Postup : 2015/2760(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0680/2015

Předložené texty :

B8-0680/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2015/2760(RSP))  
B8‑0680/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2201 (2015), č. 2204 (2015) a č. 2216 (2015) o Jemenu a na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) o uvalení sankcí,

–       s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN o Jemenu vypracovanou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) ze dne 20. února 2015,

–       s ohledem na zmrazení majetku a uložení zákazu vstupu pěti osobám, konkrétně hútijským velitelům Abdovi al-Cháliq al-Hútímu a Abdalláhovi Jahjá al-Hákimovi, hútijskému předákovi Abdovi al-Malik al-Hútímu a bývalému prezidentovi Alímu Abdulláhovi Sálihovi a jeho synovi Alímu Abdalláhovi Sálihovi,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 20. března, 26. března, 1. dubna, 26. dubna a 9. června 2015 o situaci v Jemenu,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 20. dubna 2015 týkající se Jemenu,

–       s ohledem na komentáře k Jemenu, které učinil zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, Stephen O'Brien, dne 25. června 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že současná krize v Jemenu je výsledkem neúspěchu několika po sobě jdoucích vlád splnit legitimní snahy jemenských občanů o nastolení demokracie, hospodářský a sociální rozvoj, stabilitu a bezpečnost; vzhledem k tomu, že neúspěšná transformace po odstoupení dlouholetého prezidenta Alího Abdalláha Sáliha ve prospěch viceprezidenta Abd Rabbu Mansúra Hádího připravila půdu pro vypuknutí násilného konfliktu, jelikož bylo systematicky přehlíženo mnoho případů kmenového napětí v zemi, a pro rozšíření nestability a hospodářské ochromení;

B.     vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Zálivu podpořená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2051 (2012) zahájila iniciativu pro konferenci o národním dialogu, v jejímž rámci svržený prezident Alí Abdalláh Sálih složil svůj úřad, a v Saná se v březnu 2013 uskutečnil transformační dialog, který však skončil v lednu 2014, kdy byl Ahmed Šaríf ad-Dín, zástupce Hútiů na konferenci o národním dialogu, během své cesty na konferenci v Saná zavražděn, což byla již druhá vražda zástupce Hútiů, která napětí mezi Hútii a vládními silami zvýšila;

C.     vzhledem k tomu, že konflikt mezi hútijskou částí obyvatel a jemenskou centrální vládou má historické kořeny částečně v pocitech křivdy Hútiů v důsledku diskriminace a v pokusech rozšířit wahhábistické učení v Jemenu; vzhledem k tomu, že k prvnímu z ozbrojených konfliktů došlo v roce 2004 a vzhledem k tomu, že do nich byly nejpozději od roku 2009 rovněž zapojeny vzdušné síly Saúdské Arábie a Spojených států;

D.     vzhledem k tomu, že nedostatek politického zapojení přispěl ke vzestupu hútijských milicí, které přišly ze severu země a využily bezvládí a nezajištěné bezpečnostní situace a od září 201, kdy obsadily Saná, ovládly rozsáhlá území v celé zemi; vzhledem k tomu, že legitimní prezident Jemenu Abd Rabbu Mansúr Hádí z tohoto důvodu uprchl do Saúdské Arábie a doposud se zdržuje v Rijádu;

E.     vzhledem k tomu, že dne 26. března 2015 v reakci na postup Hútiů zahájila koalice arabských států pod vedením Saúdské Arábie v Jemenu operaci „Decisive Storm“ s cílem potlačit dominantní hútijskou milici Ansár Alláh, dosadit Abda Rabbu Mansúra Hádího zpět na post prezidenta a obnovit bezpečnost a stabilitu v zemi; vzhledem k tomu, že těchto cílů ani přes intenzivní útoky vzdušných sil na pozice Hútiů doposud nebylo dosaženo; vzhledem k tomu, že od vypuknutí bojů bylo zavražděno více než 3 000 osob a přes 10 000 jich bylo zraněno;

F.     vzhledem k tomu, že hútijské ozbrojené skupiny a přidružené síly jsou zodpovědné za četné civilní oběti v Jemenu, mimo jiné v důsledku použití protiletadlové munice, která po dopadu detonovala v obydlených oblastech a vedla k zabití a zmrzačení civilistů; vzhledem k tomu, že při leteckých útocích vzdušných sil vojenské koalice vedené Saudskou Arábií v několika případech došlo k zabití civilistů, čímž bylo porušeno mezinárodní humanitární právo, které vyžaduje, aby byly provedeny veškeré možné kroky k předcházení nebo minimalizaci ztrát na životech civilistů;

G.     vzhledem k tomu, že kromě využití vzdušných sil Saúdská Arábie uvalila na Jemen námořní blokádu, která má dramatický dopad na civilní obyvatelstvo, kdy 22 milionů osob – téměř 80 % populace – v současnosti nutně potřebuje potraviny, vodu a zdravotnické potřeby; vzhledem k tomu, že OSN vyhlásila stupeň nejvyšší humanitární nouze v Jemenu a varovala, že se země nachází pouze krůček od propuknutí hladomoru, zatímco Světový potravinový program varoval, že hladem trpí již dnes 12 milionů osob, což povede k trvalému poškození fyzického a duševního zdraví celé generace dětí;

H.     vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie patří mezi čtyři země s nejvyššími vojenskými výdaji na světě, přičemž podle Stockholmského mezinárodního institutu pro mírový výzkum v roce 2014 nákup zbraní navýšila o 17 %;

I.      vzhledem k tomu, že poté, co byl při zásahu vzdušných sil Saudské Arábie zasažen a vážně poškozen areál Rozvojového programu OSN, vyzval generální tajemník OSN Ban Ki-moon k provedení šetření v této věci;

J.      vzhledem k tomu, že všechny strany konfliktu projevily naprostou neúctu vůči lidským životům, opakovaně útočily na civilní infrastrukturu, včetně nemocnic, škol, elektráren a vodohospodářských zařízení;

K.     vzhledem k tomu, že jemenský národní zdravotní systém dosáhl bodu zlomu, kdy stále více lidí trpí horečkou dengue, chybí možnosti léčby chronických chorob, životně důležitý zdravotnický materiál se nedostane potřebným a lékařskému personálu je rovněž znemožněn přístup k nim;

L.     vzhledem k tomu, že v zemi velmi rychle dochází pohonné hmoty a vzhledem k tomu, že to již velmi závažně omezuje rozdělování pomoci a brzy povede k život ohrožujícímu nedostatku vody, jelikož Jemen sužovaný obdobími sucha je zcela závislý na hloubkových čerpadlech pro dodávky vody, které pro své fungování potřebují pohonné hmoty;

M.    vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšířila svou oblast vlivu a zvýšila počet a rozsah teroristických útoků;

N.     vzhledem k tomu, že takzvaný Islámský stát / Dá‘iš se rozšířil do Jemenu a provedl teroristické útoky na šíitské mešity, při kterých zahynuly stovky lidí; vzhledem k tomu, že se očekává, že jak al-Káida na Arabském poloostrově, tak Islámský stát / Dá’iš využijí bezpečnostní vakuum k rozšíření své moci a k přípravám útoků na jemenské bezpečnostní síly, Hútie i veškeré západní subjekty;

O.     vzhledem k tomu, že pokračující válka a rozšíření al-Káidy na Arabském poloostrově a Islámského státu / Dá’iše v Jemenu představuje přímou hrozbu pro stabilitu a bezpečnost dalších zemí v tomto regionu;

P.     vzhledem k tomu, že v polovině června 2015 vedla OSN v Ženevě mírové rozhovory mezi válčícími jemenskými frakcemi, které zprostředkovával zvláštní vyslanec OSN pro Jemen Ismaíl Uld Šajch Ahmad a které nepřinesly žádné výsledky; vzhledem k tomu, že Omán, který se nezúčastnil operace „Decisive Storm“ a udržuje úzké vztahy s oběma hlavními stranami konfliktu, stojí v čele regionálního diplomatického úsilí o dosažení příměří;

Q.     vzhledem k tomu, že po zahájení války v Jemenu, bylo při bombovém útoku zasaženo historické centrum Saná, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto útoku bylo nevratně poškozeno nebo zničeno mnoho historických budov, památek, muzeí, archeologických nalezišť a posvátných míst;

1.      znovu potvrzuje silnou podporu jednotě, svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu a stojí po boku jemenských občanů;

2.      vyjadřuje závažné znepokojení nad rychle se zhoršující politickou, bezpečnostní a humanitární situací v Jemenu, v níž existují pouze dvě možnosti volby: mír, nebo smrt velké části obyvatelstva hladem;

3.      vyzývá všechny strany, aby okamžitě ukončily vojenské střety a dohodly se alespoň na humanitární pauze během nynějšího muslimského svatého měsíce ramadánu, aby bylo umožněno obyvatelstvu poskytnout absolutně nutné dodávky pomoci;

4.      odsuzuje destabilizující jednostranné akce Hútiů a vojenských jednotek loajálních bývalému prezidentovi Sálihovi, a rovněž odsuzuje vzdušné útoky koalice vedené Saúdskou Arábií a její námořní blokádu Jemenu, které již způsobily  smrt tisíců osob, prohloubily destabilizaci Jemenu, vytvořily živnou půdu pro expanzi teroristických a extremistických organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a al-Káida na Arabském poloostrově, a vyhrotily již tak kritickou humanitární situaci;

5.      požaduje, aby koalice vedená Saúdskou Arábií okamžitě ukončila blokádu Jemenu, umožnila obnovení dovozu zboží do jemenských přístavů, zejména potravin, pohonných hmot a zdravotnického materiálu, s cílem předejít závažnějšímu nedostatku a hladu;

6.      vyzývá v této souvislosti EU, její členské státy a USA k zesílení svého tlaku na vládu Saúdské Arábie, aby se zaměřila pouze na jednotlivé lodě a zastavovala pouze ty, u nichž existuje závažné podezření, že pašují zbraně;

7.      vyzývá členské státy, aby zastavily veškerý vývoz zbraní, jehož příjemcem je některá ze stran konfliktu, jelikož není slučitelný se společným postojem EU ke kontrolám vývozu zbraní; kritizuje zejména nedávno ohlášené dohody Francie a Velké Británie o vývozu zbraní do Saúdské Arábie;

8.      vyzývá všechny strany, aby zajistily ochranu civilistů a upustily od útoků na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a vodovodní systémy; vyzývá, aby vraždění civilistů bylo nezávisle a objektivně vyšetřeno, jakožto možné nepřiměřené a bezohledné útoky, aby zjištění veškerých šetření byla zveřejněna a ti, u nichž existuje podezření, že nesou zodpovědnost za závažné porušování válečného práva, byli souzeni ve spravedlivých řízeních; zdůrazňuje, že oběti protiprávních útoků a jejich rodiny by měly být plně odškodněny;

9.      naléhavě vyzývá všechny strany, aby zajistily neomezený přístup pro humanitární pracovníky a záchrannou pomoc, a umožnily tak okamžité poskytnutí nezbytné pomoci nejohroženějšímu obyvatelstvu; zdůrazňuje, že svévolné bránění v přístupu humanitární pomoci a odepírání prostředků nezbytných k přežití civilistům představuje porušování mezinárodního humanitárního práva;

10.    požaduje nezávislé mezinárodní vyšetřování všech údajných porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

11.    zdůrazňuje, že politického řešení konfliktu lze dosáhnout pouze prostřednictvím jednání, do nichž musí být zapojeny všechny strany; naléhavě proto žádá všechny jemenské strany, aby společně pracovaly na překonání neshod prostřednictvím dialogu, kompromisu a sdílení moci, díky čemuž by mohla být vytvořena vláda národní jednoty, obnoven mír, zabránilo by se hospodářskému a finančnímu kolapsu a vyřešila by se současná humanitární katastrofa;

12.    vyjadřuje svou plnou podporu úsilí OSN a zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajch Ahmada o zprostředkování mírových jednání mezi stranami; podporuje úsilí Ománu o dosažení příměří mezi Hútii a silami loajálními jemenské vládě, jakožto první krok k vyjednání politického řešení;

13.    vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby společně s členskými státy neprodleně usilovala o získání podpory v OSN pro velký mezinárodní plán na zajištění dodávek vody v Jemenu, jelikož je to bezpodmínečně nutné a jelikož by tento krok rovněž mohl být rozhodující pro směřování mírového procesu k úspěšnému vyústění a mohl by místním obyvatelům dát naději, že budou schopni zlepšit zemědělství, zajistit si sami obživu a obnovit zničenou zemi;

14.    co nejdůrazněji odsuzuje teroristické útoky Islámského státu / Dá’iše na šíitské mešity v Saná a Saada, při nichž zahynuly nebo byly zraněny stovky lidí; varuje před nebezpečným šířením extrémní sektářské ideologie, která za kriminálními činy Islámského státu / Dá’iše stojí;

15.    je velmi znepokojen skutečností, že al-Káida na Arabském poloostrově využívá zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu; naléhavě žádá všechny strany konfliktu, aby projevily pevné odhodlání a rozhodnost v boji proti extremismu a teroristickým skupinám, jako je Islámský stát / Dá’iš a al-Káida na Arabském poloostrově, který by měl být nejvyšší prioritou; upozorňuje na to, že jakékoli pokusy využívat tyto skupiny jako prostředníky v boji proti vnímaným nepřátelům se vymstí a povede pouze k prohloubení nestability, sektářskému vraždění a destabilizaci v sousedních zemích;

16.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro Jemen, vládám Jemenu a Království Saúdské Arábie, parlamentům a vládám států Rady pro spolupráci v Zálivu a států Ligy arabských států.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí