Procedūra : 2015/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0680/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0680/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0270

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 168kWORD 87k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.049v01-00
 
B8-0680/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))  
B8‑0680/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2201 (2015), Nr. 2204 (2015) un Nr. 2216 (2015) par Jemenu un ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2140 (2014), ar ko piemēro sankcijas,

–       ņemot vērā ziņojumu par Jemenu, ko sniegusi ANO ekspertu grupa un kas sagatavots saskaņā ar ANO Drošības padomes 2015. gada 20. februāra rezolūciju Nr. 2140 (2014),

–       ņemot vērā aktīvu iesaldēšanas un ceļošanas aizlieguma piemērošanu pieciem cilvēkiem, proti, Houthi militārajiem komandieriem Abd Al-Khaliq Al-Huthi un Abdullah Yahya Al Hakim, Houthi līderim Abdumalik Al-Houthi, bijušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh un viņa dēlam Ahmed Ali Abdullah Saleh,

–       ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 20. marta, 26. marta, 1. aprīļa, 26. aprīļa un 9. jūnija paziņojumus par stāvokli Jemenā,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieka humānās palīdzības jautājumos Stephen O’Brien 2015. gada 25. jūnija piezīmes par Jemenu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējo krīzi Jemenā ir izraisījusi iepriekšējo valdību nespēja apmierināt Jemenas iedzīvotāju leģitīmās vēlmes pēc demokrātijas, ekonomikas un sociālās attīstības, stabilitātes un drošības; tā kā neveiksmīgais pārejas process pēc ilggadējā prezidenta Ali Abdullah Saleh atkāpšanās, nododot varu viceprezidentam Abd-Rabbu Mansour Hadi, ir radījis labvēlīgus apstākļus, lai izplatītos vardarbīgi konflikti, jo sistemātiski nav ņemta vērā spriedze starp daudzajām valstī dzīvojošām ciltīm, kā arī valdošais drošības trūkums un paralizētā ekonomika;

B.     tā kā Persijas līča sadarbības padome ar ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2051 (2012) atbalstu uzsāka Nacionālā dialoga konferences (NDK) iniciatīvu, ar ko tika panākta prezidenta Ali Abdullah Saleh atkāpšanās no amata un 2013. gada martā Sanā uzsākts pārejas dialoga process, kas beidzās 2014. gada janvārī, kad galvaspilsētā Sanā tika noslepkavots Houthi pārstāvis NDK Ahmed Sharif Al-Din, kurš bija ceļā uz konferenci , un tā kā šī bija jau otrā Houthi pārstāvja slepkavība, pieauga spriedze starp Houthi grupējumu un valdībai lojālajiem spēkiem;

C.     tā kā konfliktam starp Houthi grupējumu un Jemenas centrālo valdību ir vēsturiski iemesli un tā pamatā daļēji ir Houthi neapmierinātība ar diskrimināciju un mēģinājumiem izplatīt Jemenā vahabītu mācību; tā kā pirmais bruņotais konflikts notika 2004. gadā un tā kā vismaz kopš 2009. gada ir notikuši arī Saūda Arābijas un ASV īstenoti gaisa uzbrukumi;

D.     tā kā politiskās iekļaušanas neīstenošana radīja priekšnosacījumus Houthi nemiernieku ietekmes pieaugumam, kuri ieradās no valsts ziemeļu daļas un, izmantojot pārvaldības un drošības vakuumu, kopš Sanas ieņemšanas 2014. gada septembrī panāca lielus ieguvumus visā valstī; tā kā Jemenas likumīgais prezidents Abd-Rabbu Mansour Hadi tādēļ aizbēga uz Saūda Arābiju un kopš tā laika uzturas Rijādā;

E.     tā kā 2015. gada 26. martā, reaģējot uz Houthi panākumiem, Saūda Arābijas vadītā arābu valstu koalīcija Jemenā sāka operāciju „Izšķirošā vētra”, lai pārtrauktu Ansar Allah (dominējošais Houthi grupējums) tālāku virzību, atjaunotu amatā prezidentu Abd-Rabbu Mansour Hadi un panāktu drošību un stabilitāti šajā valstī; tā kā, neskatoties uz Houthi pozīciju intensīvu bombardēšanu, šie mērķi līdz šim nav īstenoti; tā kā kopš karadarbības sākšanās aptuveni 3000 cilvēku ir nogalināti un vairāk nekā 10 000 ir ievainoti;

F.     tā kā daudzu civiliedzīvotāju bojāeju Jemenā ir izraisījušas Houthi bruņotās grupas un ar tām saistītie spēki, tostarp izmantojot pretgaisa munīciju, kas detonē pēc nogāšanās apdzīvotās vietās, nogalinot un sakropļojot civiliedzīvotājus; tā kā vairākos gadījumos Saūda Arābijas vadītās militārās koalīcijas veikto gaisa uzbrukumu rezultātā ir nogalināti civiliedzīvotāji, kas ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums, un ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nepieļautu vai cik vien iespējams ierobežotu civiliedzīvotāju bojāeju;

G.      tā kā papildus gaisa uzbrukumiem Saūda Arābija ir piemērojusi Jemenai jūras blokādi, kas ir izraisījis dramatiskas sekas civiliedzīvotājiem — 22 miljoniem cilvēku jeb gandrīz 80 % iedzīvotāju ir steidzami nepieciešamas pārtikas, ūdens un zāļu piegādes; tā kā ANO ir Jemenā pasludinājusi augstākā līmeņa ārkārtas humanitāro situāciju un brīdinājusi, ka šī valsts atrodas viena soļa attālumā no bada, savukārt Pasaules pārtikas programmas pārstāvji ir brīdinājuši, ka aptuveni 12 miljoni cilvēku jau cieš no bada, kas radīs ilgstošas fizisku un garīgu kaitējumu veselai bērnu paaudzei;

H.     tā kā saskaņā ar Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) sniegto informāciju Saūda Arābija ir viena no četrām valstīm ar augstākajiem militārajiem izdevumiem pasaulē un tās militārā iepirkuma apjoms 2014. gadā ir palielinājies par 17 %;

I.       tā kā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon ir aicinājis veikt izmeklēšanu pēc tam, kad Saūda Arābijas vadītās koalīcijas īstenoto gaisa uzbrukumu rezultātā tika skarts ANO Attīstības programmas ēku komplekss Saādā, radot tam nopietnus bojājumus;

J.      tā kā visas konfliktā iesaistītās puses ir apliecinājušas milzīgu nevērību pret cilvēku dzīvību, atkārtoti veicot uzbrukumus civilajai infrastruktūrai, tostarp slimnīcām, skolām, spēkstacijām un ūdens iekārtām;

K.     tā kā Jemenas valsts veselības aprūpes sistēma ir sasniegusi lūzuma punktu, jo saslimšanas ar tropu drudzi gadījumu skaits pieaug, hroniskās slimības netiek pietiekami ārstētas, būtiski trūkst medicīnas preču un personālam neļauj piekļūt cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība;

L.     tā kā valstī strauji izsīkst degvielas krājumi un tā kā tie jau tagad ievērojami ierobežo palīdzības izplatīšanu un drīz izraisīs dzīvībai bīstamu ūdens trūkumu, jo sausuma skartā Jemena ūdens piegādē ir pilnībā atkarīga no dziļurbumiem, no kuriem ūdens tiek iegūts ar sūkņiem, ko darbina ar degvielu;

M.     tā kā Al-Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) ir spējusi gūt labumu no politiskās un drošības situācijas pasliktināšanās Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot teroristu uzbrukumu skaitu un apjomu;

N.     tā kā tā sauktā Islāma valsts (IV)/Da’esh ir iedibinājusi savu klātbūtni Jemenā un veikusi teroristu uzbrukumus šiītu mošejām, nogalinot simtiem cilvēku; tā kā tiek sagaidīts, ka gan AQAP, gan IV/Da’esh izmantos drošības vakuumu Jemenā, lai palielinātu savas spējas un plānotu uzbrukumus pret Jemenas drošības spēkiem un jebkādu rietumvalstu klātbūtni;

O.      tā kā kara turpināšanās un AQAP un IV/Da’esh ietekmes pieaugums Jemenā rada tiešus draudus stabilitātei un drošībai citās šā reģiona valstīs;

P.     tā kā 2015. gada jūnija vidū Ženēvā notikušās ANO vadītās miera sarunas starp karojošajiem Jemenas grupējumiem, kurās vidutājs bija ANO īpašais sūtnis Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed, nav devušas nekādus rezultātus; tā kā Omāna, kura atturējās no pievienošanās operācijai „Izšķirošā vētra” un kurai ir ciešas attiecības ar abām galvenajām konflikta pusēm, vada diplomātiskos centienus reģionā, lai panāktu pamieru;

Q.     tā kā pēc kara sākšanās Jemenas senā pilsēta Sana, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojumā, cieta no bombardēšanas; tā kā tādēļ daudzas vēsturiskas ēkas, pieminekļi, muzeji, arheoloģisko atradumu vietas un lūgšanas vietas ir neatgriezeniski bojātas vai iznīcinātas;

1.      atkārtoti pauž stingru atbalstu Jemenas vienotībai, suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei un apliecina solidaritāti Jemenas tautai;

2.      pauž dziļas bažas par to, ka Jemenā strauji pasliktinās politiskā, drošības un humanitārā situācija, kas ļauj izvēlēties vienīgi starp mieru un lielas daļas iedzīvotāju nonākšanu badā;

3.      aicina visas puses nekavējoties pārtraukt militāro konfrontāciju un vienoties par humānu uguns pārtraukšanu vismaz pašreizējā musulmaņu svētajā ramadāna mēnesī, lai būtu iespējams sniegt iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamo palīdzību

4.        nosoda destabilizējošās vienpusējās darbības, ko veic Houthi grupējums un eksprezidentam Ali Abdullah Saleh lojālās militārās vienības, kā arī nosoda Saūda Arābijas vadītās koalīcijas īstenotos gaisa uzbrukumus un jūras blokādi Jemenā, kuru dēļ jau ir gājuši bojā tūkstošiem cilvēku, vēl vairāk destabilizējot situāciju Jemenā, radot labvēlīgākus apstākļus teroristu un ekstrēmistu organizāciju, piemēram, IV/Da’esh un AQAP, darbības paplašināšanai un pasliktinot jau tā kritisko humanitāro situāciju;

5.      prasa Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai nekavējoties atcelt jūras blokādi Jemenā, ļaujot pilnībā atsākt komerciālu importu Jemenas ostās, lai nepieļautu vēl nopietnāku badu un trūkumu, jo īpaši pārtikas, degvielas un medikamentu piegādes jomā;

6.      šajā sakarībā aicina ES, tās dalībvalstis un ASV pastiprināt spiedienu uz Saūda Arābijas valdību, lai tā koncentrētos tikai uz tādu atsevišķu kuģu apstādināšanu un pārmeklēšanu, par kuriem ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ar tiem tiek nelikumīgi pārvadāti ieroči;

7.      aicina dalībvalstis pārtraukt jebkādu ieroču piegādi konfliktā iesaistītajām pusēm, jo šāda rīcība neatbilst ES kopējai nostājai par ieroču eksporta kontroli; īpaši pauž kritiku par nesen paziņotajiem Francijas un Lielbritānijas militārā eksporta darījumiem ar Saūda Arābiju;

8.      aicina visas iesaistītās puses aizsargāt civiliedzīvotājus un atturēties no uzbrukumiem civilai infrastruktūrai, jo īpaši medicīnas iestādēm un ūdens apgādes sistēmām; prasa veikt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu par nesamērīgiem vai neselektīviem uzbrukumiem, publicēt katras izmeklēšanas atklājumus un saukt pie atbildības taisnīgā tiesā personas, par kurām ir aizdomas, ka tās ir atbildīgas par nopietniem kara tiesību pārkāpumiem; uzsver, ka visiem nelikumīgajos uzbrukumos cietušajiem un viņu ģimenēm būtu jāsaņem pilna kompensācija;

9.      prasa visām pusēm nodrošināt humānās palīdzības darbiniekiem neierobežotu piekļuvi un iespējas sniegt palīdzību, lai būtiska palīdzība nekavējoties varētu sasniegt vismazāk aizsargātos cilvēkus; uzsver, ka, patvaļīgi liedzot cilvēkiem humāno palīdzību un civiliedzīvotājiem — piekļuvi lietām, kas nepieciešamas viņu izdzīvošanai, tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības;

10.    prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

11.    uzsver, ka konfliktam var būt tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā rasts risinājums; tādēļ prasa visām Jemenas iesaistītajām pusēm censties atrisināt domstarpības dialoga, kompromisa un varas dalīšanas ceļā, kā rezultātā tiktu izveidota nacionālās vienotības valdība, lai atjaunotu mieru, novērstu ekonomikas un finanšu sistēmas sabrukumu un novērstu gaidāmo humanitāro katastrofu;

12.    pauž pilnīgu atbalstu ANO un tās ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed starpniecības centieniem miera sarunās starp pusēm; atbalsta Omānas centienus panākt pamieru starp Houthi grupējumu un Jemenas valdībai lojālajiem spēkiem kā pirmo soli virzībā uz politisku risinājumu sarunu ceļā;

13.    aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos kopā ar dalībvalstīm steidzami panākt atbalstu ANO par vērienīgu starptautisku rīcības plānu, lai nodrošinātu Jemenas ūdensapgādi, jo šāda rīcība ir absolūti nepieciešama un tai varētu būt izšķiroša nozīme, lai varētu veiksmīgi noslēgt miera procesu un dot iedzīvotājiem iespējas uzlabot situāciju lauksaimniecībā, paēdināt sevi un atjaunot valsti,

14.    kategoriski nosoda IV/Da’esh teroristu uzbrukumus šiītu mošejām Sanā un Saādā, kuru rezultātā ir nogalināti un ievainoti simtiem cilvēku; brīdina par to, cik bīstama ir ekstrēmistisko reliģisko ideoloģiju izplatīšanās, kuras ir IV/Da’esh noziedzīgo nodarījumu pamatā;

15.    pauž bažas par AQAP spēju izmantot savā labā politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā; prasa visām konfliktā iesaistītajām pusēm apliecināt stingru apņēmību apkarot ekstrēmistu un teroristu grupas, piemēram, IV/Da'esh un AQAP, nosakot šo cīņu par augstāko prioritāti; brīdina, ka jebkādi mēģinājumi izmantot šīs grupas kā ārēju spēku vadītus kaujiniekus izraisīs pretējas sekas un vienīgi radīs lielāku nestabilitāti, asinsizliešanu starp reliģiskām grupām un destabilizāciju kaimiņvalstīs;

16.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāra īpašajam sūtnim Jemenā, Jemenas un Saūda Arābijas Karalistes valdībām un Persijas līča sadarbības padomes un Arābu valstu līgas valstu parlamentiem un valdībām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika