Procedūra : 2015/2760(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0680/2015

Pateikti tekstai :

B8-0680/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 148kWORD 87k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2015/2760(RSP))  
B8‑0680/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2201 (2015), Nr. 2204 (2015) ir Nr. 2216 (2015) dėl Jemeno ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2140 (2014), kuria nustatomos sankcijos,

–       atsižvelgdamas į JT ekspertų grupės Jemeno klausimu ataskaitą, parengtą pagal 2015 m. vasario 20 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2140 (2014),

–       atsižvelgdamas į tai, kad buvo įšaldytas penkių asmenų, būtent Houthi grupuotės karinių vadų Abd Al-Khaliqo Al-Huthi ir Abdullaho Yahya Al Hakimo, Houthi grupuotės vado Abdumaliko Al-Houthi ir buvusio prezidento Ali Abdullaho Saleho bei jo sūnaus Ahmedo Ali Abdullaho Saleho turtas ir jiems nustatytas draudimas keliauti,

–       atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2015 m. kovo 20 ir 26, balandžio 1 ir 26 ir birželio 9 d. pareiškimus dėl padėties Jemene,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams klausimams Stepheno O’Brieno 2015 m. birželio 25 d. pastabas dėl Jemeno,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi dabartinė krizė Jemene – tai viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjimo pateisinti teisėtų Jemeno gyventojų lūkesčių, susijusius su demokratija, ekonominiu ir socialiniu vystymusi, stabilumu ir saugumu, padarinys; kadangi nepavykus perduoti valdymo viceprezidentui Abd-Rabbu Mansourui Hadi po to, kai atsistatydino ilgalaikis prezidentas Ali Abdullah Saleh, susidarė palanki padėtis smurtiniam konfliktui prasidėti, nes buvo sistemingai ignoruojami įvairūs šalies genčių nesutarimai, taip pat dėl vyraujančio nesaugumo ir ekonominio paralyžiaus;

B.     kadangi Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, remdamasi JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2051 (2012), pradėjo Nacionalinio dialogo konferencijos iniciatyvą, kurią įgyvendinant atsistatydino prezidentas Ali Abdullah Saleh, ir 2013 m. kovo mėn. Sanoje prasidėjo pereinamojo laikotarpio dialogo procesas, kuris buvo nutrauktas 2014 m. sausio mėn., kai Nacionalinio dialogo konferencijos Houthi grupuotės atstovas Ahmed Sharif Al-Din pakeliui į konferencijos susitikimą sostinėje Sanoje buvo nužudytas – tai buvo antrasis Houthi grupuotės atstovo nužudymas, todėl išaugo įtampa tarp Houthi grupuotės ir vyriausybę remiančių jėgų;

C.     kadangi Houthi grupuotę remiančių gyventojų ir centrinės Jemeno valdžios konfliktas yra istorinis, iš dalies grindžiamas Houti grupuotės narių nuoskaudomis dėl diskriminacijos ir bandymų Jemene skleisti vahabitų mokymą; kadangi pirmasis ginkluotas konfliktas kilo 2004 m. ir kadangi Saudo Arabijos ir JAV oro antpuoliai taip pat vykdomi bent jau nuo 2009 m.;

D.     kadangi nesugebėjus užtikrinti politinės įtraukties buvo sukurtos sąlygos atsirasti Houthi grupuotės sukarintoms grupėms, atvykstančioms iš šiaurinės šalies dalies, kurios pasinaudojo valdymo ir saugumo vakuumu ir sparčiai ėmė kontroliuoti dideles šalies dalis po to, kai 2014 m. rugsėjo mėn. užėmė Saną; kadangi teisėtas Jemeno prezidentas Abd-Rabbu Mansour Hadi dėl to pasitraukė į Saudo Arabiją ir nuo to laiko buvo Rijade;

E.     kadangi 2015 m. kovo 26 d., reaguodama į Houthi grupuotės puolimą, Saudo Arabijos vadovaujama Arabų valstybių koalicija pradėjo operaciją „Ryžto audra“, kad priverstų iš užimtų teritorijų atsitraukti organizaciją Ansar Allah (vieną iš pagrindinių Houthi grupuotės karinių grupių), sugrąžintų prezidentą Abd-Rabbu Mansourą Hadi į valdžią ir užtikrintų šalyje saugumą ir stabilumą; kadangi, nepaisant intensyvių oro antpuolių, vykdomų prieš Houthi grupuotės pozicijas, iki šiol šių tikslų nepasiekta; kadangi nuo konflikto pradžios žuvo maždaug 3 000 žmonių ir daugiau nei 10 000 buvo sužeista;

F.     kadangi labai daug civilių gyventojų žuvo dėl Houthi grupuotės karinių grupių ir susijusių pajėgų veiksmų, be kita ko, dėl priešlėktuvinių šaudmenų, kurie sprogsta numesti į apgyvendintas teritorijas, taip nužudydami ir suluošindami civilius gyventojus, naudojimo; kadangi per Saudo Arabijos vadovaujamos karinės koalicijos vykdomus oro antpuolius Jemene kelis kartus žuvo civiliai gyventojai, pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę, pagal kurią reikalaujama imtis visų reikiamų žingsnių siekiant užkirsti kelią civilių gyventojų aukoms ar kuo labiau jas sumažinti;

G.     kadangi, Saudo Arabija vykdė ne tik šiuos oro antpuolius, bet ir pradėjo Jemeno jūrinę blokadą, kurios poveikis civiliams gyventojams yra dramatiškas: 22 mln. žmonių, beveik 80 proc. visų gyventojų, dabar skubiai reikalingas maistas, vanduo ir medicininės atsargos; kadangi JT paskelbė, kad Jemene susidarė aukščiausio lygio ekstremalioji humanitarinė situacija, ir įspėjo, kad šalis atsidūrė ant bado slenksčio, o Pasaulio maisto programos atstovai įspėjo, jog apie 12 mln. žmonių jau badauja ir dėl to bus padaryta ilgalaikė fizinė ir psichinė žala visai vaikų kartai;

H.     kadangi, remiantis Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (angl. SIPRI) duomenimis, Saudo Arabija yra viena iš keturių pasaulio šalių, kurios išleidžia daugiausia lėšų kariniais tikslais, o 2014 m. pirkimai išaugo 17 proc.;

I.      kadangi JT generalinis sekretorius Ban Ki-moon paragino atlikti tyrimą po to, kai per Saudo Arabijos vadovaujamus oro antpuolius Sadoje labai stipriai nukentėjo JT vystymo programos būstinė;

J.      kadangi visos konflikto šalys parodė, kad visiškai nebrangina žmogaus gyvybės, nuolat vykdydamos išpuolius prieš civilinę infrastruktūrą, įskaitant ligonines, mokyklas, elektrines ir vandentiekio įrangą;

K.     kadangi Jemeno nacionalinė sveikatos priežiūros sistema yra ties žlugimo riba, kai daugėja dengės karštligės atvejų, lėtinės ligos negydomos, o gyvybiškai svarbios medicininės atsargos ir darbuotojai negali pasiekti gyventojų, kuriems jų reikia;

L.     kadangi šalyje sparčiai senka kuro atsargos ir kadangi dėl to jau labai varžomas pagalbos paskirstymas, be to, greitai pradės trūkti vandens ir iškils pavojus žmonių gyvybėms, nes sausros ištikto Jemeno vandens tiekimas visiškai priklauso nuo kuru varomų giluminių šulinių siurblių;

M.    kadangi Arabų pusiasalio „Al-Qaeda“ galėjo pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu ir plėstis, didindama savo teroristinių išpuolių skaičių ir mastą;

N.     kadangi vadinamoji „Islamo valstybė“ (IS) / „Da'esh“ įsitvirtino Jemene ir vykdė teroristinius išpuolius prieš šiitų mečetes, nužudydama šimtus žmonių; kadangi tikėtina, jog Arabų pusiasalio „Al-Qaeda“ ir IS / „Da'esh“ pasinaudos saugumo vakuumu Jemene, kad padidintų savo pajėgumus ir rengtų išpuolius prieš Jemeno saugumo pajėgas, Houthi grupuotę ir bet kokias Vakarų pajėgas;

O.     kadangi tebesitęsiantis karas ir Arabų pusiasalio „Al-Qaeda“ ir grupuotės IS / „Da'esh“ plėtra Jemene kelia tiesioginę grėsmę kitų regiono šalių stabilumui ir saugumui;

P.     kadangi 2015 m. birželio viduryje Jungtinės Tautos vadovavo Ženevoje surengtoms taikos deryboms tarp kovojančių Jemeno grupuočių, kurioms tarpininkavo JT specialusis įgaliotinis Jemenui Ismail Ould Cheikh ir per kurias nepasiekta jokių rezultatų; kadangi Omanas, kuris neprisijungė prie operacijos „Ryžto audra“ ir kuris palaiko tvirtus santykius su abiem pagrindinėmis konflikto šalimis, vadovauja regioniniams diplomatiniams veiksmams siekiant ugnies nutraukimo;

Q.     kadangi prasidėjus karui Jemene bombardavimo metu nukentėjo Sanos senamiestis – UNESCO Pasaulio paveldo vietovė; kadangi dėl to daugelis istorinių pastatų, paminklų, muziejų, archeologinių vietų ir šventyklų buvo nepataisomai sugadinta arba sugriauta;

1.      pakartoja, kad tvirtai remia Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą ir palaiko Jemeno gyventojus;

2.      reiškia nepaprastai didelį susirūpinimą dėl sparčiai blogėjančios Jemeno politinės, saugumo ir humanitarinės padėties, kai rinktis galima arba taiką, arba didelės gyventojų dalies badą;

3.      ragina visas šalis nedelsiant nutraukti karinę konfrontaciją ir bent susitarti dėl humanitarinių paliaubų per šį musulmonams šventą ramadano mėnesį, kad būtų galima gyventojams suteikti nepaprastai reikalingą pagalbą;

4.      smerkia destabilizuojančius vienašališkus veiksmus, kurių imasi Houthi grupuotė ir buvusiam prezidentui A. A. Salehui ištikimi kariniai daliniai, taip pat smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus oro antpuolius ir Jemeno jūrinę blokadą, dėl kurių jau žuvo tūkstančiai žmonių, Jemenas buvo dar labiau destabilizuotas, buvo sukurtos palankesnės sąlygos teroristų ir ekstremistų organizacijų, pvz., grupuotės IS / „Da’esh“ ir Arabijos pusiasalio „Al-Qaeda“ plėtrai ir buvo pabloginta jau ir taip kritiška humanitarinė padėtis;

5.      primygtinai ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją nedelsiant panaikinti Jemeno jūrinę blokadą ir sudaryti sąlygas visapusiškai atnaujinti importą komerciniais tikslais į Jemeno uostus, kad būtų išvengta dar didesnio bado ir stygiaus, ypač maisto, kuro ir medicininių atsargų;

6.      šiuo tikslu ragina ES, jos valstybes nares ir JAV daryti dar didesnį spaudimą Saudo Arabijos vyriausybei, kad ji dėmesį sutelktų tik į atskirų laivų stabdymą ir paiešką juose tais atvejais, kai yra daug priežasčių manyti, kad gabenama ginklų kontrabanda;

7.      ragina valstybes nares nutraukti bet kokį ginklų eksportą į konflikto vietas, nes tai nesuderinama su ES bendrąja pozicija dėl ginklų eksporto kontrolės; ypač kritikuoja Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės karinių prekių eksporto susitarimus su Saudo Arabija, apie kuriuos neseniai pranešta;

8.      ragina visas šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir nesitaikyti tiesiogiai į civilinę infrastruktūrą, ypač medicinos įstaigas ir vandens tiekimo sistemas; ragina atlikti nepriklausomą ir nešališką tyrimą dėl civilių gyventojų žūties – ar tai buvo neproporcingi arba beatodairiški išpuoliai – kiekvieno tyrimo išvadas paskelbti viešai, o įtariamuosius ir atsakingus už rimtus karo teisės pažeidimus patraukti baudžiamojon atsakomybėn užtikrinant teisingą bylos nagrinėjimą; pabrėžia, kad visoms neteisėtų išpuolių aukoms ir jų šeimoms turėtų būti atlyginta visa žala;

9.      ragina visas konflikto šalis sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos darbuotojams nevaržomai atvykti ir įvežti pagalbą, kad pažeidžiamiausiems asmenims galėtų būti nedelsiant suteikta gyvybiškai svarbi pagalba; primena, kad tuo atveju, jei nepagrįstai nesuteikiama galimybė teikti humanitarinę pagalbą ir civiliams gyventojams neleidžiama gauti jų išgyvenimui būtinų dalykų, pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

10.    ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą;

11.    pabrėžia, kad konflikto sprendimas gali būti tik politinis, įraukus ir pasiektas derybomis; todėl primygtinai ragina visas Jemeno konflikto šalis nesutarimų sprendimo siekti palaikant dialogą, siekiant kompromiso ir galių pasidalijimo ir sudarant sąlygas nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimui, kad būtų atkurta taika, išvengta ekonominio ir finansinio žlugimo ir sprendžiama artėjančios humanitarinės katastrofos problema;

12.    reiškia visapusišką paramą JT ir JT generalinio sekretoriaus specialiojo įgaliotinio Jemenui Ismailo Ouldo Cheikho Ahmedo pastangoms tarpininkauti konflikto šalių taikos deryboms; remia Omano pastangas užtikrinti, kad Houthi grupuotė ir Jemeno vyriausybei ištikimos pajėgos nutrauktų ugnį – tai būtų pirmas žingsnis siekiant rasti politinį sprendimą derantis;

13.    ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su valstybėmis narėmis nedelsiant Jungtinėse Tautose sutelkti paramą siekiant plataus užmojo tarptautinio plano, pagal kurį būtų užtikrintas Jemeno vandens tiekimas, nes toks veiksmas ne tik būtinas, bet ir gali būti lemiamas siekiant sėkmingai užbaigti galimą taikos procesą ir suteikiant gyventojams žemės ūkio gerinimo, apsirūpinimo maistu ir šalies atkūrimo perspektyvą;

14.    griežčiausiai smerkia grupuotės IS / „Daesh“ įvykdytus teroristinius išpuolius prieš šiitų mečetes Sanoje ir Sadoje, kurių metu žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių; įspėja dėl grėsmės, kad ši itin sektantiška ideologija, kuria grindžiama grupuotės IS / „Daesh“ nusikalstama veika, išplis;

15.    yra itin susirūpinęs dėl to, kad Arabų pusiasalio „Al-Qaeda“ sugebėjo pasinaudoti blogėjančia politine ir saugumo padėtimi Jemene; primygtinai ragina visas konflikto šalis parodyti tvirtą įsipareigojimą ir ryžtą ir didžiausią prioritetą teikti kovai su ekstremistų ir teroristų grupuotėmis, pvz., grupuote IS / „Daesh“ ir Arabų pusiasalio „Al-Qaeda“; įspėja, kad bet kokios pastangos pasinaudoti šiomis grupuotėmis kaip pakaitiniais kovotojais kovojant su tariamais priešais nebus sėkmingos ir dėl to tik dar labiau padidės nestabilumas, kraujo praliejimas religiniu pagrindu ir bus dar labiau destabilizuotos kaimyninės šalys;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiajam įgaliotiniui Jemenui, Jemeno ir Saudo Arabijos Karalystės vyriausybėms ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių parlamentams ir vyriausybėms.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika