Menettely : 2015/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0680/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0680/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 136kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))  
B8‑0680

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston Jemenistä antamat päätöslauselmat 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015) ja pakotteiden asettamisesta antaman päätöslauselman 2140/2015),

–       ottaa huomioon YK:n Jemeniä käsittelevän asiantuntijapaneelin selvityksen, joka laadittiin 20. helmikuuta 2014 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) jälkeen,

–       ottaa huomioon, että varojen jäädyttäminen on kohdistettu viiteen henkilöön: huthien sotilaskomentajat Abd Al-Khaliq Al-Huthi ja Abdullah Yahya Al Hakim, huthien johtaja Abdumalik Al-Houthi sekä entinen presidentti Ali Abdullah Saleh ja hänen poikansa Ahmed Ali Abdullah Saleh,

–       ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 20. maaliskuuta, 26. maaliskuuta, 26. huhtikuuta ja 9. kesäkuuta 2015 antamat lausunnot Jemenin tilanteesta,

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–       ottaa huomioon YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin Stephen O’Brienin 25. kesäkuuta 2015 esittämät Jemeniä koskevat huomautukset,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, että vallansiirto pitkäaikaisen presidentin Ali Abdullah Salehin eron jälkeen varapresidentti Abd-Rabbu Mansour Hadille epäonnistui ja loi pohjan väkivaltaiselle konfliktille, koska maan monet heimojännitteet, laajalle levinnyt turvattomuus ja taloudellinen lamaantuminen jätettiin järjestelmällisesti huomiotta;

B.     ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2051 (2012) tuella Persianlahden yhteistyöneuvosto pani alulle aloitteen kansallisen vuoropuhelun konferenssista, jossa entinen presidentti Ali Abdullah Saleh siirtyi syrjään ja jossa siirtymäkauden vuoropuhelu käynnistettiin Sana’assa maaliskuussa 2013; toteaa, että prosessi päättyi kuitenkin tammikuussa 2014, jolloin huthien konferenssiedustaja Ahmed Sharif Al-Din murhattiin pääkaupungissa Sana’assa matkalla konferenssiin ja että kyseessä oli jo toinen huthiedustajan salamurha, mikä pahensi jännitteitä huthien ja hallituksen joukkojen välillä;

C.     ottaa huomioon, että huthiväestön ja Jemenin keskushallituksen välisellä konfliktilla on historialliset juuret, jotka perustuvat osittain huthien väitettyyn syrjintään ja wahhabi-uskonnon levittämiseen Jemenissä; toteaa, että ensimmäinen aseellinen konflikti tapahtui vuonna 2004 ja että Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen ilmaiskuja on tehty ainakin vuodesta 2009 alkaen;

D.     ottaa huomioon, että epäonnistumiset poliittisessa osallistamisessa tarjosivat nousumahdollisuuden maan pohjoisosista lähtöisin oleville huthien puolisotilaallisille joukoille, jotka käyttivät hyväksi hallinnollista ja turvallisuuteen liittyvää tyhjiötä ja valloittivat maan pääkaupungin Sanaan syyskuussa 2014 ja jotka ovat sittemmin saavuttaneet suuria voittoja koko maassa; ottaa huomioon, että Jemenin laillinen presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadi pakeni tämän takia Saudi-Arabiaan ja on siitä lähtien oleskellut Riadissa;

E.     ottaa huomioon, että vastauksena huthien hyökkäyksiin Saudi-Arabian johtama arabimaiden koalitio käynnisti Jemenissä 26. maaliskuuta 2015 ”Decisive Storm” ‑operaation, jonka tarkoituksena oli voittaa takaisin johtavan huthiryhmän Ansar Allahin valloittamat alueet, palauttaa presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadi takaisin valtaan ja palauttaa maan turvallisuus ja vakaus; toteaa, että näihin tavoitteisiin ei vielä ole päästy huolimatta huthien asemapaikkojen raskaista pommituksista; ottaa huomioon, että vihollisuuksien puhkeamisen jälkeen noin 3 000 ihmistä on kuollut ja yli 10 000 haavoittunut;

F.     toteaa, että lukuisat Jemenin siviiliuhreista ovat huthien aseellisten ryhmittymien ja niiden liittolaisten vastuulla, ja tästä ovat esimerkkinä asuinalueilla räjähtäneiden ilmatorjunta-ammusten tapaukset, joiden yhteydessä kuoli ja vahingoittui paljon siviilejä; ottaa huomioon, että monissa tapauksissa Saudi-Arabian johtaman liittouman ilma-iskut Jemeniin ovat surmanneet siviilejä vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa kehotetaan välttämään siviiliuhreja kaikin mahdollisin keinoin;

G.     toteaa, että ilma-iskujen lisäksi Saudi-Arabia on asettanut Jemenin laivastosaartoon, jonka seuraukset siviiliväestöön ovat olleet dramaattiset: väestöstä 22 miljoonaa ihmistä eli lähes 80 prosenttia väestöstä tarvitsee kiireellistä elintarvike-, vesihuolto- ja lääkeapua; toteaa, että YK on julistanut Jemeniin korkeimman vakavuusasteen humanitaarisen kriisin ja varoittanut, että Jemen on vain askeleen päässä nälänhädästä; toteaa, että maailman elintarvikeohjelma on varoittanut, että 12 miljoonaa ihmistä kärsii jo nyt nälänhädästä, joka tulee aiheuttamaan pysyviä fyysisiä ja henkisiä vahinkoja kokonaiselle sukupolvelle;

H.     ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on yksi maailman suurimmista asemahdeista, jonka aseostojen määrä lisääntyi 17 prosenttia vuonna 2014 Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) mukaan;

I.      ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vaati käynnistämään tutkinnan sen jälkeen, kun Saudi-Arabian johdolla Saadaan tehdyissä ilmaiskuissa osuttiin YK:n kehitysohjelman asemapaikkaan, joka vahingoittui pahasti;

J.      toteaa, että konfliktin kaikki osapuolet eivät ole piitanneet ihmishengistä, vaan hyökänneet siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin, voimalaitoksiin ja vesijärjestelmiin;

K.     ottaa huomioon, että kansallinen terveydenhoitojärjestelmä on romahtamassa, denguekuume yleistyy, kroonisiin sairauksiin ei ole tarjolla hoitoa ja elintärkeät lääkkeet ja lääkintähenkilöstö eivät saavuta avun tarpeessa olevia;

L.     ottaa huomioon, että polttoaine on loppumaisillaan koko maasta, mikä rajoittaa jo vakavasti avun jakamista ja johtaa pian hengenvaaralliseen vesipulaan, sillä kuivuudesta kärsivän Jemenin vedensaanti on täysin riippuvainen moottorikäyttöisillä pumpuilla toimivista syvistä kaivoista;

M.    toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyödykseen Jemenin poliittisen ja turvallisuutta koskevan tilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan ja lisäämään terrorihyökkäystensä määrää ja laajuutta;

N.     ottaa huomioon, että niin kutsuttu Da’esh on vahvistanut asemiaan Jemenissä ja tehnyt terroristihyökkäyksiä šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä satoja ihmisiä; ottaa huomioon, että sekä AQAP että Da’esh hyödyntävät todennäköisesti Jemenin turvallisuustyhjiötä kootakseen voimiaan ja lisätäkseen pommihyökkäyksiä Jemenin turvallisuusjoukkoja, hutheja ja mahdollisia alueella olevia länsimaiden edustajia vastaan;

O.     ottaa huomioon, että sodan jatkuminen ja AQAP:n ja Da’eshin toiminnan laajeneminen Jemenissä ovat suora uhka alueen muiden maiden vakaudelle ja turvallisuudelle;

P.     panee merkille Genevessä kesäkuun puolivälissä 2015 Jemenin sodan osapuolten välillä pidetyt rauhanneuvottelut, joita johti YK:n pääsihteerin Jemenin erityislähettiläs Ismail Ould Cheikh Ahmed, ja jotka eivät johtaneet tulokseen; toteaa, että Oman, joka ei osallistunut operaatio Decisive Stormiin ja jolla on hyvät suhteet konfliktin molempien osapuolten kanssa, johtaa alueella diplomaattisia pyrkimyksiä tulitauon saavuttamiseksi;

Q.     ottaa huomioon, että Jemenin sodan alkamisen jälkeen Sanaan vanha kaupunki, joka on Unescon maailmanperintökohde, joutui pommitusten kohteeksi; ottaa huomioon, että niiden seurauksena monet historialliset rakennukset, monumentit, museot, arkeologiset kohteet ja uskonnonharjoittamispaikat ovat lopullisesti vahingoittuneet tai tuhoutuneet;

1.      toistaa tukevansa vahvasti Jemenin yhtenäisyyttä, suvereniteettia, itsenäisyyttä sekä alueellista koskemattomuutta ja vahvistaa pysyvänsä Jemenin kansan rinnalla;

2.      on vakavasti huolestunut Jemenin nopeasti pahenevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta, jossa on jäljellä enää valinta rauhan tai väestön laajamittaisen nälänhädän välillä;

3.      kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan sotilaallisen vastakkainasettelun välittömästi ja suostumaan humanitaariseen taukoon, ainakin meneillään olevan muslimien pyhän ramadan-kuukauden ajaksi, ja sallimaan kipeästi kaivatun avun toimittamisen väestölle;

4.      tuomitsee huthien ja entistä presidenttiä Salehia tukevien joukkojen yksipuoliset toimet sekä myös Saudi-Arabian johtaman koalition Jemeniin kohdistamat ilmaiskut ja laivastosaarron, jotka ovat johtaneet tuhansien ihmisten kuolemaan, kärjistäneet Jemenin tilannetta entisestään, luoneet paremmat edellytykset terrorismin ja äärijärjestöjen, kuten Da’esh ja AQAP, leviämiselle ja pahentaneet jo kriittistä humanitaarista tilannetta entisestään;

5.      vaatii Saudi-Arabian johtamaa koalitiota lopettamaan Jemenin laivastosaarron välittömästi ja sallimaan tuontikaupan käynnistämisen uudelleen Jemenin satamissa, jottei pahennettaisi entisestään nälänhätää ja varsinkin elintarvike-, polttoaine- ja lääkepulaa;

6.      kehottaa tässä yhteydessä EU:ta, sen jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja kohdistamaan enemmän painostusta Saudi-Arabian hallitukseen, jotta se keskittyisi pysäyttämään ja tutkimaan yksittäisiä aluksia ainoastaan, jos on hyvä syy epäillä niiden salakuljettavan aseita;

7.      kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaiken mahdollisen aseviennin konfliktin osapuolille, koska se on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston yhteisen kannan vastaista; arvostelee ennen kaikkea äskettäin ilmoitettuja Ranskan ja Ison-Britannian asevientikauppoja Saudi-Arabiaan;

8.      kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään siviili-infrastruktuurin, erityisesti lääkinnällisten palvelujen ja vesijärjestelmien, tulittamisesta; vaatii riippumattoman ja puolueettoman tutkimuksen tekemistä siviileihin kohdistuneista suhteettomista tai summittaisista hyökkäyksistä, tutkimusten tulosten julkistamista ja humanitaarisen oikeuden vastaisista vakavista rikkomuksista epäiltyjen henkiöiden tuomista oikeuden eteen puolueetonta oikeudenkäyntiä varten; korostaa, että kaikille laittomien hyökkäysten uhreille ja heidän perheillensä olisi maksettava täysimääräiset korvaukset;

9.      kehottaa kaikkia osapuolia antamaan kiireesti esteettömän pääsyn humanitaarisille työntekijöille ja hätäavulle, jotta kaikkein hädänalaisimmille voitaisiin toimittaa välttämätöntä apua; korostaa, että humanitaaristen avustustoimitusten estäminen mielivaltaisesti ja elintärkeiden tarvikkeiden epääminen siviileiltä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

10.    vaatii kaikkien kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien väitettyjen loukkausten riippumatonta ja kansainvälistä tutkimista;

11.    korostaa, että konfliktiin on olemassa vain poliittinen, osallistava ja neuvoteltu ratkaisu; vaatii siksi, että Jemenin puolueet työskentelevät yhdessä ratkaistakseen erimielisyytensä vuoropuhelun, kompromissin ja vallanjaon keinoin ja perustaakseen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen, joka palauttaisi rauhan, välttäisi talous- ja finanssiromahduksen ja puuttuisi edessä olevaan humanitaariseen katastrofiin;

12.    ilmaisee täyden tukensa YK:n sekä YK:n pääsihteerin Jemenin erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin pyrkimyksille käynnistää rauhanneuvottelut osapuolten välillä; tukee Omanin pyrkimyksiä tulitaukoon huthien ja Jemenin hallitukselle uskollisten joukkojen välillä ja pitää sitä ensimmäisenä askeleena poliittiseen neuvotteluratkaisuun;

13.    kehottaa komission varapuheenjohtajaa/unionin ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita keräämään YK:n piiristä kiireellisesti tukea laajalle kansainväliselle suunnitelmalle Jemenin vesitilanteen varmistamiseksi, koska äärimmäisen välttämättömän avun antamisen lisäksi kyseisellä toimenpiteellä voitaisiin saattaa mahdollinen rauhanprosessi ratkaisevaan päätökseensä ja antaa Jemenin väestölle mahdollisuus maatalouden kehittämisestä, omavaraisuudesta ja maan uudelleenrakentamisesta;

14.    tuomitsee erittäin jyrkästi Da’eshin terrorihyökkäykset šiiamuslimien moskeijoihin Sanaassa ja Saadassa ja toteaa, että niissä kuoli ja haavoittui satoja ihmisiä; varoittaa, että vaarana on näitä Da’eshin rikoksia tukevan ääriuskonnollisen ideologian leviäminen;

15.    pitää hälyttävänä, että AQAP saattaa hyötyä Jemenin heikkenevästä poliittisesta ja turvallisuustilanteesta; vaatii konfliktin kaikkia osapuolia osoittamaan vakaata sitoutumistaan ja päättäväisyyttään Da’eshin ja AQAP:n kaltaisten ääriliikkeiden ja terroristiryhmien torjuntaan ja pitämään sitä prioriteettina; varoittaa kaikista yrityksistä käyttää näitä ryhmiä apuna taisteluissa otaksuttuja vihollisia vastaan, sillä kyseinen toiminta kääntyy itseään vastaan ja vain lisää epävakautta ja uskontokuntien välistä verenvuodatusta ja horjuttaa entisestään naapurivaltioiden vakautta;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettiläälle, Jemenin hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnalle sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö