йемен водоснабдяването е изцяло зависимо от работещите с гориво дълбочинни помпи за изпомпване на вода от кладенци;

М.    като има предвид, че Ал Кайда на Арабския полуостров (АКАП) успя да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, като разшири своето присъствие и увеличи броя и мащаба на терористичните си нападения;

Н.     като има предвид, че т.нар. „Ислямска държава“/Даиш се установи в Йемен и извърши терористични нападения срещу шиитски джамии, при което са убити стотици хора; като има предвид, че се очаква както АКАП, така и „Ислямска държава“/Даиш да използват вакуума по отношение на сигурността в Йемен, за да повишат своя капацитет и да планират заговори за нападения срещу силите за сигурност на Йемен, хутите и всякакво западно присъствие;

О.     като има предвид, че продължаващата война и разрастването на АКАП и „Ислямска държава“/Даиш в Йемен представляват непосредствена заплаха за стабилността и сигурността на други държави в региона;

П.     като има предвид, че в средата на юни 2015 г. ООН проведе в Женева мирни преговори между воюващите фракции на Йемен с посредничеството на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед, които не постигнаха резултати; като има предвид, че Оман, който не се присъедини към операцията „Решителен щурм“ и поддържа близки отношения с двете основни страни в конфликта, предприема дипломатически усилия в региона с цел постигане на примирие;

Р.     като има предвид, че след избухването на войната в Йемен старият град на Сана, обект от световното наследство на ЮНЕСКО, пострада при бомбено нападение; като има предвид, че в резултат на това много исторически сгради, паметници, музеи и археологически обекти и места за поклонение са непоправимо повредени или унищожени;

1.      отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен, както и за оказване на подкрепа на народа на Йемен;

2.      изразява сериозното си безпокойство по повод на бързото влошаване на политическото и хуманитарното положение и положението със сигурността в Йемен, вследствие на което изборът е само между мир или гладна смърт на голяма част от населението;

3.      призовава всички страни в конфликта да преустановят незабавно военните сблъсъци и най-малкото да се споразумеят за хуманитарно затишие по време на настоящия свещен за мюсюлманите месец Рамазан, както и да позволят на населението да бъде предоставена спешно необходимата помощ;

4.      осъжда дестабилизиращите едностранни действия, предприемани от хутите и военните единици, верни на бившия президент Салех, също така осъжда въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция и морската блокада, наложена от нея на страната, които вече доведоха до хиляди смъртни случаи, дестабилизираха още повече Йемен, създадоха по-благоприятни условия за разрастване на терористичните и екстремистките организации като „Ислямска държава“/Даиш и АКАП и изостриха вече критичната хуманитарна ситуация;

5.      настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да вдигне незабавно морската блокада, наложена на Йемен, като се даде възможност за пълно възобновяване на търговския внос в пристанищата на Йемен с цел предотвратяване още по-сериозен глад и на недостига преди всичко на храна, гориво и медицински материали;

6.      във връзка с това призовава ЕС, неговите държави членки и САЩ да засилят натиска над правителството на Саудитска Арабия с цел то да се съсредоточи единствено върху спирането и претърсването на отделни кораби, при които съществува основателна причина да се счита, че пренасят незаконно оръжие;

7.      призовава държавите членки да прекратят износа на оръжия в страните в конфликта, тъй като това е несъвместимо с общата позиция на ЕС относно контрола върху износа на оръжие; критикува по-конкретно обявените наскоро френски и британски сделки за износ на стоки с военно предназначение за Саудитска Арабия;

8.      призовава всички страни да гарантират защитата на гражданското население и да се въздържат от нападения срещу граждански инфраструктурни обекти, по-специално медицински съоръжения и системи за водоснабдяване; призовава за това убийствата на цивилни лица да бъдат разследвани независимо и безпристрастно по възможност като несъразмерни или безразборни нападения, констатациите от разследванията да бъдат оповестени публично, а лицата, за които се подозира, че носят отговорност за сериозни нарушения на военните закони, да бъдат изправени пред съда в рамките на справедливи съдебни процеси; подчертава, че всички жертви на незаконни посегателства и семействата им следва да получат пълно обезщетение;

9.      настойчиво приканва всички страни да предоставят неограничен достъп на хуманитарните работници и хуманитарната помощ, така че на най-уязвимите лица да може незабавно да бъде оказана жизненоважна подкрепа; подчертава, че произволният отказ на достъп до хуманитарна помощ и лишаването на гражданите от стоки, които са абсолютно необходими за оцеляването им, представляват нарушение на международното хуманитарно право;

10.    призовава за независимо международно разследване на предполагаемите нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

11.    подчертава, че може да има единствено политическо решение на конфликта, което да приобщава всички страни по конфликта и да е постигнато чрез преговори; ето защо настоятелно призовава всички страни в конфликта в Йемен да работят за преодоляване на различията помежду си чрез диалог, компромиси и споделяне на властта, което да доведе до сформирането на правителство на националното единство с цел възстановяване на мира, предотвратяване на икономически и финансов срив и справяне с хуманитарна катастрофа;

12.    изразява пълната си подкрепа за усилията на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед за посредничество в мирните преговори между страните; подкрепя усилията на Оман за постигане на примирие между хутите и силите, предани на правителството на Йемен, като първа стъпка към намирането на политическо решение чрез преговори;

13.    призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, съвместно с държавите членки неотложно да потърси подкрепа в рамките на ООН за голям международен план за осигуряване на водоснабдяването в Йемен, тъй като – освен че е абсолютно необходима – подобна стъпка може да бъде от решаващо значение за довеждане на потенциалния мирен процес до успешен край и за предоставяне на населението на перспективата да бъде в състояние да подобри селското стопанство, да се изхранва самостоятелно и да възстанови страната;

14.    осъжда възможно най-категорично терористичните нападения, извършени от „Ислямска държава“/Даиш срещу шиитски джамии в Сана и Саада, при които са убити и ранени стотици хора; предупреждава за опасността от разпространяване на екстремна сектантска идеология, която стои в основата на престъпните действия на „Ислямска държава“/Даиш;

15.    изразява тревога по повод на това, че АКАП може да се възползва от влошаващото се политическо положение и влошаващото се положение по отношение на сигурността в Йемен; настоятелно призовава всички страни в конфликта да демонстрират твърда ангажираност и решимост за борба с екстремистки и терористични групировки като „Ислямска държава“/Даиш и АКАП като въпрос с най-висок приоритет; предупреждава, че всякакви опити за инструментализиране на тези групировки като заместители в борбата срещу предполагаеми врагове ще рикошират и ще доведат само до по-голяма нестабилност, сектантски кръвопролития и дестабилизация в съседните държави;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на специалния пратеник на Генералния секретар на ООН за Йемен, на правителствата на Йемен и на Кралство Саудитска Арабия, както и на парламентите и правителствата на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави.

Правна информация - Политика за поверителност